НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Зубчатое зацепление

Вариант № 4

Расчет зубчатого цилиндрического зацепления по следующим исходным данным:

модуль m = 5 мм

число зубьев Z1 = 18

передаточное число u = 2,5

dв1 = 35 мм dв2 = 52 мм

Шлицевое соединение: центрирование по b, серия – легкая. Из табл.8 выбираем шлицевое соединение 8х52х58х10

Расчет шестерни

делительный диаметр d1 = m•z1 = 5 • 18 = 90 мм

диаметр вершин зубьев da1 = m•(z1+2) = 5• (18+2) = 100 мм

диаметр впадин зубьев df1 = m•(z1 - 2,5) = 5• (18- 2,5) = 77,5 мм

ширина зубчатого венца В = 6m = 6• 5= 30

диаметр ступицы dст1 = (1,5…1,7) dв1 = (1,5…1,7) • 35 = 52,5…59,5 = 60 мм

длина ступицы Lст1 = (1,0…1,5) dв1 = (1,0…1,5) • 35 = 35…52,5 = 45 мм

Расчет зубчатого колеса

z2 = z1 • u = 18•2,5 = 45

делительный диаметр d2 = m•z2 = 5 • 45 = 225 мм

диаметр вершин зубьев da2 = m•(z2+2) = 5• (45+2) = 235 мм

диаметр впадин зубьев df2 = m•(z2 - 2,5) = 5• (45- 2,5) = 212,5 мм

ширина зубчатого венца В = 6m = 6• 5= 30

b = 2m = 2• 5= 10

диаметр венца dвен2 = df2 - 3m = 212,5 - 3•5 = 197,5 мм

диаметр ступицы dст2 = (1,5…1,7) dв2 = (1,5…1,7) • 52 = 78…88 = 85 мм

длина ступицы Lст2 = (1,0…1,5) dв2 = (1,0…1,5) • 52 = 52…78 = 60 мм

межцентровое расстояние A1/2 = = = 157,5 мм

Вариант № 06

Расчет зубчатого конического зацепления по следующим исходным данным:

модуль m = 5 мм

число зубьев Z1 = 15, Z2 = 30

D в1 = 30 мм D в2 = 35 мм

высота головки зуба ha1 = m = 5 мм

высота ножки зуба hf1 = 1,2 m = 1,2•5 = 6 мм

высота зуба h1= ha1+ hf1=2,2 m = 2,2•5 = 11 мм

делительный диаметр шестерни d1 = m•z1 = 5 • 15 = 75 мм

колеса d2 = m•z2 = 5 • 30 = 150 мм

диаметр ступицы шестерни D ст1 = 1,7 D в1 = 1,7 • 30 = 51= 52 мм

длина ступицы шестерни Lст1 = 1,3 D в1 = 1,3 • 30 = 39 = 40 мм

диаметр вала шестерни D вш = 1,2 D в1 = 1,2• 30 = 36 мм

диаметр вала колеса D вк = 1,2 D в2 = 1,2• 35 = 42 мм

длина ступицы колеса Lст2 = 1,3 D в2 = 1,3 • 35 = 45,5= 46 мм

диаметр ступицы колеса D ст2 = 1,6 D в2 = 1,6 • 35 = 56 мм

толщина обода e2 = 2,5m = 2,5• 5 = 12,5 мм

Вариант № 06

Расчет зубчатого цилиндрического зацепления по следующим исходным данным:

модуль m = 4 мм

число зубьев Z1 = 20

число зубьев Z2 = 34

D в1 = 22 мм D в2 = 25 мм

Расчет шестерни

высота головки зуба ha1 = m = 4 мм

высота ножки зуба hf1 = 1,25 m = 1,25•4 = 5,00 мм

высота зуба h1= ha1+ hf1=2,25 m = 2,25•4 = 9,00 мм

делительный диаметр d1 = m•z1 = 4 • 20 = 80 мм

диаметр вершин зубьев da1 = d1 +2 ha1 = 80+2• 4 = 88 мм

диаметр впадин зубьев df1 = d1 - 2 hf1= 80- 2• 5 = 70 мм

диаметр ступицы D ст1 = 1,5 D в1 = 1,5• 22 = 33 мм

длина ступицы Lст1 = 1,6 D в1 = 1,6 • 22 = 35 мм

ширина зубчатого венца В = 7m = 7• 4= 28 мм

диаметр вала шестерни D вш = 1,2 D в1 = 1,2• 22 = 26 мм

Расчет зубчатого колеса

делительный диаметр d2 = m•z2 = 4 • 34 = 136 мм

диаметр вершин зубьев da2 = d2 +2 ha2 = 136+2• 4 = 144 мм

диаметр впадин зубьев df2 = d2 - 2 hf2= 136 - 2• 5 = 126 мм

ширина зубчатого венца В = 7m = 7• 4 = 28 мм

толщина обода b1 = 2,5m = 2,5• 4= 10 мм

толщина диска b2 = В/3 = 28/3= 9 мм

диаметр ступицы D ст2 = 1,5 D в2 = 1,5• 25 = 38 мм

длина ступицы Lст2 = 1,6 D в1 = 1,6 • 25 = 40 мм

диаметр вала колеса D вк = 1,2 D в2 = 1,2• 25 = 30 мм

межосевое расстояние A1/2 = 0,5(d1 + d2 )= 0,5(80+136) = 108 мм

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

Задача1. Виконати креслення деталей: −

переріз профіля прокату; −

валік; −

плоский контур.

