БЖД

Задачи и курсовые по БЖД

Методичка (Безпека життєдіяльності) здесь
метод 2013
(оцінювання можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті)

Вы можете выбрать нужное задание и заказать решение через форму. В случае если ваше задание отсутствует, перейдите в раздел Заказать новую работу и заполните необходимые поля.

Вы можете связаться с нами одним из способов:

Вайбер
Вконтакте
Почта

Теми і задачі з БЖД:
Бжд
Як і коли науково-технічна революція зумовила появу в навчальних закладах дисципліни БЖД
Предмет, структура, функції та задачі дисципліни БЖД. Основні положення концепції національної безпеки України
Ризик як фактор потенційної небезпеки, його види. Оцінка ступеня ризику. Прогнозування виникнення небезпечних ситуацій
Потенційна небезпека життєдіяльності людини. Поняття про теорію ризику.
Система „людина — життєве середовище» та її компоненти
Джерела небезпек та їх класифікація. Небезпечні та шкідливі фактори.
Небезпеки трудової діяльності. Професійні захворювання та травматизм.
Основні причини побутового та виробничого травматизму.
Класифікація небезпечних та шкідливих факторів за природою їх
дії.
Вплив факторів оточуючого середовища на здоров’я людини. Внутрішні механізми захисту здоров’я людини.
Основні вражаючі фактори, їхні параметри і наслідки впливу на людей, устаткування, споруди й навколишнє середовище.
Нервова система людини як природна система захисту організму. Механізм її дії та характеристика її елементів.
Аналізатори людини, їх роль у забезпеченні життєдіяльності. Вплив шкідливих факторів на організм людини.
Психічні характеристики особистості та психофізичний стан людини.
Стомлення та його профілактика.
Людина і техніка. Засоби захисту та підтримання життєдіяльності людини.
Людина як біологічний та соціальний суб’єкт. Потреби людини та середовище її життєдіяльності, їх взаємний вплив.
Сумісність людини та середовища. Методи, заходи та засоби забезпечення оптимальних умов життєдіяльності.
Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. Первинні та вторинні явища.
Якими параметрами визначаються кліматичні умови життєдіяльності? Як забезпечити оптимальні кліматичні умови для приміщень?
Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах
Загальні закономірності виникнення природних небезпек. Абіотичні та біотичні небезпеки.
Техногенні небезпеки, їх види та закономірності виникнення. Засоби та заходи захисту від них.
Соціальні та політичні небезпеки. їх види та захист від них.
Комбіновані небезпеки. Їх види та вплив на людей.
Небезпеки урбанізованого середовища, їх види. Засоби та заходи щодо їх попередження.
Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що визначають ступінь ураження.
Хімічні речовини, їх класифікація та дія на людину.
Пожежі та їх небезпеки. Види, причини та механізм розвитку пожежі. Засоби пожежогасіння.
Нормування впливу електромагнітного поля на людину.
Вплив іонізаційного випромінювання на людину.
Нормування іонізаційних випромінювань.
Основний захист від іонізаційних випромінювань.
Атмосферні аерозолі, їх вплив на організм людини.
Захист від шкідливих газів, пари та пилу.
Три групи заходів та технічних засобів, якими захищають людину від впливу шкідливих газів, пари та пилу.
Вплив шуму та вібрацій на організм людини.
Методи та засоби, направлені на боротьбу зі шкідливою дією шуму та вібрацій.
Яким може бути штучне освітлення конструктивно та залежно від функціонального призначення. Основні вимоги до штучного освітлення.
Вимоги до питної та технічної води. Чотири групи показників, якими характеризують якість води.
Поясніть, як впливає на якість та склад продуктів харчування стан навколишнього середовища. Як запобігати чи зменшити шкідливий вплив забруднених продуктів харчування на життєдіяльність людини.
Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій
Надзвичайні ситуації. Причини їх виникнення, види та загальна характеристика.
Джерела, зони дії та фізичні характеристики іонізаційних випромінювань.
Дози іонізаційних випромінювань та одиниці їх вимірювань.
Мета, методи та порядок проведення рятувально — відновлювальних робіт.
Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій. Сили, що до цього залучаються.
Види вражень організму та засоби першої долікарської допомоги.
Організація та правила надання першої долікарської допомоги.
Перша допомога при пораненнях, вивихах і переломах.
Перша допомога при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.
Перша допомога при отруєннях хімічними та іншими речовинами.
Перша допомога при враженні електричним струмом.
Виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття та визначення.
Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах і при застосуванні сучасних засобів ураження.
Евакуаційні заходи захисту населення.
Основи організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах в осередках ураження.
Особливості рятувальних робіт у районах стихійного лиха.
Законодавча база безпеки життєдіяльності.
Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності. Контроль за їх станом. Організація та координація роботи з прогнозування та планування заходів безпеки.
Система державних органів з управління та нагляду за безпекою життєдіяльності, їх функції.
заходи, спрямовані на захист людей та зменшення наслідків можливих руйнувань.
Оцінити можливі наслідки впливу на виробниче приміщення аварії на вибухонебезпечному об’єкт
Які очікуються руйнування елементів цеху?
Яка очікується пожежна обстановка в районі розташування цеху?
Який ступінь можливого ураження виробничого персоналу?
Рекомендації, спрямовані на недопущення або зменшення ураження людей та руйнувань?
Визначення ступеня руйнувань під час вибуху
Визначити можливий ступінь руйнування будівлі цеху зі збірного залізобетону, що знаходиться на відстані 800 м від вибухонебезпечного сховища, де зберігається 300 т зрідженого пропану.
Визначення очікуваного характеру пожеж
Визначити можливу пожежну обстановку після вибуху, якщо в районі розташування
Визначити ступінь можливих ушкоджень людей, які працюють у одноповерховій будівлі цеху зі збірного залізобетону, якщо під час вибуху величина надлишкового тиску ударної хвилі в районі цеху становить 25 кПа.
у вибраному масштабі відобразити центр (епіцентр) вибуху (місце аварії), місце розміщення об’єкта (цеху) відносно місця аварії або центру міста
Виявити та оцінити обстановку в осередку ураження (в районах розташування офісу та підрозділів фірми) катастрофічним затопленням.
Оцінка індивідуального ризику ураження з летальним наслідком негативно діючими факторами катастрофічного затоплення.

Отображение 1–32 из 34