Правова статистика

Замовити виконання контрольних робіт, задач з дисципліни Правова статистика

Сучасна правова статистика побудована на математичних принципах і містить соціальну та економічну статистику.
Що є предметом правової статистики
Що ви знаєте про державні органи статистики
Назвіть мету правової статистики.
Які суспільні проблеми допомагає розв’язувати правова статистика?
Назвіть основні завдання правової статистики.
Назвіть галузі правової статистики та охарактеризуйте їх.
Назвіть розділи кримінально-правової статистики та охарактеризуйте їх.
Назвіть розділи цивільно-правової статистики.
Назвіть розділи адміністративно-правової статистики.
Назвіть приклади органів, яким надано право адміністративної юрисдикції.
Практикум з правової статистики
Кримінально-правова статистика
Цивільно-правова статистика
Адміністративно-правова статистика
Статистика прокурорського нагляду
Статистика попереднього розслідування
Статистика кримінального судочинства
Статистика виконання вироків
кримінологічна статистика
статистика цивільного судочинства
статистика виконання судових рішень

Представлено 11 товаров