Анализ конструкции автомобилей

Контрольні роботи і задачі з дисципліни Аналіз конструкції і розрахунки автомобілів
Вимоги, класифікація, вживаність різних типів коліс. Кріплення і балансування коліс. Навантаженість коліс.
Якість та надійність автомобіля. Що їх визначає
Які використовуються приводи зчеплення? В чому переваги зчеплення з гідроприводом над зчепленням з механічним приводом.
Двохвальні та трьохвальні коробки передач? Чому на вантажних автомобілях не застосовують двохвальні коробки передач?
Визначити кількість дисків зчеплення, якщо відомо, що пружним елементом є периферійно розташовані пружини і максимальний момент двигуна, кількість пружин, деформація пружини, коефіцієнт тертя зчеплення, діаметр дроту пружини, діаметр витка пружини, зовнішній діаметр диска, внутрішній діаметр диска, коефіцієнт запасу зчеплення
Найбільш важливі вимоги до конструкції автомобіля. Як вони, задовоьняються?
Гідродинамічні та гідрооб’ємні передачі. Переваги і недоліки гідрооб’ємної передачі.
Як відрізняються діаметри ведених дисків одно- та дводискового зчеплень, які передають однакові крутні моменти при однаковому стиску ведучих і веде¬них дисків?
Визначити навантаження в хрестовині карданного шарніра нерівних кутових швидкостей
Загальні вимоги до автомобіля та перспективи його розвитку.
Переваги і недоліки конструкцій безступінчастих трансмісій.
Які конструктивні заходи обмежують передачу поштовхів від дорожніх нерівностей на кермове колесо?
Визначити коефіцієнт запасу однодискового зчеплення, якщо відомо, що пружним елементом є периферійно розташовані пружини, а зчеплення має наступні робочі характеристики
Розрахункові режими навантажень при перевірці трансмісії на статичну міцність
Конструкція, переваги і недоліки конічних диференціалів.
Чим розрізняються розвантажені, напіврозвантажені і розвантажені на три чверті півосі.
Визначити необхідну кількість пружин в дводисковому зчепленні
На які навантаження і по яким залежностям розраховують зубці коліс на вигин?
Пояснити переваги і недоліки конічних головних передач зі спіральним зубом.
Як впливають зазори в рульовому механізму на сталість руху?
Знайти осьові навантаження, випробовувані карданним валом, якщо відомо: максимальний момент двигуна, передаточне число трансмісії, коефіцієнт тертя в з’єднанні, внутрішній діаметр вала, зовнішній діаметр вала
На які навантаження та по яким залежностям виконують розрахунки зубчастих коліс на втомлюваність.
Конструкція, переваги і недоліки різних типів пружних елементів, застосовуваних у зчепленні.
Обґрунтуйте зв’язок критичної частоти обертання пустотілого карданного вала з міцністю матеріалу вала. Який критерій обмежує зростання критичної частоти?
Визначити максимальну силу тяги тривісного автомобіля з колісною форму¬лою 6×4 при заблокованому диференціалі, якщо дві третини навантаження припадає на ведучі мости, коефіцієнт зчеплення 0,6.
Як розраховуються вали коробок передач на міцність та як забезпечується їх жорсткість?
Конструкція автомобільних шин. Перевага і недоліки безкамерної шини.
Конструкція коліс та способи їх кріплення.
Знайти напруги крутіння карданного валу, якщо: Млмах= 180 Нм -максимальний момент двигуна, 70 мм — зовнішній діаметр вала, 6  передаточне число трансмісії, 66мм — внутрішній діаметр вала
Як підбираються підшипники до валів коробок передач?
Конструкція підвіски автомобіля. Переваги і недоліки листових ресор.
Конструкція та способи кріплення коліс.
Визначити максимальну силу тяги двовісного автомобіля, якщо одне колесо стоїть на кризі, а інше — на асфальті (р=0,6), маса автомобіля 15 т.
Класифікація зчеплень та аналіз їх якостей,
Конструкція підвісок автомобіля. Переваги і недоліки важільно-телескопічної підвіски.
Які сили і моменти діють на картер ведучого моста автомобіля?
Визначити гальмовий момент та коефіцієнт ефективності барабанного гальмового механізмові із рівними приводними силами й однобічним розташуванням опор, якщо:18мм — діаметр робочого циліндра, 1б0мм — радіус гальмового барабана, р=0,6 МПа — тиск рідини в приводі, 360 мм — відстань між опорами, к=1 — співвідношення сил, 11=0,25 коефіцієнт тертя
Карданні вали. їх призначення та конструкція. Визначення критичних обертів карданного валу.
Аналіз конструкції амортизаторів. Переваги і недоліки телескопічного амортизатора
Як зміниться зусилля на гальмовій педалі, якщо тиск в циліндрі зостався незмінним, а діаметр головного циліндра зменшили в 1,2 рази?
