СВАРКА

Зварювання спецматеріалів

Варіант №2

1. Склад, структура, властивості (фізичні, хімічні, механічні) та використання міді

2. Здатність до зварювання (вплив фізичних і хімічних властивостей, схильність до утворення пор, гарячих та холодних тріщин, крихкість) алюмінію

3. Вибір з об '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''рунтуванням способів зварювання та зварювальних матеріалів для зварювання титану

4. Особливості техніки та режими зварювання нікелю

5. Рекомендації з термічної обробки з’єднань при зварюванні хімічно активних і тугоплавких металів

ПЛАН

1. Склад, структура, властивості (фізичні, хімічні, механічні) та використання технічного нікелю

2. Здатність до зварювання (вплив фізичних і хімічних властивостей, схильність до утворення пор, гарячих та холодних тріщин, крихкість) технічної міді

3. Вибір з об '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''рунтуванням способів зварювання та зварювальних матеріалів для зварювання магнієвих сплавів

4. Особливості техніки та режими зварювання технічного алюмінію

5. Рекомендації з термічної обробки з’єднань при зварюванні сплавів на основі Mo, W, Cr

ЗДЖ Зварювальні джерела живлення

Лабораторна робота 1

Вивчення конструкції та дослідження роботи однопостового

зварювального трансформатора типу СТШ – 252СГД

Мета роботи: вивчити конструкцію і принцип роботи трансформатора,

засвоїти методику випробування і порядок зняття основних характеристик,

проаналізувати отримані дані.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи №1:

– вивчено конструкцію та дослідженно роботу однопостового

зварювального трансформатора типу СТШ–252СГД;

– засвоєно методику випробування і порядок зняття основних

характеристик;

– за результатами вимірів було побудовано графіки залежності зовнішніх

характеристик U2 = f(І2) (для Ік = 100 А і Ік = 250 А), графіки залежності

регулювальних характеристик Хт = f(nоб), Ik = f(Хт), Ik = f(nоб).

Лабораторна робота 2

Вивчення конструкції та дослідження роботи універсального випрямляча

типу ВДУ-506C

Мета роботи: вивчити конструкцію і принцип роботи випрямляча;

освоїти методику випробування, порядок зняття основних характеристик,

проаналізувати одержані характеристики випрямляча.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання лабораторної роботи №2:

– вивчено конструкцію та досліджено роботу універсального випрямляча

типу ВДУ-506C;

– ознайомлено з принципами роботи тиристорної схеми керування;

– засвоєно методику випробування та порядок зняття основних

характеристик випрямляча;

– за результатами вимірів було побудовано графіки характеристик

універсального випрямляча

Обладнання сварка плавлением

Завдання вар №5.

Скомплектуйте робоче місце зварювальним обладнанням та об '' '' '' ''рунтуйте його вибір для наступних умов виробництва: 1.

Вид зварювання: плавким дротом в середовищі активного газу (MAG) 2.

Умови зварювання: цехові 3.

Діапазон режимів: 150...250 А. 4.

Необхідний рівень механізації: механізоване обладнання. 5.

Тип виробництва: серійне.

Завдання вар №6.

Скомплектуйте робоче місце зварювальним обладнанням та об '' '' '' ''рунтуйте його вибір для наступних умов виробництва: 6.

Вид зварювання: плавким дротом в середовищі активного газу (MAG) 7.

Умови зварювання: цехові 8.

Діапазон режимів: 250...350 А. 9.

Необхідний рівень механізації: механізоване обладнання. 10.

Тип виробництва: серійне.

Пайка металлов

1. Провести конструкторсько- технологічний аналіз виробу та визначити вимоги до паяних з єднань.

2. Визначити особливості виконання паяних швів та навести ескізи паяних з єднань та швів. 3.

Вибрати та обгрунтувати припій для паяного з єднання відповідно до конструктивних особливостей, матеріалу, що паяється та умовам експлуатації. 4.

Визначити флюс чи газове середовище відповідно до вибраного припою та особливостей конструкції паяного з єднання. 5.

Охарактеризувати питання підготовки деталей для проведення паяння. 6.

Навести марку та характеристики вибраного обладнання. 7.

Розробити технологію виготовлення виробу за допомогою паяння.

8. Висвітлити питання контролю якості паяного з єднання.

Дугове зварювання

ПЛАН

1. Дугове зварювання покритими електродами Схема процесу. Параметри. Метали, які зварюють. Товщина металу, яку зварюють за один, два і багато проходів.

2. Утворення зварного з єднання і поняття зварювання плавленням. Класифікація процесів зварювання плавленням.