Варіанти завдань узяти з таблиць 2 і 3, та з рисунків 2.7 і 2.8. Приклад виконання та оформлення подано на рисунку 2.9

Задача 2. Побудувати сліди прямої l, заданої точками А і В. Варіанти завдань узяти з таблиці 4. Приклад виконання подано на рис. 3.22.

Задача 3. Визначити дійсну величину відрізка АВ та кути нахилу його до площин проекцій. Для розв’язання задачі використити спосіб прямокутного трикутника. Варіанти завдань узяти з таблиці 5 Приклад виконання подано на рис. 3.23

Задача 4. Побудувати лінію перетину площин, заданих трикутниками АВС і DEF. Установити видимість сторін і полів трикутників. При розв’язанні задачі використати алгоритм першої позиційної задачи (рис. 4.1,а, 4.5,а) Варіанти завдань взяти з таблиці 6 Приклад виконання подано на рис. 4.6.

Задача 5. Визначити дійсну величину відстані від точки D до площини, заданої трикутником АВС. Задачу розв’язати без перетворення ортогональних проекцій (рис. 4.2), та використати спосіб прямокутного трикутника (рис. 3.14). Варіанти завдань взяти з таблиці 7. Приклад виконання подано на рис. 4.7.

Таблиця 7

Задача 6. Визначити величину двогранного кута, утвореного трикутниками АВС та АВD. Для розв’язанні задачі використати спосіб заміни площин проекцій. Варіанти завдань узяти з таблиці 8. Приклад виконання подано на рис. 5.13.

Задача 7. Визначити відстань від точки D до площини, заданої трикутником АВС, та кут нахилу цієї площини до горизонтальної (варіанти 1 – 15) або фронтальної (варіанти 16 – 30) площин проекцій. Для розв’язання задачі використати спосіб плоскопаралельного переміщення. Варіанти завдань узяти з таблиці 8. Приклад виконання подано на рис. 5.14.

Задача 8. Визначити дійну величину трикутника АВС. Для розв’язанні задачі використати спосіб заміни площин проекцій. Варіанти завдань узяти з таблиці 8. Приклад виконання подано на рис. 5.8.

Задача 9. Побудувати дві проекціі геометричного тіла зрізаного площиною загального положення, заданої двома прямими KM I KN, що перетинаються. Побудувати дійсну величину (площу) фігури перерізу і розгортку поверхні усіченого геометричного тіла. Варіанти завдань взяти з таблиці 9. Приклад виконання подано на рис. 6.15.

Задача 10. Побудувати три проекціі геометричного тіла зрізаного проеціюючою площиною, дійсну величину (площу) фігури перерізу і повну розгортку поверхні усіченого геометричного тіла. Варіанти завдань узяти з таблиці 10. Приклад виконання подано на рис. 6.16.

Задача 11. Побудувати три проекції геометричних тіл, що перерізуються, та проекції лінії їх взаємного пререрізу. Задачу розв’язати способом допоміжних січних площин Варіанти завдань взяти з таблиці 11. Приклад виконання подано на рис. 7.7.

Задача 12. Побудувати лінію взаємного переріу двох поверхонь.Задачу розв’язати способом допоміжних сфер-посередників. Варіанти завдань узяти з таблиць 12 і 13. Приклад виконання подано на рис. 7.8.

Задача 13. Побудувати третє зображення деталі по двох даних, виконати розрізи і натуральний вигляд похилого перерізу. Варіанти завдань взяти з таблиці 14. Приклад виконання подано на рис. 9. 12

Задача 14. Побудувати аксонометричну проекцію геометричного тіла з вирізом 1/4 частини. Варіанти завдань взяти з таблиці 14 (попередня задача). Приклад виконання подано на рис. 9.13.

Графічна робота 4 «З’єднання деталей». Виконати наступні креслення: з´єднання болтом, з´єднання гвинтом, з´єднання шпилькою, з’єднання заклепками та паянням.

Приклад виконання завдання наведений в додатку А. Варіанти завдань та іншу додаткову інформацію взяти з таблиць 7–18.

Примітка

З’єднання болтом: '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

болт ГОСТ 7798–70 виконання 1, гайка ГОСТ 5915–70 виконання 2, шайба ГОСТ 6402–70; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

болт ГОСТ 7798–70 виконання 2, гайка ГОСТ 5918–73, шайба ГОСТ 11371–78 виконання 1, шплінт ГОСТ 397–79; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

болт ГОСТ 7798–70 виконання 3, гайка ГОСТ 5915–70 виконання 1, шайба 11371–78 виконання 2.

З’єднання шпилькою: '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

шпилька ГОСТ 22032–76, гайка ГОСТ 5915–70 виконання 1, шайба 11371–78 виконання 2; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

шпилька ГОСТ 22036–76, , гайка ГОСТ 5915–70 виконання 2, шайба ГОСТ 6402–70; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

шпилька ГОСТ 22038–76, гайка ГОСТ 5918–73, шайба ГОСТ 11371–78 виконання 1, шплінт ГОСТ 397–79.

З’єднання гвинтом: '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

гвинт ГОСТ 17475–80, l1 = 2,5d; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

гвинт ГОСТ 17473–80, l1 = 2d, , шайба ГОСТ 6402–70; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

гвинт ГОСТ 1491–80, l1 = 1,6d, , шайба ГОСТ 6402–70;

7 ВИКОНАННЯ ЕСКІЗІВ ТА РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Графічна робота 5 «Ескіз деталі». Виконати ескізи деталей, виданих викладачем, на папері в клітинку формату А4–А3. Приклад виконання завдання подано в додатку А.

