Інформаційне право

Замовити реферати, задачі з дисципліни Інформаційне право

Інформаційне суспільство — майбутнє України.
Значення інформації для суспільства.
Джерела, принципи інформаційного права.
Систематизація інформаційного права.
Роль інформаційної політики в становленні інформаційного права.
Понятійний апарат інформаційного права.
Інформаційна культура як об’єкт інформаційного права.
Інформація як об’єкт суспільних відносин.
Види інформації та типи її носіїв.
Правове регулювання обігу інформації.
Реалізація права громадян на доступ до інформації.
Класифікація інформації за правовим режимом доступу.
Правові засоби отримання громадянами інформації.
Доступ до інформації в архівах та з бібліотечних ресурсів.
Доступ до інформації через друковані засоби масової інформації.
Правовий статус та зміст інформації з обмеженим доступом про особу
Охорона державної таємниці в України.
Забезпечення доступу до інформації за допомогою аудіовізуальних ЗМІ та інформаційних агентств.
Особливості доступу громадян до інформації через мережу Інтернет
Науково-технічна інформація як об’єкт інформаційних правовідносин.
Право на інформацію та право власності на інформацію.
Відповідальність за правопорушення інформаційних відносин.
Інформаційна безпека як об’єкт інформаційного права.
Міжнародні аспекти інформаційного права.
Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи
Інформаційна безпека держави.
Правове регулювання у сфері інформаційних відносин
Інформаційне забезпе¬чення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики
Інформаційна безпека: організаційно-правові основи.
Правомірні засоби доступу до інформації

Представлено 13 товаров