Право

Задачи

Задача № 0001 Своїм наказом директор ТОВ '"Вітраж'" звільнив з товариства учасника, мотивуючи це тим, що останній своїми діями заважає досягненню цілей товариства. 'Дайте поняття товариства з обмеженою відповідальністю. 'Охарактеризуйте дії директора ТОВ '"Вітраж'". 'Що відноситься до компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю? Задача № 0002 Спеціалізоване лісогосподарське об’єднання подало до господарського суду позов щодо компенсації шкоди, заподіяної незаконною заготівлею деревини за межами ділянки, обумовленої у лісорубочному ордері, наданому с/г акціонерному товариству. Крім того, товариство здійснювало самовільне сінокосіння, випасання худоби, заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник с/г акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали отриманому дозволу на заготівлю деревини, тому що відповідно до чинного законодавства на наданій земельній ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь-які лісові користування. Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування. Визначте відповідальність за скоєні дії, а також висвітліть порядок відшкодування заподіяної шкоди. Задача № 0003 При перевірці додержання вимог екологічного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності власниками АЗС було встановлено, що автозаправочними станціями одного із районів міста допускалися розлив мастила, бензину та інших небезпечних речовин на території станції та за її межами. У результаті таких дій були забруднені відповідні земельні ділянки При з’ясуванні названих фактів власники АЗС посилалися на виробничу необхідність, на право приватної власності на земельні ділянки, на яких розташовані АЗС, та на право самостійного господарювання. Визначте порядок та умови придбання у приватну власність земельних ділянок для зазначеної мети. Окресліть права та обов’язки приватних власників землі. До компетенції яких державних органів входять контроль за екологічною безпекою підприємницької діяльності? Охарактеризуйте види порушень екологічного законодавства, які мали місце та відповідальність за них. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями? Задача № 0004 Громадянину Зіновьєву як суб’єкту підприємницької діяльності було надано на умовах оренди озеро площею 9 га для лікувальних цілей на 22 роки. Прокурор міста вважав, що міська рада не мала права укладати даного договору і звернувся до суду про визнання дій міськради такими, що суперечать чинному законодавству . Чи повинен суд задовольнити цю вимогу? Вирішіть справу. Дайте правову характеристику користування водними об’єктами на умовах оренди. Задача № 0005 Новостворений коледж звернувся до районної державної адміністрації із заявою про придбання у власність земельної ділянки для підприємницької діяльності, яка є на праві користування в їх попередника сільськогосподарського технікуму і знаходиться в селі Петрівка. За рішенням районної державної адміністрації було складено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, після чого на її частині розпочався монтаж конструкцій збірного намету для розташування машинно-тракторного парку. Під час перевірки додержання земельного законодавства державний інспектор з використання та охорони земель підготував і передав матеріали до суду про визнання цієї угоди недійсною та виніс постанову про припинення монтажних робіт. Чи є підстави для виникнення права власності на землю в новоствореного коледжу? Як вирішити справу? Задача № 0006 До міської податкової інспекції надійшли матеріали від акціонерного товариства «Оренда» про обчислення суми земельного податку за надані йому у користування приміські землі. Так, за земельні ділянки, зайняті об єктами виробничого та адміністративного призначення, нараховано плату за ставками, встановленими законодавством за землі в межах населених пунктів. За земельні ділянки на землях лісового фонду, на яких розміщені очисні споруди та об єкти комунально-складського призначення, плату визначено за ставками за використання лісових угідь згідно з лісовим законодавством. Начальник міської податкової інспекції повернув матеріали для обчислення земельного податку акціонерному товариству «Оренда». Чи правомірно вчинив начальник податкової інспекції? Як вирішити справу? Підготуйте відповідь консультаційного бюро, куди акціонерне товариство «Оренда» звернулося за роз ясненням. Задача № 0007 Селянська спілка «Світоч» уклала договір з територіальною геологічного організацією на проведення робіт з визначення місця розміщення підземних вод і будівництва артезіанської свердловини для водопостачання осель працівників спілки. Відповідно до умов договору селянська спілка мала надати час¬тину сільськогосподарських угідь для влаштування підсобного господарства геологічної організації та літнього табору відпочинку її працівників. Проведені наукові роботи геологічної організації не дали бажаних результатів, оскільки в межах земель спілки «Світоч» підземних вод не виявлено. Керівництво селянської спілки поставило питання про розірвання договору у зв язку з невиконанням геологічною організацією взятих зобов язань. Остання звер¬нулася до господарського суду за захистом своїх інтересів. Чи підлягають задоволенню позовні вимоги територіальної геологічної організації? Як вирішити справу? Задача № 0008 З метою будівництва складських приміщень та залучення додаткових коштів фермер Карпенко уклав з місцевим банком договір застави земельної ділянки, наданої йому в постійне користування. За умовами договору фермер зобов язувався, повернути заставні кошти за рахунок доходів від майбутнього врожаю. Однак у червні поточного року внаслідок прориву дамби відстійників тваринницької ферми врожай, на землях було знищено, землі виведено із сільськогосподарського використання. У зв язку з неможливістю виконання зобов язань за договором банк оголосив публічні торги на продаж заставної-ділянки. Фермер Карпенко звернувся з позовом до суду про визнання торгів недійсними. Чи підлягає позов задоволенню? Як вирішити справу? Задача № 0009 Жителю м. Кременчук Довганю належить приватний будинок і присадибна земельна ділянка на праві приватної власності розміром 0,10 га. З метою ведення особистого, селянського господарства він звернувся до виконкому селищної ради із заявою про виділення йому додатково земельної ділянки розміром 0,15 га. Виконком міської ради відмовив у наданні земельної ділянки, мотивуючи тим, що в містах для цих цілей земельні ділянки не надаються, а лише передаються у власність ті, які вже були в користуванні громадян у розмірах, указаних в земельно-облікових документах. Сумніваючись у рішенні міськвиконкому, Довгань звернувся зі скаргою до районної ради. Як вирішити справу? Підготуйте проект відповіді голови районної ради. Задача № 0010 У процесі здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства державний інспектор з використання та охорони земель встановив порушення правил використання земель і приховування даних земельного кадастру керівництвом сільськогосподарського акціонерного товариства «Україна». Державний інспектор виніс постанову про притягнення голови правління товариства до адміністративної відповідальності шляхом накладання адміністративного штрафу в розмірі двадцяти п яти мінімальних розмірів заробітної плати за сукупністю санкцій, передбачених за вказані правопорушення. Голова правління звернувся зі скаргою до органів прокуратури про опротестування цієї постанови, оскільки вона винесена, на його погляд, з порушенням вимог чинного законодавства. Чи підлягає постанова державного інспектора опротестуванню? Задача № 0011 На підставі рішення облвиконкому новоствореній фінансово-промисловій групі було надано в користування 38 га землі за рахунок орних земель колективного сільськогосподарського підприємства «Славутич» та 79 га спеціалізованого плодово-ягідного сільськогосподарського кооперативу «Яблунька». Фінансово-промислова група згідно з рішенням оціночної комісії відшкодувала збитки первинним власникам землі, однак відмовилася відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарський кооператив «Яблунька» звернувся з позовом до арбітражного суду про відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва на його користь. Чи підлягає позов задоволенню? Задача № 0012 Мій покійний чоловік працював у колгоспі трактористом, комбайнером. Під час паювання землі, вже будучи інвалідом І групи, влаштувався на роботу в лісництво пасічником, але за станом здоров я і там довго не пропрацював - помер. Майновий пай чоловіка вже після його смерті виділили мені. Питання щодо виділення земельного паю чоловіка мені як спадкоємниці залишається невирішеним. Дайте