ГРАФІЧНА РОБОТА 6 «СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ». Виконати складальне креслення за варіантом, який студент отримує у викладача.

Креслення виконують на аркуші формату А3.

Приклад виконання завдання наведений у додатку А.

Лабораторный практикум ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Лабораторная работа №1

Раздел 12. Пересечение поверхностей геометрических тел, наклонное сечение детали. Изображения, виды, разрезы, сечения.

Задание №1(Рис3)

Сфера диаметром 40 мм прорезана горизонтальным призматическим от-верстием, перпендикулярным фронтальной плоскости проекции. Горизонтальное цилиндрическое отверстие диаметром 20 мм проходит через центр сферы. Постро-ить вид детали сверху и слева с полезными разрезами.

Задание №2

Построить наклонное сечение заданной детали по предлагаемой секущей плоскости Б – Б.

Лабораторная работа №2

Раздел 13. Аксонометрические проекции деталей

Задание.

Построить прямоугольную аксонометрическую проекцию детали из за-дания №1 (изометрию или диметрию) и выполнить на ней полезные разрезы.

Лабораторная работа №3

Раздел 14. Обозначение элементов деталей, элементов крепежных дета-лей, изображение резьбы, видов резьб.

Задание

Вычертить вал, изображенный на рисунке 4. Масштаб и размеры элемен-тов детали определить по заданному размеру. В соответствии с номерами позиций в порядке возрастания перечислить технические названия элементов детали. Принять наружную резьбу метрической, а внутреннюю – трапецеидальной.

Лабораторная работа №4

Раздел 15.Рабочие чертежи. Эскизы деталей.

Задание.

Вычертить рабочий чертеж и эскиз принятой детали с полным оформле-нием изображения, простановкой необходимых знаков и размеров детали.

Лабораторная работа №5

Раздел 16. Изображение сборочных единиц. Сборочный чертеж и чертеж общего вида.

Задание.

Выполнить сборочный чертеж узла, выбранного самостоятельно. Про-ставить необходимые размеры. Пронумеровать детали, начертить полки и выноски. Составить спецификацию изделия, в которой должна соблюдаться нумерация дета-лей в прядке возрастания. Составить и написать технические условия на сборку. В основной надписи ниже наименования изделия написать «Сборочный чертеж».

Лабораторный практикум по начертательной геометрии

Лабораторная работа №1

Разделы : методы проецирования, метод Монжа, точка, прямая, плос-кость.

Проекции точки в двух и трех плоскостях проекции. Метод Монжа.

1.1 Построить чертеж точки А по координатам: X- 100; Y – 50; Z – 30. Размеры даны в миллиметрах. Для этого по координатной оси X от точки О откла-дываем влево 100 миллиметров; вниз по оси Y – 50 миллиметров, а вверх по оси Z - 30. Получим чертеж точки А в системе ортогонального проецирования на две плос-кости проекции (V и H). Такой чертеж называется комплексным чертежом или эпю-ром Монжа (Рис 1.1). Задание: построить чертежи точек: В (80,20,70); С(60,0,15); D(40,70,0); Е(20,0,0).

Определить какая из точек наиболее удалена от плоскости V?. Если дан чертеж точки А в двух проекциях, а требуется построить третью ее проекцию, то необходимо провести через точку О направление координатных осей Z и Y. Затем провести линии связи проекций перпендикулярно соответствующим осям и в их пересечении получить третью проекцию точки (Рис 1.2). Задание: в сис-теме V/H/W дан чертеж точек А(75,50,10) и В(30.15,40). Определить какая точка и на сколько дальше удалена от плоскости W ? (Рис.1.3).

1.2 Построить чертеж прямых: общего положения, фронтальной, гори-зонтальной, фронтально проецирующей, горизонтально проецирующей, профиль-ной прямой. Пример: построить горизонтально проецирующую прямую АВ (Рис.1.4).

1.3 Методом прямоугольного треугольника определить натуральную ве-личину отрезка прямой общего положения АВ (координаты точек указаны в табли-це).

X Y Z X Y Z А1 30 10 15 В1 5 15 40 А2 40 25 20 В2 5 15 35 А3 40 40 35 В3 5 30 5

1.4 Определить какие из двух прямых L и H параллельны между собой, какие пересекаются и какие скрещиваются в пространстве?(Рис 1.5).

Плоскость на чертеже может быть задана: геометрическим образом (па-раллельными прямыми, пересекающимися прямыми, тремя точками, (не лежащими на прямой), точкой и прямой вне ее, треугольником, любым плоским геометриче-ским образом и следами плоскости.

Задать плоскость треугольником АВС: фронтально проецирующую, про-фильную, фронтальную. Задать плоскость следами: горизонтально проецирующую, горизонтальную, общего положения.

5 Заданы отрезки прямых АВ, CD, EF. Найти следы этих прямых и опре-делить через какие четверти пространства они проходят? (Рис 1.6). Даны пересе-кающиеся прямые АВ и CD, найти следы плоскости, определяемые этими прямы-ми(Рис 1.7).

1.6 а В плоскости Р, заданной следами построить: 1) отрезок горизон-тальной прямой АВ на высоте 20 мм.; 2) отрезокCD – общего положения; 3)- про-фильную прямую (Рис 1.8).

б) В плоскости треугольника АВС провести фронтальную прямую через точку С, горизонтальную прямую через точку А, линию ската через точку В(Рис.1,9).

в Построить точку D в плоскости треугольника АВС на высоте 30 мм. от плоскости H (Рис 1.9).

Лабораторная работа №2

Тема: Взаимное положение прямой и плоскости, проецирование прямо-го угла, перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей.

