Юридична психологія та деонтологія

Цены указаны в долларах и при оплате автоматически будут пересчитаны в вашу валюту (гривны или рубли).

В случае если ваше задание отсутствует, перейдите в раздел Заказать новую работу и заполните необходимые поля.

Тематика курсових робіт із юридичної деонтології та психології

Предмет юридичної психології.
Зародження юридичної психології.
Основні етапи становлення та розвитку юридичної психології.
Формування психологічної школи права поч. ХХ ст. (Л. Петражицький).
Сучасний стан та проблеми вітчизняної юридичної психології.
Поняття особистості в психології та правовій науці.
Пізнавальні психічні процеси та врахування їх закономірностей юристом у професійній діяльності.
Емоції, почуття, психічні стани об’єктів юридичної діяльності та їх психолого-правова оцінка.
Проблема вивчення особистості у професійній діяльності юриста.
Фрустрація, її зв’язок з агресивною поведінкою, насильницькими злочинами проти особи, скоєнням самогубств.
Значення страждань при визначенні моральної шкоди потерпілому. Психологічна характеристика праці юриста.
Психологічні особливості пізнавальної діяльності юриста.
Особливості комунікативних дій у діяльності юриста.
Психологічні особливості прийняття рішень у галузях юридичної діяльності.
Психологічні особливості вирішення юристом організаційно-управлінських питань.
Розвиток професійно важливих комунікативних якостей юриста.
Професійна деформація юриста та шляхи її подолання.
Психологічні аспекти підвищення ефективності праці юристів.
Психологія взаємодії людей у сфері цивільно-правової регуляції.
Психологічні аспекти цивільного процесу.
Психологічні особливості діяльності господарського суду.
Цивільне право та формування ринкової психології.
Психологічні аспекти діяльності адвоката у цивільному
судочинстві.
Предмет та завдання кримінальної психології.
Психологія злочинного діяння.
Індивідуально-психологічні причини злочинної поведінки.
Соціально-психологічні причини злочинної поведінки.
Психологічна структура злочинного діяння.
Психологічні наслідки скоєного злочину.
Особистість злочинця як об’ єкт психологічного дослідження.
Соціально-психологічна типологія злочинця.
Психологія потерпілого.
Психологія організованих злочинних формувань (груп).
Психологічний аналіз особистості неповнолітнього
правопорушни¬ка.
Психологічні методи боротьби з груповою злочинністю.
Психологія допиту потерпілого.
Психологія допиту підозрюваного.
Психологія допиту звинуваченого.
Психологія допиту свідків.
Психологічні особливості допиту неповнолітніх.
Психологія огляду місця події.
Психологія обшуку.
Психологія виїмки.
Психологія слідчого експерименту.
Психологія відтворення обстановки.
Психологія відтворення обставин події.
Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяль¬ності.
Психологічні особливості розслідувань у справах неповнолітніх.
Застосування слідчим психологічних прийомів під час обшуку.
Психологічні ознаки неправдивих показань при допиті.
Використання психолога як консультанта на попередньому
слідстві.
Залучення психолога як спеціаліста при проведенні слідчих дій.
Проблема правомірного психологічного впливу під час
розсліду¬вання злочинів.
Компетенція та завдання судово-психологічної експертизи
Види судово-психологічних експертиз та методика їх проведення.
Психологічна структура судової діяльності.
Психологічна характеристика учасників судового процесу.
Психологічні особливості подання свідчень у суді.
Формування переконання й ухвалення вироку судом.
Психологія судових дебатів.
Предмет та завдання пенітенціарної психології.
Психологія особистості засудженого.
Психолого-правова характеристика мікросередовища засуджених.
Методи психологічного впливу на засуджених із метою їх ресоціалізації Психологічний вплив юриста на об’єкти професійного спілкування та особливості роботи психолога з неповнолітніми правопорушниками.
Юридична деонтологія, як наука та навчальна дисципліна.
Психологічна культура юриста за такою ознакою, як темперамент.
Особливості психологічного клімату в юридичній практиці.
Політична культура, як компонент професіоналізму юриста.
Основні світоглядні положення, що розкривають соціальну сутність юридичної роботи та її гуманістичну спрямованість.
Ідейна переконаність юриста та її зміст.
Соціальна роль і призначення юриста у правовій державі.
Основні особливості професії юриста.
Юрист, як державний службовець.
Професійне мислення юриста, сутність і зміст юридичного милосердя.
Юридична практика; її місце та призначення у правовій державі.
Природа, зміст і соціальні наслідки помилок у юридичній практиці.
Основні принципи інтелектуальної культури юриста.
Внутрішня культура юриста.
Сумління юриста, як складовий елемент свідомості.
Службові обов’язки судді.
Службові обов’язки прокурора.
Службові обов’язки адвоката.
Службові обов’язки працівників поліції.

Методичка тутметод 2010 Юридична деонтологія

Представлен 21 товар