відповідь консультаційної контори. Задача № 0013 Як правильно розуміти ' земельні ділянки надаються селянському господарству «єдиним масивом». Чи може фермер мати землю на територіях декількох рад або районів? Дайте вичерпну відповідь. Задача № 0014 Сім я Коваленків з п яти чоловік уклала з сільськогосподарським підприємством договір оренди на рибогосподарське використання частини ставка строком на 10 років. Згідно з договором орендар зобов язаний у рахунок 10 % орендної плати передавати підприємству вирощену рибу до закінчення рибогосподарського сезону. Через чотири місяці після підписання договору орендар звернувся до сільськогосподарського підприємства з вимогою припинити вимочувати у ставку коноплі та льон, використовувати прибережну смугу під розміщення споруд для зберігання сільськогосподарських машин, захоронення пестицидів і миття тари з-під мінеральних добрив, оскільки спостерігається загибель молодняку та дорослих риб. Якщо така діяльність з боку підприємства не буде припинена, то він змушений буде знизити розмір орендної плати і відмовитися від оплати в натурі. Керівник підприємства заперечив, посилаючись на той факт, що такі умови не передбачені цим договором, а що стосується риби, то це результат непродуманого годування та догляду за водоймою. У серпні після зливових дощів більша частина вирощеної риби в кількості 85 т загинула. Гр. Коваленко звернувся з позовом до суду про відшкодування завданої шкоди, а також про припинення екологічно шкідливої діяльності з боку підприємства. Суд відмовив у прийомі та розгляді позовних вимог, посилаючись на непідвідомчість суду даного спору. Як вирішити справу? Задача № 0015 Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Мрія» звернулося до суду з позовом про відшкодування збитків на суму 300 тис. грн, завданих самовільним захопленням земельної ділянки членом цього підприємства Остапенко. У судовому засіданні Остапенко пояснила, що вона, крім своєї, користувалася присадибною ділянкою померлих батьків у розмірі 0,32 га оскільки є їх спадкоємицею. На цій ділянці Остапенко збудувала хлів, інші господарські споруди для вирощування тварин, птиці, ведення тепличного господарства. Суд вирішив, що Остапенко повинна відшкодувати завдані приватно-орендному підприємству «Мрія» збитки. Чи законне рішення суду? Як вирішити справу? Задача № 0016 Громадянину Чижевському сільська рада надала земельну ділянку площею 0,17 га для будівництва та обслуговування житлового будинку у власність. Облаштувавши земельну ділянку, Чижевський виявив, що в його криниці джерело мінеральних вод. Сільська рада дізнавшись про це, відмінила рішення про надання земельної ділянки. Але Чижевський опротестував це рішення в суді. Була призначена комісія, яка виявила що глибина криниці становить 17,5 м, крім того Чижевський використовував воду для власних потреб. Підготуйте проект вирішення справи. Задача № 0017 Громадянин Петренко, що проживає в м. Південному, звернувся до прокуратури з проханням пояснити йому, чи законно вчинив міськвиконком, коли вилучив у нього земельну ділянку, що розташована в центрі міста. Ділянка 6ула надана для будівництва приватного будинку, але забудовник не освоїв його через нестачу коштів та хворобу. У зв язку з тим, що для міської забудови потрібна була земельна ділянка, відведена Петренку, міськвиконком запропонував Петренку переселитися в облаштовану квартиру. Як вирішити справу, враховуючи те, що Петренко на ділянці заклав фруктовий сад і посадив ягідник? Задача № 0018 У травні 1994 р. громадянин Бойко звернувся до виконкому селищної ради із заявою про приватизацію земельної ділянки розміром 0,10 га, що перейшла до нього з частиною житлового будинку внаслідок дарування в березні 1994 р. від Соколової. Виконком відмовив у приватизації до вирішення спору про користування земельною ділянкою. Обставини справи такі. У 1963 р. земельна ділянка перейшла у користування Коробка, який придбав житловий будинок. За будинком відповідно до схеми влаштування земельної ділянки закріплено 0,24 га. У 1972 р. Коробко подарував 1/4 частину житлового будинку своєму неповнолітньому внукові Андрію. За рішенням виконкому селищної ради від 15 вересня 1992 р. виділено земельну ділянку площею 0,06 га Масловій (матері Андрія), яка є його законним представником. У жовтні того ж року їй додатково виділено