2.1 Плоскость Р задана следами и дан отрезок АВ (Рис 2.1). Определить их взаимное положение.

Плоскость задана треугольником АВС и дан отрезок EF. Определить их взаимное положение (Рис 2.2).

2.2 Достроить горизонтальную проекцию прямого угла АВС (Рис. 2.3). Провести через точку С, делящую отрезок АВ пополам, прямую, перпендику-лярную заданному отрезку (Рис. 2.4). Определить расстояние от точки А до прямой ВС (Рис. 2.5).

2.3 Из точки А восставить к треугольнику АВС перпендикуляр не огра-ничивая его размером (Рис. 2.6). Определить расстояние от точки А до плоскости, заданной треугольником ВСD и плоскости Р, заданной следами (Рис. 2.7).

2.4 а). Задана плоскость треугольником АВС и прямая EF, перпендику-лярная этому треугольнику. Построить плоскость, перпендикулярную треугольнику АВС, параллельную EF и проходящую через прямую EF (Рис 2.8). Построить линию пересечения этих плоскостей и определить видимость на чертеже.

б).Плоскость задана треугольником АВС. Через точку Е, делящую сто-рону АВ пополам провести плоскость пересекающимися прямыми частного поло-жения перпендикулярно стороне ВС. Построить линию пересечения плоскостей с учетом видимости.

Лабораторная работа №3

Тема: методы преобразования чертежа.

3.1 Дан отрезок прямой АВ общего положения. Методом вращения оп-ределить его натуральную величину (Рис. 3.1); методом плоскопараллельного пере-мещения (Рис 3.2).

3.2 В плоскости Р общего положения лежит отрезок АВ. Методом со-вмещения определить его натуральную величину (Рис. 3.3). В совмещенном поло-жении плоскости Р дан отрезок АВ. Построить равносторонний треугольник АВС и вернуть его в ортогональные проекции системы V/H (воспользоваться главными ли-ниями плоскости или следами прямой) (Рис. 3.4).

3.3 Методом перемены плоскостей проекции определить натуральную величину отрезка АВ (Рис. 3.5), расстояние между параллельными прямыми CD и EF (Рис. 3.6), натуральную величину треугольника АВС (Рис. 3.7).

Лабораторная работа №4

Тема: пересечение многогранников плоскостью, развертки поверхно-стей.

4.1 Дана трехгранная наклонная призма (Рис 4.1) и плоскость Р, заданная следами. Построить проекции сечения призмы плоскостью и развертку одной из усеченных частей. Дана пирамида с основанием треугольника АВС и плоскость, за-данная треугольником EFK (Рис. 4.2). Построить сечение пирамиды плоскостью и развертку нижней усеченной части пирамиды.

Лабораторная работа №5

Тема: пересечение тел вращения плоскостью, развертка усеченной час-ти.

5.1 Даны тела вращения: цилиндр и конус (Рис. 5.1), сфера и тор (Рис. 5.2), незакономерное тело вращения (Рис. 5.3) и секущая плоскость Р, задана следа-ми. Построить сечение тел плоскостью и развертки нижних усеченных частей ци-линдра и конуса. К развертке пристроить основание тела и натуральную величину сечения.

Лабораторная работа №6

Тема: построение линии взаимного пересечения геометрических тел плоскостями – посредниками и вспомогательными секущими сферами.

6.1 Построить линии пересечения геометрических тел методом вспомо-гательных секущих плоскостей (плоскостей посредников) (Рис 6.1- 6.4).

6.2 Построить линии взаимного пересечения геометрических тел мето-дом вспомогательных секущих сфер (Рис 6.5, 6.6).

Лабораторная работа №7

Тема: аксонометрические проекции.

7.1 Вычертить схему осей прямоугольной изометрии и диметрии.

7.2 Указать коэффициенты искажения длины по осям: приведенные и расчетные.

7.3Вычертить эллипс в плоскости V окружности диаметром 60 мм. В плоскостях W и H окружности диаметром 40 мм.

ТЕСТЫ

Методы проецирования. Точка

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4

Вопрос5

На чертеже показан ряд точек. Установите, на каком чертеже точка расположена в

пространстве

1. 2. 3. 4.

Вопрос6

Если координата Y точки равна 0, то точка находится

1. В пространстве

2. В горизонтальной плоскости проекций

3. В фронтальной плоскости проекций

4. В профильной плоскости проекций

Вопрос7

Если координаты точки Х = 0 и Y = 0, то она находится

1. На оси Х

2. . На оси Y

3. На оси Z

4. Принадлежит горизонтальной плоскости проекций

Вопрос 8

Прямые

Вопрос1

Вопрос2

Вопрос3

Вопрос4

Вопрос5

Вопрос6

Даны чертежи прямой АВ. Установите, на каком чертеже прямая параллельна

фронтальной плоскости проекций

Вопрос7

Установите, на каком чертеже прямые АВ и СД перпендикулярны

Вопрос8

Даны чертежи прямой АВ. Установите, на каком чертеже прямая параллельна

горизонтальной плоскости проекций

Вопрос9

Установите, на каком чертеже прямые АВ и СД пересекаются

Вопрос 10.

Горизонтальным следом

прямой называется:

1. точка пересечения прямой с фронтальной

плоскостью проекций

2. точка пересечения прямой с

горизонтальной плоскостью проекций

3. проекция прямой на горизонтальную

плоскость проекций

4. точка пересечения прямой с осью Х

Вопрос 12.

