Державне будівництво і місцеве самоврядування

Державне будівництво та місцеве самоврядування замовити реферат, вирішити задачі, Замовити контрольну роботу, курсову з дисципліни Муніципальне право України, Місцеве самоврядування в Україні, Основы местного самоуправления, Местное самоуправление в России.
Організація роботи Верховної Ради України
Організаційна будова Верховної Ради України
Організаційно-правові форми і методи роботи Верховної Ради України
Організація роботи комітетів, комісій Верховної Ради
Організація роботи Голови Верховної Ради та його заступників
Порядок Організації та діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами
Поняття процедури розгляду питань Верховної Ради
Види спеціальних процедур і порядок розгляду питань за цими процедурами
Організаційні засади державної служби в Україні
Поняття і принципи державної служби в Україні.
Правовий статус державного службовця.
Поняття і принципи державної служби в Україні.
Правовий статус державного службовця
Організація роботи народних депутатів України.
Організація роботи апарату Верховної Ради.
Організація роботи Рахункової палати
Правовий статус Рахункової палати.
Принципи діяльності та повноваження Рахункової палати
Конституційне закріплення Рахункової палати.
Контроль та гарантія діяльності Рахункової палати.
Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України
Конституційно-правовий статус Уповноваженого.
Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організацій роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Організація роботи Президента України
Організація підготовки та проведення виборів Президента України.
Організація взаємодії Президента України з іншими гілками влади
Організація діяльності Президента України як глави держави.
Форми діяльності Уповноваженого.
Гарантії діяльності Уповноваженого.
Поняття та загальна характеристика державного управління та місцевого самоврядування
Державне будівництво, місцеве самоврядування і право.
Конституційні основи державного управління і місцевого самоврядування.
Організація роботи Кабінету Міністрів України
Організація планування роботи Кабінету Міністрів України
Порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України
Поняття і види влади центральних органі» виконавчої влади.
Права і обов’язки центральних органів виконавчої влади.
Які статті Конституції України закріплюють основи організації та діяльності органів місцевого самоврядування.
Інститути муніципального права, існування відносно самостійних, внутрішньо споріднених за змістом і формою груп муніципальних відносин, наявність певних систем чи сукупностей відповідних правових норм, муніципальні норми поділяються в залежності від різних критеріїв за юридичною силою, за способом вираження волі, за характером здійснюваних функцій, за простором дії, за часом дії, особливості, які властиві муніципально-правовим відносинам, чинники, що обумовлюють специфіку муніципально-правових відносин, наукове дослідження муніципального будівництва, сукупність теорій, концепцій, наукових праць про місцеве самоврядування, система доктринальних джерел науки муніципального права України, функції науки муніципального права.
Зміст норм Конституції України, що регулюють місцеве самоврядування, порівняльно-правовий аналіз змісту Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Європейської Хартії місцевого самоврядування, принципи місцевого самоврядування, Принцип законності, гарантії дотримання у місцевому самоврядуванні, Принципи виборності та колегіальності, поняття органів місцевого самоврядування, система представницьких і виконавчих органів.
Роль і значення актів Президента та органів виконавчої влади в регулюванні суспільних відносин місцевого самоврядування, основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування, практика їх реалізації, територіальна основа місцевого самоврядування, Конституція України закріплює право власності територіальних громад на матеріальні і фінансові ресурси, Аналіз комунальної власності, місцеві бюджети, порядок формування та використання позабюджетних цільових коштів.
Територіальна громада реалізує належне їй конституційне право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо та через органи місцевого самоврядування, становлення і розвиток форм діяльності територіальних громад в Україні, актуальні проблеми інституту місцевого самоврядування, розкріпачення громадянської ініціативи місцевих співтовариств, зростання соціальної активності кожного жителя, залучення населення до самоврядного процесу.
Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні, Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні, Функції органів місцевого самоврядування в Україні, Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування, Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави, Муніципальне право зарубіжних країн, Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні:, Місцеве самоврядування в сучасній Україні, Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз, Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні, Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект, Законодавство України про місцеве самоврядування: актуальні питання реалізації, Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні: основні ознаки й особливості, муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні, Правовий статус міського голови в Україні, Упровадження новітніх інформаційних технологій в органах державної влади і місцевого самоврядування, Стан конституційно-правового гарантування місцевого самоврядування: зарубіжний досвід, Асоціації органів місцевого самоврядування України як елемент децентралізованої системи влади

Представлено 15 товаров