Правознавство

Контрольні роботи і задачі з дисципліни правознавство
Основи теорії права
Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі.
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його вираження.
Правотворення як процес самоорганізації права. Правомірна поведінка.
Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання
Самовиховання як важлива форма правового виховання.
Основи правової поведінки та юридична відповідальність
Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї.
Конституція — основний закон держави
Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні
Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України, гарантії їх дотримання
Економічні, соціальні та культурні права.
Конституційні гарантії права людини і громадянина.
Загальна характеристика системи органів державної влади. Місцеве самоврядування в Україні
Місцеве самоврядування в Україні.
Засади правосуддя та судочинства
Цивільне, господарське, кримінальне, конституційне судочинство.
Конституційне регулювання виборів та референдуму як форм безпосередньої демократії
Виборча система, Виборче право. Принципи виборчого права України.
Громадянство України як один з інститутів конституційного права
Поняття, принципи громадянства, підстави набуття громадянства.
Основи трудового права України, Трудові правовідносини
Основи цивільного права України
Право власності в Україні. Спадкове право
Основи сімейного права України
Основи адміністративного права України
Основи кримінального права України
Межі дії нормативних актів. Дія нормативного акта у просторі. Екстериторіальність.
Суспільство і держава. Держава серед інших організацій політичної системи.
Опіка та піклування у сімейному праві України
Правова держава в Україні: проблеми та перспективи побудови
Повноваження органів державної влади в Україні
Провадження справ про адміністративні порушення.
Конституційний принцип розподілу державної влади.
Загальна характеристика основних галузей права України.
Характеристика загальних засад конституційного ладу в Україні
Підстава припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Державна служба в Україні. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права.
Права людини в Україні: правова норма і реальність.
Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Органи державного управління загальної компетенції
Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення
Відмінність злочинів від адміністративних та інших проступків
Трудові спори
Поняття цивільного права, його джерела
Спадкування за законом. Спадкування за заповітом.
Громадянин Марченко А.М. подав заяву про звільнення за власним бажанням без поважних причин, а Іванченко К.В. — по поважних причинах. Марченко через п’ять днів зажадав повернути йому раніше подану заяву, у чому йому було відмовлено, тому що на його місце вже був запрошений інший робітник, і наказ про звільнення вже був підготовлений. Який порядок звільнення за власним бажанням? Коли працівник вважається звільненим? У якому випадку працівник мас право на одержання вихідної допомоги, незважаючи на звільнення за власним бажанням? Проаналізуйте ситуацію і дайте свій висновок.
Лиховіт звернулася до суду Із заявою про оголошення її чоловіка померлим і зазначила, що при розірванні з ним шлюбу на утримання їхньої дитини були призначені аліменти, які відповідач не сплачує впродовж 5 років. По даній справі вона порушила кримінальну справу але оскільки місце знаходження відповідача їй не відомо, то міліцією було оголошено його розшук. Суд на підставі заяви Лиховіт і довідки з контори за останнім місцем проживання відповідача виніс рішення про визнання Лиховіта безвісно відсутнім. Роз’яснюючи рішення суду, суддя зазначив, ідо через 3 роки після вступу даного рішення в силу, позивачка зможе порушити справу про оголошення свого чоловіка померлим. Крім цього істотних розходжень між наслідками визнання фізичної особи безвісно відсутнього і оголошення її померлою немає.
Чи правильне рішення виніс суд? Чи правий суддя при роз’ясненні наслідків судового рішення?
Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про стягнення зборів із громадянина Бойка за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених копалень. У суді Бойко пояснив, що на земельній, яка відведена йому і передана для ведення фермерського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, а також запас глини, гравію і піску, який він використовував для будівництва господарських споруд та шляхів. Такі ресурси, на його думку, він має право використовувати безплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить податок за передану в його власність землю. Дайте аналіз основних екологічних обов’язків громадян. Вирішіть справу.
Слюсар Кісільов був переміщений з ремонтного цеху судноремонтного заводу в механічний цех. Кісільов відмовився приступити до роботи на новому місці, оскільки у нього зменшився розмір заробітної плати. Директор заводу в обґрунтуванні правомірності такого переміщення посади посилався на ч.2ст32. КЗпП, яка передбачає можливість переміщення працівника без його згоди на тому ж підприємстві на інше робоче місце з такою ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, обумовленою трудовим договором. Дайте правову оцінку ситуації.
Розглянути певну ситуацію, визначити наявність правовідносин, хто є учасником та до яких галузей права можна віднести ці правовідносини.
Арбітражний суд Львівської області порушив справу про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю «Галінтраст». Претензії приймаються протягом двох місяців.
Шістнадцятирічний лаборант С. влаштувався на роботу в серпні. У березні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками, які отримали відпустку на іншому підприємстві. Адміністрація відмовила йому, пояснюючи це, по-перше, виробничими обставинами та, по-друге, тим, що він відпрацював на підприємстві менше одинадцяти місяців. Але С. не погодився з аргументами адміністрації. Хто «правий ?
Сімнадцятирічний Сергій М., працюючи на заводі, виготовив кілька саморобних фінських ножів і подарував їх своїм друзям-одноліткам Євгену Р. та Дмитру П. Дмитро постійно носив ніж із собою, пояснюючи це необхідністю захисту від можливого нападу хуліганів, а Євген поклав ніж вдома — він колекціонував різні види ножів. Чи вчинено злочин, який ? Чи є обтяжуючі або пом’якшуючі обставини ?
Сравнительный анализ причин происхождения государства и права в различных теориях

Отображение 1–32 из 71