Житлове право

Заказати курсові і задачі з дисципліни Житлове право

Поняття житлового права України.
Учасники житлових правовідносин.
Об’єкти житлових прав. Житловий фонд України.
Забезпечення громадян України житлом.
Виникнення та реалізація права власності на житлові приміщення у будинках (квартирах) приватного житлового фонду.
Підстави набуття права власності на житло.
Правове регулювання користування житлом.
Припинення житлових правовідносин. Виселення.
Організаційно-правові форми утримання приватного житла.
Захист житлових прав громадян.
Житлове законодавство в Україні та тенденції його розвитку.
Конституційне право на житло, його значення та зміст.
Поняття суб’єктивного права громадянина на житло.
Предмет житлового права.
Поняття правового регулювання житлових відносин.
Джерела житлового права.
Співвідношення житлового, цивільного та сімейного права.
Поняття «житлові правовідносини».
Суб’єкти та об’єкти житлового права.
Юридична класифікація житлових будинків і житлових приміщень.
Поняття житлового фонду України, його характеристика.
Приватний житловий фонд, його структура, особливості регулювання житлових відносин у цьому фонді.
Поняття житлового фонду як об’єкта колективної власності.
Державний житловий фонд, його поділ на житловий фонд місцевих рад (комунальний житловий фонд) і відомчий житловий фонд.
Порядок виключення житла з житлового фонду.
Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік.
Поняття визнання права громадян на поліпшення житлових умов.
Види обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Підстави зняття та виключення з квартирного обліку громадян.
Порядок надання житлових приміщень.
Першочергове надання житлових приміщень.
Позачергове надання житлових приміщень.
Норма житлової площі, її значення.
Вимоги, які ставлять до житлових приміщень.
Надання житлових приміщень у квартирі, де проживають два або більше наймачів.

Представлено 14 товаров