Міжнародне право

Контрольні роботи і курсові з міжнародного права, Міжнародне приватне право

Виникнення міжнародного права. Історія міжнародного права.
Поняття, предмет міжнародного права. Міжнародні правовідносини.
Суб’єкти міжнародного права, загальні характеристики.
Види суб’єктів міжнародного права.
Відмінності національного і міжнародного права.
Поняття джерел міжнародного права
Характеристика джерел міжнародного права.
Норми міжнародного права. Процес створення міжнародно-правових
норм. Види норм міжнародного права. Особливості імперативних норм.
Реалізація норм міжнародного права. Поняття права міжнародних договорів.
Види міжнародних договорів. Сторони в міжнародному договорі.
Повноваження на укладення міжнародних договорів.
Стадії укладення міжнародних договорів.
Дія міжнародних договорів. Тлумачення міжнародних договорів.
Основні положення Закону України «Про міжнародні договори України».
Поняття міжнародних організацій. Класифікація міжнародних організацій.
0Історія створення Організації Об’єднаних Націй.
Цілі та принципи Організації Об’єднаних Націй.
Члени Організації Об’єднаних Націй.
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй: склад, повноваження

Представлено 25 товаров