3. Завдання

1. Вибрати з об ''рунтуванням 2...3 найбільш доцільних способи зварювання.

2. Розробити або вибрати за стандартом скіс крайок, тип шва і визначити кількість проходів, показати їх в перерізі.

3. Розробити техніку зварювання (показати проходи, послідовність їх виконання, підкладки).

4. Намалювати ескіз зварного з єднання в заданому положенні.

Вихідні дані:

Матеріал - сталь низьковуглецева сталь високолегована мідь нікель чавун

Форма заготовки - пластина

Тип з єднання - стиковий кутовий тавровий внапустку

Товщина, мм '' '' 5

Довжина з єднання, м - 2

Положення зварювання - РА РВ РС РD РЕ РF РG НL000 НL030 НL046 НL060 HL090

Тип виробництва - одиничний серійний масовий

ПЛАН

1. Дугове зварювання в інертних газах плавким електродом. Схема процесу. Параметри. Метали, які зварюють. Товщина металу, яку зварюють за один, два і багато проходів.

2. Форми підготовки крайок. Конструктивні елементи та їх параметри. Призначення.

3. Завдання.

1. Вибрати з об ''рунтуванням 2...3 найбільш доцільних способи зварювання.

2. Розробити або вибрати за стандартом скіс крайок, тип шва і визначити кількість проходів, показати їх в перерізі.

3. Розробити техніку зварювання (показати проходи, послідовність їх виконання, підкладки).

4. Намалювати ескіз зварного з єднання в заданому положенні.

Вихідні дані:

Матеріал - сталь низьковуглецева сталь високолегована мідь нікель чавун.

Форма заготовки – пластина.

Тип з єднання - стиковий кутовий тавровий внапустку.

Товщина, мм '' '' 5.

Довжина з єднання, м – 0,5.

Положення зварювання - РА РВ РС РD РЕ РF РG НL000 НL030 НL046 НL060 HL090.

Тип виробництва - одиничний серійний масовий.

ТУЗП Технологія та устаткування зварювання плавленням

Лабораторна робота № 1

Оцінка зварювально-технологічних властивостей покритих електродів при ручному дуговому зварюванні

Мета роботи: оцінити зварювально-технологічні властивості покритих електродів і визначити коефіцієнти розплавлення, наплавлення й втрат на розбризкування, маси покриття й витрат покритих електродів, а також продуктивність процесу в цілому та їх залежність від параметрів ручного дугового зварювання.

9. Порівняємо отримані результати з паспортними даними електродів і зробимо висновки.

За паспортними даними для електродів АНО-21 діаметром 3 мм потужність наплавки становить 14 г/хв (0,84 кг/год), вихід наплавленого металу 95,0%, витрати електродів на 1 кг наплавленого металу 1,65 кг.

В перших двох дослідах знайдені параметри відповідають паспорним параметрам, а в третьому значно перевищена паспортна потужність напилення і витрати електродів.

Лабораторна робота № 2

Технологічні характеристики механізованого дугового зварювання у вуглекислому газі

Мета роботи – вивчити будову та принцип роботи установки для механізованого дугового зварювання у вуглекислому газі та визначити технологічні характеристики цього процесу зварювання.

8. Порівняємо отримані дані з результатами роботи №1 і зробимо висновки.

Висновки.

За отриманими в роботі 2 даними за середнього значення струму найменші значення розбризкування та найбільші значення наплавлення на одиницю витрати електроенергії.

В роботі 1 при збільшенні струму від 80 до 120 А величина наплавлення зберігається, а до 160А зменшується, величина розбризкування при цьому збільшується при збільшенні струму від 80 до 120 А та від 120 А до 160 А.

ТУЗП Сварка стали

Конструкційний матеріал – сталь 12Х18Н10Т, товщина 5мм.

1.'

Навести хімічний склад, механічні властивості, термічну обробку і

структуру. Визначити групу або клас матеріалу. Пояснити принципи легування. Навести галузі застосування. 2.'

Оцінити здатність до зварювання. 3.'

Навести причини утворення пор, тріщин, крихкості і втрат механічних властивостей. Показати шляхи попередження цих дефектів. Дати характеристику інших особливостей зварності. 4.'

Розробити рекомендації з технології зварювання. Обгрунтувати вибір способів зварювання і зварювальних матеріалів. Визначити вимоги щодо техніки і режимів зварювання. 5.'

Призначити термічну обробку після зварювання.

Конструкційний матеріал – сталь 12Х1МФ, товщина 5мм.


Способ заказа и контакты