Какая прямая имеет только

один след

1. прямая уровня

2. прямая общего положения

3. проецирующая прямая

4. прямая, лежащая в биссекторной

плоскости

Вопрос 13.

Горизонтальная проекция

фронтального следа прямой

находится:

1. на горизонтальной плоскости проекций

2. на фронтальной плоскости проекций

3. на оси Х

4. на оси У

Вопрос 14.

На каком чертеже верно

определен горизонтальный

след прямой АВ 1.

3.

2.

4.

Вопрос 15

Для нахождения горизонтального

следа М прямой АВ необходимо

прежде всего:

1. отметить точку пересечения

фронтальной проекции прямой АВ с

осью Х

2. отметить точку пересечения

горизонтальной проекции прямой АВ

с осью Х

3. из горизонтальной проекции точки

А опустить перпендикуляр к оси Х

Вопрос 16.

Вопрос 17.

Горизонтальным следом

прямой называется:

1. точка пересечения прямой с фронтальной

плоскостью проекций

2. точка пересечения прямой с

горизонтальной плоскостью проекций

3. проекция прямой на горизонтальную

плоскость проекций

4. точка пересечения прямой с осью Х

Плоскости общего и частного положения Прямая и точка в плоскости

Вопрос1

Вопрос2

Вопрос3

Вопрос4

Вопрос5

Плоскость задана треугольником АВС. Установите, на каком чертеже изображена

горизонтальная плоскость

Вопрос6

Плоскость задана следами. Установите, на каком чертеже изображена фронтально-

проецирующая плоскость

Вопрос7

Прямая и плоскость

Вопрос1

Вопрос2

Вопрос3

На чертеже изображены плоскость, заданная следами и прямая АВ. Установите, на каком

чертеже прямая параллельна плоскости

1 2 3 4

Вопрос4

Дана трехгранная призма. Установите, какие геометрические фигуры получаются при

сечении призмы плоскостью α

1. Треугольник

2. Параллелограмм

3. Прямоугольник

4. Ромб

Вопрос5

Плоскость задана следами. Установите, на каком чертеже прямой АВ является

горизонталью плоскости

Вопрос6

На чертеже изображены плоскость, заданная следами и прямая АВ. Установите, на каком

чертеже прямая параллельна плоскости

1 2 3 4

Вопрос7

На чертеже изображены плоскость, заданная следами и прямая АВ. Установите, на каком

чертеже прямая параллельна плоскости

1 2 3 4

Способы плоскопараллельного перемещения и вращения.

Вопрос 1.

Основой способа

плоскопараллельного

перемещения является:

1. выбор новой плоскости проекций, по

отношению к которой проецируемая фигура,

не меняет своего положения в пространстве

2. перемещение в пространстве проецируемой

фигуры так, чтобы она заняла частное

положение относительно плоскостей проекций,

которые при этом не меняют своего положения

в пространстве

3. изменение положения фигуры в пространстве

путем поворота ее вокруг линии уровня

Вопрос 2.

Способ вращения вокруг

фронтально-проецирующей

прямой позволяет

1. получить натуральную величину отрезка

прямой во фронтальной плоскости проекций

2. построить развертку конической поверхности

3. определить угол наклона прямой к

фронтальной плоскости проекций

4. определить натуральную величину отрезка

прямой в горизонтальной плоскости

проекций

5. построить линию пересечения конуса с

цилиндром

Вопрос 3.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

1. параллельно

2. произвольно

3. перпендикулярно

4. под углом 45о

Вопрос 4.

На рисунке

показано преобразование

проецирующей плоскости в

плоскость уровня, выполненное

способом

1. вращения вокруг прямой уровня

3. вращения вокруг проецирующей прямой

2. плоскопараллельного перемещения

4. замены плоскостей проекций

Вопрос 5

Способом преобразования чертежа, при

котором геометрический объект

перемещается в пространстве, называется

способ

1. вращения вокруг проецирующей

прямой

2. параллельного проецирования

3. замены плоскостей проекций

4. дополнительного проецирования

Вопрос 6

Вопрос 7

Плоскость общего положения задана

треугольником АВС. Установите, при

замене плоскостей проекций, на каком

чертеже плоскость треугольника АВС

расположена перпендикулярно новой

плоскости

Вопрос 8.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

5. параллельно

6. произвольно

7. перпендикулярно

8. под углом 45о

Метод совмещения

Вопрос 1

Способом преобразования чертежа, при

котором геометрический объект

перемещается в пространстве, называется

способ

1. вращения вокруг проецирующей

прямой

2. параллельного проецирования

3. замены плоскостей проекций

4. дополнительного проецирования

Вопрос 2.

Основой способа

плоскопараллельного

перемещения является:

1. выбор новой плоскости проекций, по

отношению к которой проецируемая фигура,

не меняет своего положения в пространстве

2. перемещение в пространстве проецируемой

фигуры так, чтобы она заняла частное

положение относительно плоскостей проекций,

которые при этом не меняют своего положения

в пространстве

3. изменение положения фигуры в пространстве

путем поворота ее вокруг линии уровня

Вопрос 3.

Способ вращения вокруг

фронтально-проецирующей

прямой позволяет

1. получить натуральную величину отрезка

прямой во фронтальной плоскости проекций

2. построить развертку конической поверхности

3. определить угол наклона прямой к

фронтальной плоскости проекций

4. определить натуральную величину отрезка

прямой в горизонтальной плоскости

проекций

5. построить линию пересечения конуса с

цилиндром

Вопрос 4.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

1. параллельно

2. произвольно

3. перпендикулярно

4. под углом 45о

Вопрос 5.