із земель Коробка ділянку розміром 0,07 га під город. У жовтні 1973 р. Коробко подарував 3/4 частини житлового будинку Соколовій, за якою за рішенням виконкому селищної ради закріплено земельну ділянку площею 0,11 га. Сам Коробко став проживати із сім єю сина Петра, де вони на сусідній ділянці збудували житловий будинок. У лютому 1974 р. його син Петро звернувся до Соколової з проханням про обмін земельних ділянок у зв язку з необхідністю влаштувати проїзд до його ділянки та будинку. За рішенням виконкому селищної ради від 10 березня 1974 р. гр. Коробку із земельної ділянки гр. Соколової (за її згодою було виділено земельну ділянку розміром 4x50 метрів, а за нею взамін з ділянки сина гр. Коробка закріплено таку ж за розміром ділянку. Згодом гр. Соколова переїхала на проживання до Київської області, а свою частину будинку здала в найом гр. Бойко, який також користувався земельною ділянкою. У 1988 р. під час обміну земель було встановлено, що розмір земельної ділянки, виділеної для проїзду синові гр. Коробка, становить 8x50 метрів. За заявою представника гр. Соколової, виконавчий комітет селищної ради виніс рішення про приведення земельної ділянки у відповідність до плану облаштування земельної території і технічного паспорта житлового будинку. Однак син гр. Коробка відмовився від виконання цього рішення і внаслідок неодноразових звернень до виконкому селищної ради добився прийняття нового рішення про закріплення за гр. Соколовою земельної ділянки розміром 0,07га За заявою і скаргами гр. Соколової справа не раз у 1992-1994 pp. розглядалася у виконкомі, узгоджувальною комісією і судом, які відмовили у задоволенні вимог гр. Соколової про незаконність такого рішення та усунення перешкод у землекористуванні. Останньою постановою президії обласного суду було скасовано рішення райсуду про відмову в позові гр. Соколовій і справу скеровано на повторний розгляд у новому складі суду. Чи підлягає позов гр. Соколової задоволенню? Громадянка Соколова звернулася до консультаційної фірми «Земля» за розясненням про можливості вирішення справи. Підготуйте відповідь фірми «Земля». Задача № 0019 Громадянка Кийко в лютому 1993 р. приватизувала земельну ділянку та ділянку для ведення особистого підсобного господарства в розмірі 0,67 га. У березні 2000 р. її дочка, яка проживає у м. Лубни, запросила матір на постійне проживання до себе з метою догляду за дворічною донькою. Мати погодилася на переїзд на постійне проживання до доньки і вирішила продати житловий будинок і зазначену земельну ділянку. У травні 2000 р. вона оформила договір купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки з Васильченком, який працює у м. Подільську, але гостює час від часу в цьому селі, де проживає його мати. Договір про відчуження житлового будинку і земельної ділянки нотаріально посвідчив приватний нотаріус Чумаченко. Сусід Баженов теж мав бажання придбати цю садибу. Дізнавшись про укладення цієї угоди, він звернувся з позовною заявою до суду про визнання її недійсною, оскільки Васильченко не працює в сільській місцевості, а отже, на його думку, не має права на купівлю земельної ділянки в такому розмірі. Не чекаючи розгляду справи в суді, Васильченко звернувся до консультаційної фірми «Земля» за роз ясненням про законність укладення, угоди. Підготуйте відповідь консультаційної фірми Васильченку. Чи підлягає позов задоволенню? Задача № 0020 Сільська рада прийняла загальнообов язкове рішення «Про регулювання земельних відносин на території сільської ради», згідно з яким усі розташовані в її межах підприємства, установи, організації та громадяни, що займаються підприємницькою діяльністю, зобов язуються подати відомості про кількісний склад та якісний стан закріплених за ними земель, доходи, які вони отримують від здійснення господарської діяльності на землі для нарахування земельного податку, щоквартально вносити кошти на утримання земель загального користування та благоустрій прилеглих територій на відстані до 15 метрів від їх землеволодінь та землекористувань, щорічно вносити кошти на підвищення якості малопродуктивних земель та проведення рекультивації порушених (деградованих) земельних угідь. Державний інспектор з використання та охорони земель, вважаючи це рішення необ'рунтованим, звернувся до районної ради з клопотанням про скасування рішення сільської