Знайти навантаження в кермовому винтореєчному механізмі, якщо: Рх = 200 Н — осьове зусилля, сприймане гвинтом, 2мм — діаметр кульки, т=6 — число робочих витків гвинта, діаметр канавки, 18 — число кульок на одному витку, Мр.к. = 400 — момент на кермовому колесі, і = 22° — кут підйому гвинтової лінії, гк — 36 мм — початковий радіус сектора, 20 — передаточне число кермового механізму, 0,85 — КПД кермового механізму.
Як працює гідротрансформатор, та які вигоди від його використання в трансмісії автомобіля?
Компонувальні рішення вантажних автомобілів. Переваги і недоліки безкапотної компоновки кабіни автомобіля.
Які сили і моменти діють на картер ведучого моста?
Оцінити барабанний гальмовий механізм із рівними приводними силами і рознесеними опорами
Які сили діють на ведучий міст при заносі автомобіля та як визначається міцність елементів моста?
Основи конструкції карданного шарніра нерівних кутових швидкостей. За яких умов в карданній передачі з шарнірами нерівних кутових швидкостей ведений та ведучий вали обертатимуться з однаковими кутовими швидкостями?
Як зміниться ККД рульового механізму, якщо потрібно прикласти для повороту коліс до рульового колеса момент в 2 рази більший?
Оцінити барабанний гальмовий механізм із великим самопосиленням по величині гальмового моменту, величині коефіцієнта ефективності
Як виконується розрахунок повністю розвантаженої піввісі на міцність?
Цілі використання, перевага і недоліки АБС (автоблокувальної системи гальм).
Як зміниться час синхронізації (час вирівнювання кутових швидкостей), якщо збільшити середній радіус конуса інерційного синхронізатора в 1,5 рази?
Знайти осьове навантаження пустотілого карданного валу, якщо максимальний момент двигуна М=180 Нм, передаточне число трансмісії до карданного валу 6,5, зовнішній та внутрішній діаметри шліців 74 мм, 68 мм, коефіцієнт тертя в шліцах-0,2.
Особливості конструкції карданних передач.
Чим відрізняються розвантажені, напіврозвантажені і розвантажені на три чверті півосі? Способи їх розрахунку.
Визначній максимальну силу тяги трьохвісного автомобіля, якщо колеса одного борту стоять на асфальті, другого — на льодові?
Знайти осьове навантаження пустотілого карданного валу, якщо максимальний момент двигуна М=220 Нм, передаточне число трансмісії до карданного валу ір=6,37, зовнішній та внутрішній діаметри шліців 80 мм і 74 мм, коефіцієнт тертя в шліцах 0,15.
Особливості роботи та вимоги до безступінчастих коробок передач.
Як впливають зазори в кермовому механізмі на керованість автомобіля? Чому важливе беззазорне зачеплення в кермовому механізмі в серед¬ньому положенні (коли автомобіль рухається прямолінійно)?
Намалювати схему і визначити навантаження в гіпоїдній передачі, якщо момент в передачі А=200 Нм, середній радіус шестірні г=42 мм.
Знайти навантаження питому роботу тертя, нагрів гальма за одне гальмування в дисковому гальмовому механізмі автомобіля ВАЗ-2108, якщо: 240 мм — середній діаметр дії сил тертя, 950 кг — маса автомобіля, 33,6 см2  площа накладок, 10 кг — маса диска
Призначення та конструкція роздавальних коробок
Основи конструкції та принцип дії рульових передач типів «черв’як-ролик», «черв’як-сектор», «гвинт-гайка», «рейка-сектор», «рейкової»
Знайти навантаження скручування пустотілого карданного валу, якщо максимальний момент двигуна М=80 Нм, передаточне число трансмісії до карданного валу 6, довжино, зовнішнім та внутрішнім діаметрами труби 70 мм, 66 мм.
Визначити зусилля на педаль гальма легкового автомобіля при наступ¬них значеннях параметрів. Отримане розрахункове значення зусилля Ртд порівняти з допустимим.
Кінематичні схеми роздавальних коробок та їх характеристики.
Аналіз конструкції та способів кріплення коліс.
Знайти осьове навантаження пустотілого карданного валу
Конструкція балок мостів автомобіль.
Призначення рульового приводи. З яких елементів він складається?
Як зміниться ККД рульового механізму, якщо момент прикладений до колеса збільшити в 1,5 рази?
Визначити основні розрахункові характеристики несиметричної ресори автомобіля з колісною^формулою 4 на 4, повною масою 6 т
Головна передача. її призначення конструкція,
Призначення гальмового приводу. Які типи приводів використовують в гальмових системах автомобілів
Визначити необхідність рульового підсилювача
Визначити кількість дисків зчеплення,
Визначити необхідність рульового підсилювача,
Намалювати схему і визначити навантаження в гіпоїдній передачі, якщо момент в передачі М=250 Н-м, середній радіус шестірні г0\~50 мм, кут нахилу зубців /?=50°, кут конусу шестерні 2<5=40°.
Визначити основні розрахункові характеристики несиметричної ресори автомобіля з колісною формулою 4×4, повною масою 10 т
розраховувати передаточне число головної передачі.

Отображение 1–32 из 35