На рисунке

показано преобразование

проецирующей плоскости в

плоскость уровня, выполненное

способом

1. вращения вокруг прямой уровня

3. вращения вокруг проецирующей прямой

2. плоскопараллельного перемещения

4. замены плоскостей проекций

Вопрос 6

Вопрос 7

Плоскость общего положения задана

треугольником АВС. Установите, при

замене плоскостей проекций, на каком

чертеже плоскость треугольника АВС

расположена перпендикулярно новой

плоскости

Вопрос 8.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

5. параллельно

6. произвольно

7. перпендикулярно

8. под углом 45о

Способ перемены плоскостей проекций.

Вопрос 1

Плоскость общего положения задана

треугольником АВС. Установите, при

замене плоскостей проекций, на каком

чертеже плоскость треугольника АВС

расположена перпендикулярно новой

плоскости

Вопрос2.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

1. параллельно

2. произвольно

3. перпендикулярно

4. под углом 45о

Вопрос 3.

Основой способа

плоскопараллельного

перемещения является:

1. выбор новой плоскости проекций, по

отношению к которой проецируемая фигура,

не меняет своего положения в пространстве

2. перемещение в пространстве проецируемой

фигуры так, чтобы она заняла частное

положение относительно плоскостей проекций,

которые при этом не меняют своего положения

в пространстве

3. изменение положения фигуры в пространстве

путем поворота ее вокруг линии уровня

Вопрос 4.

Способ вращения вокруг

фронтально-проецирующей

прямой позволяет

1. получить натуральную величину отрезка

прямой во фронтальной плоскости проекций

2. построить развертку конической поверхности

3. определить угол наклона прямой к

фронтальной плоскости проекций

4. определить натуральную величину отрезка

прямой в горизонтальной плоскости

проекций

5. построить линию пересечения конуса с

цилиндром

Вопрос 5.

На рисунке

показано преобразование

проецирующей плоскости в

плоскость уровня, выполненное

способом

1. вращения вокруг прямой уровня

3. вращения вокруг проецирующей прямой

2. плоскопараллельного перемещения

4. замены плоскостей проекций

Вопрос 6

Способом преобразования чертежа, при

котором геометрический объект

перемещается в пространстве, называется

способ

1. вращения вокруг проецирующей

прямой

2. параллельного проецирования

3. замены плоскостей проекций

4. дополнительного проецирования

Вопрос 7

Вопрос 8.

При использовании способа

заменяя плоскостей проекций

дополнительные плоскости по

отношению к имеющимся

плоскостям проекций проводятся

5. параллельно

6. произвольно

7. перпендикулярно

8. под углом 45о

Пересечение поверхностей вращения плоскостью и прямой.

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4

Вопрос 5

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Взаимное положение плоскостей

Вопрос 1

На каком чертеже прямая АВ является

линией пересечения плоскостей, заданных

следами

1

3

2 4

Вопрос 2

На каком чертеже прямая АВ является

линией пересечения заданных плоскостей

1 3

2 4

Вопрос 3

На каком чертеже плоскости, заданные

пересекающимися прямыми, параллельны?

1

3

2 4

Вопрос 4

В каком случае плоскости не являются

перпендикулярными?

1. Если одна из

плоскостей

перпендикулярна

двум

пересекающимся

прямым другой

плоскости

3. Если следы

плоскостей взаимно

перпендикулярны

2. Если одна из

плоскостей проходит

через перпендикуляр

к другой плоскости

4. Если прямая одной

из плоскостей

перпендикулярна

горизонтали и

фронтали другой

плоскости

Вопрос 5

Для определения линии пересечения двух

плоскостей общего положения прежде

всего необходимо

1. Провести вспомогательную секущую

плоскость общего положения

2. Провести вспомогательные секущие

плоскости уровня

3. Провести горизонтали и фронтали

обеих плоскостей

4. Провести вспомогательные секущие

проецирующие плоскости

Вопрос 6

На каком чертеже плоскости, заданные

пересекающимися прямыми, параллельны?

1

3

2 4

Вопрос 7

На каком чертеже прямая АВ является

линией пересечения заданных плоскостей

1 3

2 4

Пересечение многогранников плоскостью и прямой Взаимное

пересечение.

Вопрос 1.

Какая геометрическая фигура

получается при сечении призмы

плоскостью α

1. Треугольник

2. Параллелограмм

3. Прямоугольник

4. Ромб

Вопрос 2.

Призма изображена на рисунке

1 2

3 4

Вопрос 3

Для построения точек пересечения прямой

с поверхностью многогранника

необходимо

1. найти следы прямой

2. провести через прямую плоскость

общего положения

3. заключить прямую в проецирующую

плоскость

4. провести через прямую плоскость

уровня

Вопрос 4

Какая фигура получается в результате

сечения пирамиды плоскостью α?

1. Четырехугольник

2. Квадрат

3. Ромб

4. Прямоугольник

Вопрос 5

Развертка боковой поверхности прямой

четырехгранной пирамиды изображена на

чертеже

1 2

3 4

Вопрос 6

Какую плоскость необходимо провести

через прямую АВ, чтобы найти точки

пересечения ее с пирамидой

1. горизонтальную

2. фронтальную

3. профильную

4. фронтально-проецирующую

5. плоскость общего положения

Вопрос 7

Какая геометрическая фигура получается

при сечении пирамиды плоскостью α

1. Четырехугольник

2. Треугольник

3. Прямоугольник

4. Ромб

Вопрос 8

Какое ребро пирамиды представлено на

чертеже в натуральную величину

1. Ребро SB

2. Ребро SC

3. Ребро SA

4. Все ребра

Взаимное пересечение поверхностей вращения.