ради. Чи підлягає клопотання державного інспектора задоволенню? Як вирішити справу? Задача № 0021 Фермер Михєєв, отримавши травму під час виконання сільськогосподарських робіт, вирішив продати 120 га, що становить 2/3 належної йому земельної ділянки, фермеру Ковді, 2 га землі Грушину для ведення особистого селянського господарства, Силаєву - 0,5 га для будівництва житлового будинку і господарських будівель та споруд, Негоді для ведення тепличного господарства - 1,5 га землі. Приватний нотаріус посвідчив відповідні договори купівлі-продажу. Сільська рада відмовила в реєстрації відповідних договорів, укладених Михєєвим, вважаючи, що вони суперечать чинному законодавству. Фермер Михєєв оскаржив дії сільської ради в суді. Чи підлягає скарга. Михєєва задоволенню? Як вирішити справу? Задача № 0022 За рішенням колективу колишнього колгоспу створено сільськогосподарське акціонерне товариство, яке внесло клопотання до сільської ради про передачу йому безплатно у колективну власність земель розміром 1045 га, що раніше були в користуванні колгоспу. Сільська рада це клопотання задовольнила. Акціонерному товариству було видано державний акт на право колективної власності, а кожному члену товариства вручено сертифікат на право на земельну частку (пай) розміром 1,3 га в умовних кадастрових гектарах. Члени новоствореного сільськогосподарського товариства Зарільський і Підлуганський не погодилися з таким рішенням, вважаючи, що їм безпідставно відмовили у виділенні земельних ділянок у визначеному в заяві місці. Ці землі у свій час належали їхньому дідові на праві приватної власності, а в часи колективізації були реквізовані. Вони звернулися зі скаргою до районної ради і просили задовольнити їх заяву. У разі ж відмови вони бажали б одержати належні їм частки (паї) в обсязі, необхідному для ведення селянського (фермерського) господарства. Чи підлягають заяви громадян задоволенню? Підготуйте проект відповіді голови районної ради на скаргу. Задача № 0023 Фермеру Сікорі передано у власність 7 га орних земель та 42 га землі надано в оренду на п ять років із земель комунальної власності для будівництва кошари і заняття вівчарством. Через відсутність належних сільськогосподарських машин орні землі два роки не оброблялися належним чином, І тому фермер Сікора 4 га продав своєму сусідові, 3 га подарував братові. Сільська рада винесла рішення про вилучення всіх земель, переданих Сікорі для ведення фермерського господарства. Це рішення фермером було оскаржено в райдержадміністрації. Чи є законним рішення сільської ради? Підготуйте проект відповіді райдержадміністрації. Задача № 0024 Житель багатоквартирного будинку Олексієнко звернувся з позовом до суду про відшкодування йому збитків, заподіяних жителем цього ж будинку Рибаковим. У судовому засіданні він пояснив, що вже вісім років з моменту заселення в цьому будинку користується частиною прибудинкової земельної ділянки розміром 0,02 га, що прилягає до його квартири, розташованій на першому поверсі. За цей час він посадив кілька фруктових дерев, малину, смородину. Навколо земельної ділянки створив живу огорожу з декоративної акації. У свій час за власні кошти придбав торф і гумус, які значно поліпшили родючість земельної ділянки, восени вніс біологічні добавки та перекопав ділянку. Однак нещодавно сусід Рибаков, який до цього не користувався земельною ділянкою на прибудинковій території, привів начальника ЖЕКу, який сказав, що він прийняв рішення про закріплення вказаної ділянки за Рибаковим у зв язку з приватизацією ним своєї квартири. Згодом Рибаков знищив усі насадження і розмістив невелику теплицю, що стосується позовних вимог, то він не визнавав їх, посилаючись на те, що чинним законодавством у разі приватизації квартири в багатоповерховому будинку він має право і на приватизацію частки земель прибудинкової території. Чи піддягає позов задоволенню? Розкрийте зміст права на прибудинкову територію. Задача № 0025 На засіданні виконавчого комітету селищної Ради під час розгляду проекту плану земельно-господарського устрою території начальник райлісгоспу заперечив проти того, щоб використання лісогосподарських угідь, їх відтворення та охорона передбачались вказаним документом. На його погляд, усі дані щодо використання земель лісового фонду мають міститися в лісовому кадастрі та проектних документах