Судово-бухгалтерська експертиза

Замовити контрольні, задачі, тести, ситуаційні завдання з дисципліни судово-бухгалтерська експертиза
сутність судово-бухгалтерської експертизи;
правове регулювання судово-експертної діяльності;
процес планування судово-бухгалтерської експертизи;
методи забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;
проведення експертних досліджень первинних документів та облікових регістрів;
порядок складання експертного висновку;
методи дослідження та оцінки експертного висновку.
здійснювати судово-бухгалтерську експертизу за обраною методикою;
здійснювати дослідження первинних документів;
здійснювати експертне дослідження регістрів обліку;
здійснювати експертне дослідження спеціальних об’єктів, пов’язаних з діяльністю підприємства.
Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи та порядок її проведення;
Суб’єкти судово-бухгалтерської експертизи;
Призначення та планування судово-бухгалтерської експертизи;
Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи;
Дослідження первинних документів експертом-бухгалтером;
Експертне дослідження регістрів обліку та звітності;
Використання інших матеріалів справи в дослідженні експерта-бухгалтера;
Висновок експерта-бухгалтера: поняття, призначення та оцінка.
Поняття судово-бухгалтерської експертизи, її предмет і методи.
Різниця між судово-бухгалтерською експертизою, аудитом і ревізією.
Підстави, порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи та обсяг матеріалів, необхідних для її проведення.
Права, обов’язки й відповідальність експерта-бухгалтера.
Висновки бухгалтера-експерта.
підстава проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Завдання на проведення експертизи, що зазначене в ухвалі господарського суду.
Питання, які ставлять перед експертом-бухгалтером.
експерт-бухгалтер повинен установити: законність проведення операцій, чи є можливість визначити факти порушення справи, визначити законність проведених операцій тощо.
Використання бухгалтерських документів і мате¬ріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
Використання прийомів дослідження документа¬льних даних та методів фактичного контролю господарської діяльності в практиці органів внутрішніх справ
Використання облікових документів при виявленні й розслідуванні корисливих зловживань на промислових підприємствах
Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та досудового слідства

Методичка тут
методичка Судово-бухгалтерська експертиза

Представлено 26 товаров