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Вопрос 4

Вопрос 5

На каком чертеже точки К и Е

пересечения прямой АВ с

поверхностью конуса найдены

правильно

Вопрос 6

На каком чертеже точка А

принадлежит поверхности сферы

1 2

3 4

Вопрос 7

При построении линии пересечения двух

поверхностей способом секущих сфер, оси

этих поверхностей должны

1. быть параллельны

2. пересекаться

3. скрещиваться

4. находиться в одной плоскости

Вопрос 8

На каком чертеже точки К и Е

пересечения прямой АВ с поверхностью

сферы найдены правильно

1 2

3 4

Вопрос 9

Аксонометрические проекции поверхностей

Вопрос 1.

Пирамида с основанием в

виде квадрата,

расположенного в плоскости

ХОУ, построенная в

прямоугольной диметрии,

изображена на рисунке

1 2

3 4

Вопрос 2

Большие и малые оси овалов,

изображающих окружности в

изометрии, равны

соответственно

1. 1,22 d и 0,7 d

2. 1,22 d и 0, 35 d

3. 1,06 d и 0, 35 d

4. 1,06 d и 0,33 d,

где d – диаметр окружности

Вопрос 3

Направление большой оси

эллипса, изображающей

проекцию окружности в

плоскости ХОY,

пеpпендикуляpна

1. Оси Х

2. Оси Y

3. Оси Z

4. Плоскости П1

Вопрос 4

Оси прямоугольной диметрии

изображены на чертеже

1 2

3

4

Вопрос 5

На каком чертеже

аксонометрическое

изображение окружности, в

прямоугольной

изометрической проекции, в

плоскости YOZ построено

правильно

1 2

3 4

Вопрос 6

Вопрос 7

Вопрос 8

Вопрос 9

Вопрос 10

Вопрос 11

ЗАДАНИЕ на ЭПЮР

Дан четырехгранник (пирамида) АВСD. Определить истинную величину:

1. Двухгранного угла при ребре ВD

2. ГраниВСD

3. Расстояния от точки С до ребра АD

4. Расстояния от точки D до гравии АBС

5. Расстояния между ребрами АВ и СD.

6. Угла наклона ребра ВС к грани АВD При решении задачи использовать способы вращения, совмещения и перемены плоскостей проекций.

Эпюр N2 выполняется на формате АЗ только на одной стороне листа

Задание на ЭПЮР N1 Построить линию пересечения пирамиды SAВС

с параллелограммом DЕЕ1D1

Параллелограмм задан координатами точекD, Е и D1.Вершина Е, находится из условия, что стороны параллелограмма попарно равны и параллельны между собой.

Эпюр N1 выполняется на формате АЗ только на одной стороне листа.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

Задача № 1. По заданным координатам точек А; В; С; D; Е; F;G; К построить их горизонтальные, фронтальные и профильные проекции. Определить, в каких октантах расположены точки; указать это в соответствующей графе таблицы исходных данных.

Задача № 2. Определить натуральную длину отрезка прямой АВ и углы наклона этой прямой к плоскостям проекций π1 и π2 .

Задача № 3. Построить проекции отрезка прямой АВ по заданным координатам его концов. Найти горизонтальный, фронтальный и профильный следы прямой.

Задача № 4. Через точку С провести прямую CD, параллельную прямой АВ, и прямую СК согласно индивидуальному заданию, пересекающую прямую АВ в точке К.

Задача № 5. По заданным координатам построить фронтальную и горизонтальную проекции точки А. Согласно индивидуальному заданию построить проекции отрезка АВ (точка В выбирается произвольно) и заключить его в плоскость α.

Задача № 6. Построить следы плоскости α, заданной тремя точками А, В, С. В плоскости α построить горизонталь, отстоящую на расстоянии двух единиц от горизонтальной плоскости π1, и фронталь, отстоящую на расстоянии трех единиц от фронтальной плоскости проекций π2 .

Задача № 7. По заданным координатам вершин построить проекции треугольников ABC и DEF. Определить линию их пересечения. Решить вопрос видимости объектов.

Задача № 8. Определить точку пересечения прямой АВ с плоскостью α. Через точку А провести прямую АС, параллельную плоскости а. Решить вопрос видимости прямой АВ.

Задача № 9. Определить натуральную величину треугольника методом перемены плоскостей проекций.

Задача № 10. В заданной плоскости построить отрезок прямой АВ. Методом совмещения пли плоско - параллельного перемещения определить его истинную длину. Приняв отрезок АВ за сторону правильного многоугольника, согласно индивидуальному заданию, построить проекции указанной плоской фигуры.

Задача № 11. Определить натуральную величину угла между плоскостями α и β.

Задача № 12. Определить точки пересечения прямой, заданной отрезком АВ, с поверхностью. Решить вопрос видимости прямой.

Задача № 13. Построить линию пересечения поверхности с плоскостью общего положения α. Определить натуральную величину сечения. Решить вопрос видимости объектов.

Задача № 14. Построить линию пересечения двух кривых поверхностей. Решить вопрос видимости объектов.

Задача № 15. Построить проекцию линии пересечения заданных поверхностей. Решить вопрос видимости объектов.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ)

Задание состоит из четырех частей:

Первым разрабатывается чертеж общего вида. По рис. 2, с учетом пропорций изображения и размера d, указанного в табл. 2, определяются основные размеры изделия. Конструктивная проработка выполняется на бумаге с миллиметровой координатной сеткой формата А3 или А2 в масштабе М 1:1 или М 2:1 или на компьютере.