про організацію та лісовикористання території. Державний інспектор з використання та охорони земель дав письмовий висновок, згідно з яким використання земель селища має здійснюватися відповідно до проекту планування та забудови міста, зокрема плану земельногосподарського устрою та вимог земельного законодавства України. Голова виконкому призупинив розгляд зазначеного документа і звернувся до прокурора з проханням дати юридичний висновок про правомірне розв язання цього питання. Дати висновок щодо поставлених питань. Задача № 0026 До лісогосподарського підприємства «Верховина» звернулося акціонерне товариство «Інтурист-Захід» із заявою на виділення частини лісових угідь та видачу лісового квитка для розміщення об єктів туристичного табору «Лілея». Лісогосподарське підприємство погодилося укласти угоду про надання частини лісових угідь на місці залишених зрубів та згарища для розміщення об єктів капітального типу за умови, що акціонерне товариство своїми ресурсами або за його кошти додатково проведе роботи з лісорозведення на площі 70 га. Таку угоду було укладено і сторони приступили до її виконання. Однак державний інспектор з використання та охорони земель області, якому ці факти стали відомі, скерував лісогосподарському підприємству письмове повідомлення з вимогою розірвати вказану угоду, оскільки її укладено з порушенням чинного законодавства. У своїй відповіді керівник лісогосподарського підприємства зазначив, що згідно із статутом підприємство має право видачі лісових квитків на використання лісових ресурсів, для розміщення туристських таборів, баз відпочинку та інших подібних об єктів. Державний інспектор з охорони та використання земель виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на керівника лісогосподарського підприємства та зобов язав голову акціонерного товариства призупинити розпочаті роботи. Крім того, він звернувся з позовом до суду про визнання вказаної угоди недійсного. Чи законні дії державного інспектора за використанням та охороною земель? Як вирішити справу? Задача № 0027 Недалеко від районного центру були знайдені води, що нагадують за своїм складом воду «Боржомі», крім того, в одному селі б ють джерела мінеральної води, рівноцінної за складом Миргородській. Товариство з обмеженою відповідальністю «Витязь», на землях якого знаходяться джерела, пробурило свердловини і, побудувавши водогін, використовує цю воду для водопостачання ферми. Райдержадмністрація своїм рішенням заборонила використовувати мінеральну воду для вказаних цілей. Але ТОВ продовжувало використовувати воду для своїх потреб, вважаючи, що може використовувати не тільки землю, а й підземні води, що знаходяться на його території. Райдержадміністрація була вимушена винести рішення та накласти штраф на генерального директора ТОВ за порушення водного законодавства. Чи правомірно вчинила райдержадміністрація? Укажіть до якого виду водокористування слід віднести підземні мінеральні води? Який їх правовий режим? Задача № 0028 Громадянка Жарова, що проживає в м. Ромни, звернулася до міської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки площею 0.28 га, яку в 1976 р. отримала у спадок від свого батька разом із житловим будинком. У процесі попереднього розгляду справи з ясувалося, що згідно з планом земельної ділянки, за даними бюро технічної інвентаризації та експертизи, за громадянкою Жаровою закріплено лише 0,17 га. Ці відомості були також підтверджені інвентаризаційною комісією, що проводила контрольні обміри земель на виконання постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990 р. Під час інвентаризації виявлено, що в травні 1984 р. за рішенням тодішньої міської ради частина земель у розмірі 0,07 га була надана громадянину Архипову для індивідуального будівництва, а земельна ділянка розміром 0,04 га самовільно зайнята сусідкою Маляренко, при встановленні огорожі, коли сім я Жарової за строковим трудовим договором у 1980-1985 pp. перебувала у районі Крайньої Півночі. Приватизаційна комісія схвалила передані їй матеріали про приватизацію 0,12 га землі Жарової, уважаючи, що такий порядок склався у процесі землекористування. На підставі цього міська рада винесла рішення про приватизацію - Жаровою 0,12 га. Це рішення вона оскаржила в суді. Чи підлягає позов задоволенню? Як вирішити справу?

Способ заказа и контакты