Адвокатура

Курсові роботи і задачі з дисципліни Адвокатура України

Загальна характеристика адвокатської діяльності. Поняття адвокатури.
Правове регулювання діяльності адвокатури. Принципи діяльності адвокатури.
Порядок набуття статусу адвоката. Професійні права та обов’язки адвоката.
Які статті Конституції України регламентують здійснення адвокатської діяльності?
Перелічіть і охарактеризуйте принципи діяльності адвокатури.
Який склад атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?
Як здійснюється оплата праці адвоката в кримінальних справах за призначенням?
Який орган є найвищою формою адвокатського самоврядування?
Який порядок роботи З’їзду адвокатів України?
Участь адвоката у цивільному процесі. Правові аспекти участі адвоката в цивільному процесі.
Процесуальні особливості участі адвоката в цивільному процесі.
Особливості процесуальної діяльності адвоката на різних стадіях цивільного процесу.
Права та обов’язки представника під час перевірки законності та обґрунтування судових постанов.
Участь адвоката у різних видах проваджень цивільного судочинства.
Участь адвоката на етапі виконання ухвал та рішень суду.
Чим підтверджуються повноваження захисника на участь у цивільному процесі
Назвіть процесуальні права адвоката у цивільному процесі.
Назвіть спеціальні повноваження адвоката у цивільному процесі.
Чого повинен дотримуватись адвокат відповідно до Правил адвокатської етики в ході судового розгляду?
Які дії чинить суд у разі нез’явлення адвоката на судове засідання без поважної причини?

Методичка здесь
методичка_адвокатура

Представлено 7 товаров