Определяются размеры шпонки 6 т.2, 9 , причем ее длина выбирается с учетом длины сопрягаемой детали из стандартного ряда размеров без расчета на прочность.

Уточняются размеры подшипников качения, их посадочных мест, стандартных изделий и нормализованных деталей подшипниковых узлов 6 т.2, 9 .

Вычерчиваются заданные виды соединений. Применяемые в них стандартные изделия и размеры нормализованных конструктивных элементов (проточки, фаски, отверстия, размеры под ключ и т.д.) определяются по справочникам 6 т.2, 9 .

Аналогично подбираются стандартные изделия и нормализованные конструктивные элементы уплотнительных устройств. Размеры элементов, не определенные нормативными документами, выбираются из конструктивных соображений с учетом стандартных рядов нормальных размеров 6 т.1, 9 .

Окончательно чертеж общего вида оформляется в соответствии с ГОСТ 2.119-73. С учебной целью полные изображения всех видов соединений, перечисленных в задании, следует вычертить в виде выносных элементов (ГОСТ 2.305-68, п. 5), как показано на рис. 3.

Дополнительные пояснения, примеры оформления конструкторской документации, расчет длин крепежных изделий, условные и графические обозначения соединений приводятся в 4, 5, 6, 9 .

Вторая часть задания - выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в состав устройства, за исключением стандартных. Причем одна из них, по усмотрению студента, выполняется в виде эскиза (рис. 5).

Основные требования к чертежам установлены ГОСТ 2.109-73. Последовательность работы, примеры и пояснения содержатся в 4, 9 .

Третья часть задания - выполнение сборочного чертежа и спецификации. Последовательность работы над ними и примеры оформления приводятся в 1, 9 .

Четвертая часть задания - машинный чертеж детали. Если при отсутствии персонального компьютера основная часть задания выполнялась вручную, то несколько чертежей выполняется на компьютере под руководством преподавателя в период установочной сессии 4, 5 .

Інженерне креслення

Контрольна робота № 1

Контрольна робота № 1 виконується на п’ятьох аркушах:

Аркуш 1-1 Формат А3, « Контури деталей»;

Зразок виконання аркуша 1-1 додається на стор. 12.

Аркуш 1 -2 Формат А4 , « Проекції геометричних тіл»;

Зразок виконання аркуша 1-2 додається на стор.19.

Аркуш 1-3 Формат АЗ , «Перетинання геометричного тіла площиною»;

Зразок виконання аркуша 1-3 додається на стор.23.

Аркуш 1-4 Формат A3, «Ескіз деталі» папір міліметровий або звичайний писальний в клітинку.

Зразок виконання аркуша 1- 4 додається на стор.25-26.

Аркуш 1-5 Формат A3, «Робоче креслення деталі» папір креслярський.

Зразок виконання аркуша 1-5 додається на стор.27.

Зміст аркушу: На аркуші 1-1 виконується креслення контурів двох деталей. Зразок його виконання додається на (стор.12). Одна деталь на поділ кіл на рівні частини. Варіант цієї деталі вибирається по таб. № 1.на сторінках с13 по 14 Друга деталь на спряження. Варіант цієї деталі вибирається по таб. № 2. на сторінках с 15 по 17. Варіанти вибираються по останній цифрі поіменного номеру (шифру).

На аркуші 1-2 виконується креслення проекції двох геометричних тіл. Варіант вибирається по таб. 3. На аркуші слід виконати комплексне креслення (три проекції) двох геометричних тіл по двох його проекціях, взятих по своєму варіанту. На цьому комплексному кресленні слід наносити на їх поверхні три точки, що задаються своєю проекцією на фронтальній проекції геометричного тіла.

Зразок виконання цього аркушу приведено на стор.19

Аркуш 1-3 (формат A3 297 х 420) -'

Зміст аркушу 1-3: На аркуші 1-3 виконується креслення геометричного тіла урізаного фронтально проектуючою площиною. Крім того слід побудувати: -'

натуральну величину перерізу; -'

розгортку цього урізаного геометричного тіла; -'

аксонометричну проекцію урізаного геометричного тіла.

Зразок виконання цього аркушу приведено на стор. 23. Варіант слід вибрати на таб. 4. (стор. 22)

На аркуші 1-4 виконується ескіз простої деталі вибраної довільно студентом на виробництві. Зразок виконання цього аркушу приведено на стор.25-26.

На аркуші 1-5 виконується робоче креслення деталі по ескізу деталі. Зразок виконання аркуша 1-5 приведено на стор.27.

Контрольна робота № 2

Контрольна робота № 2 '"Креслення плану, фасаду і розрізу будівлі'" виконується на одному аркуші формату А1 (594 х 841).

Зміст аркушу КР№2: необхідно виконати:

- план першого поверху в масштабі 1:100;

-фасад будинку в маштабі 1:100;

-поперечний розріз будинку в масштабі 1:50.

Для всіх варіантів слід брати:

товщину зовнішніх капітальних стін в дві цеглини - 510 мм;

товщину внутрішніх капітальних стін в півтори цеглини - 380 мм;

товщину перегородки не залежно від матеріалу взяти товщиною - 120 мм.

Для всіх варіантів слід брати прив язку стін:

зовнішніх - різностороння (200 х 310) мм;

внутрішні - центральна (190 х 190) мм.

На плані виконати умовні позначення: віконних та дверних прорізів, санітарно-технічного обладнання. Варіант схеми плану поверху взяти в таб. .(стор. 32)


Способ заказа и контакты