Физическая, коллоидная химия

Фізична і колоїдна хімія

Завдання 3

Перший закон термодинаміки. Ентальпія. Ізохорні та ізобарні процеси.

Завдання 15

Ферменти як каталізатори, умови їх дії. Роль ферментів у виготовленні дріжджового тіста, квашенні овочів.

Завдання 28

Коагуляція золів. Фактори, що викликають коагуляцію. Колоїдний захист. Ізоелектричний стан. Поріг коагуляції.

Завдання 31

Методи дослідження дисперсних систем: ультрамікроскопія, нефелометрія.

Задача 48

Розчин містить 0,85 г хлориду цинку в 125 г води, замерзає при -0,23°С. Визначити ступінь дисоціації хлориду цинку в розчині.

1. Основні закони термохімії: А. Лавуазьє - П. Лапласа. Закон Г. Гесса і висновки із закону.

2. Хімічна рівновага . Умови зміщення рівноваги. Принцип Ле- Шательє.

3. Дати пояснення агрегативної і кінетичної стійкості колоїдних розчинів. Написати формулу міцели золя сульфату барію одержаного при взаємодії сульфату барію одержаного при взаємодії сульфатної кислоти з надлишком хлориду барію.

4. Емульсії, будова, добування, застосування в технології приготування їжі.

5. Для одержання золя йодистого срібла змішали 20 мл 0,01 н розчину йодистого калію і 10 мл 0,005 н розчину нітрату срібла. Напишіть формулу міцели одержаного золя.

1.

Як зміниться швидкість реакції С + СО2 =2СО при збільшенні концентрацій вихідних речовин в 5 раз? 2.

Енергія активації реакції гідролізу сахарози при 37°С в присутності іонів Н+ дорівнює 107,1 кДж/моль, а в присутності фермента сахарози рівна 36,5 кДж/моль. У скільки разів швидкість реакції в присутності фермента більша від швидкості реакції за участю кислотного каталізатора?

КОЛОЇДНА ХІМІЯ

21.

Запишіть рівняння для констант Кр і Кс та рівняння для співвідношення цих констант. 81.

Класифікація поверхневих явищ за агрегатним станом контактуючих фаз. 111.

Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем (суспензії, емульсії). Одержання, властивості, застосування у фармації.


Способ заказа и контакты