Право інтелектуальної власності

Замовити контрольні роботи, задачі з дисципліни Інтелектуальна власність, Право інтелектуальної власності, Патентне право, Авторське право та суміжні права в Україні і в Європейському Союзі
Інтелектуальна діяльність як об’єкт правової охорони

Зміст права інтелектуальної власності.
Державна система охорони та захисту права
Інтелектуальної власності в Україні
Авторське право, зміст та види авторських прав
Авторський договір, суміжні права, захист авторських і суміжних прав
Об’єкти та суб’єкти патентного права, оформлення патентних прав
Права авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків, передання майнових прав
Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг
Правова охорона нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності
Сутність та специфіка інтелектуального капіталу.
Сутність та особливості процесу формування інтелектуального капіталу.
Підходи та принципи управління інтелектуальним капіталом.
Критерії ефективності системи управління інтелектуальним капіталом.
Управління комерціалізацією інтелектуального капіталу.
Сутність і структура інтелектуальної власності.
Захист та комерціалізація інтелектуальної власності.
Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок в Україні.
Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні.
Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність.
Міжнародне співробітництво України з питань інтелектуальної власності.
Міжнародна реєстрація ОПІВ, процедура реєстрації, перепони та складності, перевага міжнародної реєстрації. ,
Право пріоритету, у яких випадках воно виникає та які переваги надає. Право пріоритету при реєстрації ОПІВ у інших країнах (Реєстрація за процедурою РСТ).
Міжнародні договори у сфері інтелектуальної власності, ратифікація їх Україною, зобов’язання та переваги, що виникають у наслідок цього.
Українське агентство з авторських та суміжних прав, аналіз діяльності, його функції, сучасний стан, пропозиції щодо удосконалення його діяльності.
Захист прав на топографію інтегральної мікросхеми в Україні, аналіз сучасного стану щодо захисту який надається законодавством України, огляд світової практики, перспективи розвитку.
Захист прав на комп’ютерну програму в Україні, аналіз сучасного стану щодо захисту який надається законодавством України, огляд світової практики, перспективи розвитку.
Світовий досвід щодо визначення винагороди авторам за створення ОПІВ в рамках виконання службових обов’язків, підходи та методики.
Адміністративна та карна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, нормативно правова база України та світова практика.
Технологічний аудит, процедура проведення та його значення для розвитку підприємства, регіону та країни.
Світовий досвід щодо проведення технологічного аудиту у ВНЗ.
Комерціалізація ОПІВ ВНЗ — світовий досвід, підходи та структури.
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика.
Охорона промислової власності в Україні.
Розповсюдження контрафактної продукції — глобальна проблема сьогодення.
Авторське право та сучасні комп’ютерні технології.
Ноу-хау як об’єкт інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність в мережі Іnternet.
Особливості страхування інтелектуальної власності в сучасних умовах.
Економічне значення акторського права.
Розвиток національної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Охорона товарних знаків.
Сутність, сучасний стан та основні напрями розвитку ринку інтелектуальної власності.
Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку України.
Структура державного управління системою інтелектуальної власності в Україні.
Франчайзинг — один із способів реалізації інтелектуальної власності.
Соціально-економічна ефективність використання об’єктів
інтелектуальної власності.
Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства.
Об’єкти інтелектуальної власності.
Оцінка вартості інтелектуальної власності.
Інтелектуальна власність та її місце в економічному розвитку.
Отримання доходу від інтелектуальної власності.
Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.
Державне управління інтелектуальною власністю.
Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності.
Система захисту прав інтелектуальної власності.
Охорона секретів виробництва.
Сутність промислової власності.
Особливості формування та розвитку авторського та суміжного права.
Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності.

Представлено 23 товара