ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

Теоретичні завдання: 1.'

Предмет і зміст фармацевтичної хімії. 2.'

Значення фармацевтичної хімії для синтезу й аналізу лікарських засобів. 3.'

Зв’язок фармацевтичної хімії з іншими науками. 4.'

Джерела та способи добування лікарських засобів. 5.'

Державна фармакопея України — основний документ, що нормує якість лікарських засобів. 6.'

Організація державного контролю якості лікарських засобів. 7.'

Забезпечення контролю якості лікарських засобів, що виробляються (виготовляються) в аптеках. 8.'

Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. 9.'

Методи дослідження лікарських засобів: фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні. 10.'

Валідація аналітичних методик і випробувань. 11.'

Випробування лікарських засобів на чистоту та граничний вміст домішок. 12.'

Загальні положення, яких необхідно дотримуватися при визначенні домішок. 13.'

Особливості аналізу готових лікарських засобів: лікарського препарату і лікарської форми. 14.'

Якісний і кількісний експрес-аналіз готових лікарських засобів. 15.'

Загальна характеристика групи. Хлороводнева кислота. 16.'

Загальна характеристика групи.Солі галогеноводневих кислот: натрію і калію хлориди, 17.'

Загальна характеристика групи.Солі галогеноводневих кислот: броміди. 18.'

Загальна характеристика групи.Солі галогеноводневих кислот: йодиди. 19.'

Загальна характеристика групи. Сполуки Оксигену з Гідрогеном: вода очищена, вода для ін’єкцій. 20.'

Загальна характеристика групи.Сполуки Сульфуру: натрію тіосульфат. 21.'

Загальна характеристика групи. Вугілля активоване. Натрію гідрокарбонат. Порівняльна характеристика гідрокарбонатів і карбонатів. Фактори, що впливають на стабільність натрію гідрокарбонату у водних розчинах. 22.'

Загальна характеристика групи. Сполуки Бору: кислота борна, натрію тетраборат. 23.'

Загальна характеристика групи. Магнію сульфат. 24.'

Загальна характеристика групи.Кальцію хлорид. 25.'

Загальна характеристика групи.Цинку сульфат.

Ситуаційні завдання: 1.'

Які завдання стоять перед фармацевтичною хімією? 2.'

Чому до чистоти препаратів висуваються жорсткі вимоги? 3.'

В чому суть розглянутих методів аналізу (розберіть кожний метод) 4.'

Назвіть переваги сучасних фізико-хімічних методів аналізу. 5.'

Особливості аналізу лікарських засобів: готових лікарських форм та субстанцій. 6.'

Що таке валідація? 7.'

Валідація аналітичних методик і випробувань. 8.'

Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. 9.'

Що таке Державна Фармакопея? 10.'

Джерела і способи добування лікарських засобів. 11.'

Що таке показник заломлення? 12.'

Від чого залежить показник заломлення? 13.'

Яка формула розрахунку вмісту діючої речовини при рефрактометричному визначенні? 14.'

Організація державного контролю якості лікарських засобів. 15.'

Де проводиться повний аналіз води очищеної? 16.'

Чим нормується допустиме відхилення кількісного вмісту діючої речовини? 17.'

Яким наказом затверджені правила виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки? 18.'

Які особливості техніки виконання якісного і кількісного експрес-аналізу лікарських засобів в аптеках? 19.'

Що таке рефрактометричні таблиці? 20.'

Порядок роботи з рефрактометром. 21.'

Які відмінності у визначенні чистоти води очищеної «in bulk» та води очищеної у контейнерах? 22.'

Поясніть, чому галогени, як правило, не зустрічаються у природі у вільному стані. 23.'

Якими хімічними властивостями характеризуються галогени? 24.'

Опишіть фізичні властивості хлору, фтору, брому, йоду. 25.'

Який із вищезазначених елементів є більш сильним окислювачем і чому? 26.'

Яку роль відіграють іони калію і натрію в організмі людини? 27.'

Чому метод Мора не можна застосовувати для кількісного визначення йодидів? 28.'

Чому йодиди на повітрі жовтіють? 29.'

Чи можна замінити натрію хлорид калію хлоридом? Об'рунтуйте відповідь. 30.'

Чому йодиди і броміди зберігають в склянках темного скла в темному місці? 31.'

Чим обумовлений неметалічний характер елементів, що входять до підгрупи кисню? 32.'

Які хімічні властивості має натрію тіосульфат? 33.'

Назвіть сировину для отримання вугілля активованого. 34.'

Чому при взаємодії з розчином срібла нітрату тіосульфат натрію утворює спочатку осад білого кольору, а потім чорного? 35.'

Чому контейнери з розчином натрію гідрокарбонату для ін’єкцій заповнюються на 2/3 об’єму? 36.'

Яким методом визначається кількісний вміст тіосульфату натрію? 37.'

Як визначається адсорбційна здатність вугілля активованого? 38.'

Які домішки недопустимі у вугіллі активованому? Об'рунтуйте відповідь. 39.'

За допомогою якого індикатора можна відрізнити гідрокарбонат натрію від карбонату? 40.'

На чому базується застосування натрію тіосульфату як протиотрути при отруєнні ціанідами? 41.'

Яку роль відіграє сірчана кислота у реакції утворення борноетилового ефіру? 42.'

Чому при кількісному визначенні кислоти борної додається гліцерин? 43.'

Напишіть рівняння реакції утворення борно-етилового ефіру. 44.'

Яку реакцію середовища мають гліцеринові та водні розчини натрію тетраборату? 45.'

Який мінерал є джерелом добування натрію тетраборату? 46.'

Яким методом визначається кількісний вміст натрію тетраборату? 47.'

Яким методом визначається кількісний вміст кислоти борної? 48.'

За допомогою якого індикатора проводиться титрування кислоти борної? 49.'

Поясніть, чому елементи ІІ групи періодичної системи легко віддають електрони, перетворюючись в позитивно заряджені іони? 50.'

Чому магнію сульфат добре розчинний у воді і чому здатний вивітрюватись? 51.'

Які вимоги висуваються до зберігання кальцію хлориду і чим це зумовлено? 52.'

Якими методами можна визначити кількісний вміст кальцію хлориду ? 53.'

Який мінерал є джерелом добування цинку сульфату? 54.'

Чому в аптеках при отриманні кальцію хлориду відразу готують його 50? розчин? 55.'

Яким методом визначається кількісний вміст магнію сульфату? 56.'

За допомогою якого індикатора проводиться титрування кальцію хлориду при визначенні методом Мора? 57.'

Як застосовується магнію сульфат у медичній практиці? 58.'

Що є протиотрутою при отруєнні солями магнію? 59.'

Чому в розчинах магнію сульфату перевіряється прозорість і забарвлення?

Практичні завдання: 1.'

Дослідження на граничний вміст домішок води очищеної. 2.'

Визначення концентрації розчинів лікарських речовин рефрактометричним методом. 3.'

Аналіз кислоти хлороводневої. 4.'

Аналіз ізотонічного розчину натрію хлориду. 5.'

Аналіз натрію тіосульфату. 6.'

Аналіз натрію гідрокарбонату. 7.'

Аналіз кислоти борної. 8.'

Аналіз кальцію хлориду. 9.'

Аналіз цинку сульфату.


Способ заказа и контакты