Зовнішьноекономічна діяльність (міжнародний бізнес)

Замовити реферати, есе з дисципліни Правові основи зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародний бізнес і правове регулювання ЗЕД

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
Публічно-правові та приватноправові відносини у зовнішньо¬економічній сфері.
Напрями правового регулювання та гарантій здійснення ЗЕД.
Система державного регулювання ЗЕД: органи, форми і методи.
Тарифне і нетарифне регулювання.
Правовий режим ліцензування експорту і квотування (імпорту) товарів, робіт, послуг.
Поняття та склад суб’єктів ЗЕД, їх класифікація.
Особливості правового статусу представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності.
Поняття постійного представництва нерезидента в Україні.
Джерела правового регулювання ЗЕД.
Роль міжнародного приватного права в регулюванні ЗЕД.
Торговельні звичаї, звичаї ділового обороту. Lех mегсаtогіа як інструмент регламентації зовнішньоекономічних відносин.
Правове положення підприємств з іноземними інвестиціями.
Право на здійснення ЗЕД, момент його виникнення.
Вимоги щодо обліку (акредитації) суб’єктів ЗЕД у митних органах. Легалізація іноземних офіційних документів у ЗЕД.
Види експортних (імпортних) квот і ліцензій.
Поняття та види правових режимів у ЗЕД.
Вимоги антимонопольного законодавства при здійсненні ЗЕД.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Форма і процедура укладення зовнішньоекономічного контракту.
Зміст контракту, визначення істотних умов зовнішньоекономічного договору.
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.
Бартерні договори у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.
Система державного регулювання ЗЕД: органи, форми і методи.
Поняття державного експортного контролю та правове забезпечення його реалізації.
Інші засоби державно-правового впливу на зовнішньоекономічні відносини.
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності:
Джерела правового регулювання ЗЕД.
Договір консигнації.
Види, форми і підстави відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
Майнова відповідальність.
Визначення розмірів штрафних санкцій у контракті.
Використання типових контрактів, стандартних проформ.
Визначення застосовного права, принцип автономії волі сторін,
Колізійні питання зовнішньоекономічних контрактів.
Джерела правового регулювання ЗЕД.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Агентські договори.
Види, форми і підстави відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
Відповідальність незалежно від вини.
Підстави звільнення від відповідальності.
Засоби правового захисту суб’єктів ЗЕД.
Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угрупувань (реторсії у ЗЕД), правила їх застосування.
Можливість вибору компетентного суду.
Поняття та склад суб’єктів ЗЕД, їх класифікація.
Засоби правового захисту суб’єктів ЗЕД.
Використання договору оренди у зовнішньоекономічних зв’язках.
Колізійні питання зовнішньоекономічних контрактів.
Форма і процедура укладення зовнішньоекономічного контракту.
Договір морського агентування.
Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту.
Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту.
Спеціальні заходи захисту національного товаровиробника.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Форма і процедура укладення зовнішньоекономічного контракту.
Договір комерційної концесії (франчайзингу).
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Колізійні шугання зовнішньоекономічних контрактів.
Вимоги ш*одо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньо¬економічних д зговорів (контрактів).
Види форми і підстави відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
Форс-мажорні застереження у контрактах.
Обмеження відповідальності в окремих правовідносинах з іноземним елементом у сфері ЗЕД.
Арбітражна угода (застереження).
Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) як основний метод вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародної торгівлі.
Міжнародний захист іноземних інвестицій
Валютні операції: поняття, види, суб’єкти.
Ліцензування валютних операцій.
Правовий режим банківських рахунків у іноземній валюті.
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття та склад суб’єктів ЗЕД, їх класифікація.
Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) як основний метод вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародної торгівлі.
Поняття та склад суб’єктів ЗЕД, їх класифікація.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Види, форми і підстави відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.
Обмеження відповідальності в окремих правовідносинах з іноземним елементом у сфері ЗЕД.
Спеціальні санкції, що застосовуються до суб’єктів ЗЕД.
Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття та склад суб’єктів ЗЕД, їх класифікація.
Джерела правового регулювання ЗЕД.
Валютні операції: поняття, види, суб’єкти.
Ліцензування валютних операцій.
Правовий режим банківських рахунків у іноземній валюті.
Колізійні питання зовнішньоекономічних контрактів.
Засоби правового захисту суб’єктів ЗЕД.
Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) як основний метод вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародної торгівлі.
Засоби правового захисту суб’єктів ЗЕД.
Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) та його правове забезпечення.
Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) як основний метод вирішення спорів, що виникають у сфері міжнародної торгівлі.

Представлено 11 товаров