Токсикологическая химия

Задачи

8. Токсикокінетика. Шляхи проникнення отрут в організм, транспортні механізми всмоктування у зв’язку з їх фізичними і хімічними властивостями.

38. Дробний метод аналізу '"металевих отрут '", його теоретичне обгрунтування.

68. Похідні фосфорних кислот (карбофос, метафос).

23. Використання екстракційно -фотометричних методів у хіміко - токсикологічному аналізі.

53. Алкалоїди, похідні індолу (стрихнін).


Способ заказа и контакты