Соціальний захист

Замовити виконання курсових, контрольних робіт, задач, есе з дисципліни Право соціального забезпечення, Право пенсійного забезпечення, Право соціального захисту

Поняття та предмет права соціального забезпечення.
Метод права соціального забезпечення.
Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей права.
Система права соціального забезпечення.
Функції права соціального забезпечення.
Поняття й види джерел права соціального забезпечення.
Конституція України – головне джерело права соціального забезпечення.
Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення.
Закони України в системі джерел права соціального забезпечення.
Підзаконні акти в системі джерел права соціального забезпечення.
Значення актів Конституційного Суду України та судової практики в правовому регулюванні відносин у сфері соціального забезпечення.
Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення
Поняття і значення принципів права соціального забезпечення.
Класифікація принципів права соціального забезпечення.
Галузеві принципи соціального забезпечення та їх зміст.
Принципи окремих інститутів права соціального забезпечення.
Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення.
Загальна характеристика основних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.
Поняття, ознаки та особливості правовідносин із соціального забезпечення.
Види правовідносин із соціального забезпечення.
Загальна характеристика та види матеріально-забезпечувальних правовідносин із соціального забезпечення.
Загальна характеристика та види процедурних правовідносин із соціального забезпечення.
Структура правовідносин із соціального забезпечення.
Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин із соціального забезпечення
Поняття і види страхового стажу.
Загальний страховий стаж і його значення.
Спеціальний страховий стаж, його види та значення.
Порядок встановлення та обчислення страхового стажу.
Порядок підтвердження страхового (трудового) стажу
Поняття та види соціального ризику.
Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності.
Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості
Право громадян на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
Принципи, суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.
Види матеріального забезпечення на випадок безробіття.
Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Страхові випадки, умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати.
Поняття та загальна характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Поняття нещасного випадку та професійного захворювання. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
Загальна характеристика солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Загальна характеристика накопичувальної системи пенсійного страхування.
Загальна характеристика системи недержавного пенсійного забезпечення.
Поняття та ознаки пенсій як виду соціального забезпечення.
Види пенсій та умови їх призначення.
Пенсії за віком у солідарній системі.
Пенсії по інвалідності в солідарній системі.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.
Пенсійні виплати.
Пенсії за вислугу років.
Поняття й види недержавних пенсійних фондів.
Довічна пенсія (довічний ануїтет).
Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.
Пенсійне забезпечення державних службовців.
Пенсійне забезпечення службових осіб прокуратури та суддів.
Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.
Пенсії за особливі заслуги перед Україною.
Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Порядок обчислення пенсій.
Порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій.
Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.
Загальні правила призначення та виплати державних соціальних допомог
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Державні допомоги сім’ям з дітьми.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
Одноразова допомога при народженні дитини.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням.
Допомога на дітей одиноким матерям.
Порядок звернення за допомогами сім’ям з дітьми.
Відповідальність за недотримання законодавства про державні соціальні допомоги.
Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.
Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання.
Організація діяльності з надання соціальних послуг.
Соціальні служби та соціальні установи в Україні.
Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг.
Волонтерська діяльність у сфері соціальних послуг.
Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей.
Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.
Поняття, ознаки та види соціальних пільг.
Соціальні пільги інвалідам, ветеранам праці та особам похилого віку, ветеранам війни, особам, які постраждали внаслідок нацистських переслідувань.
Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Соціальний захист біженців.
Соціальний захист жертв політичних репресій

Отображение 1–32 из 75