Експлуатаційні властивості автомобіля

Тематика контрольних робіт
Класифікація автотранспортних засобів
Умови експлуатації АТЗ
Експлуатаційні властивості автомобіля
Радіуси еластичного колеса
Момент опору коченню колеса у веденому режимі під час
прямолінійного руху
Рівняння руху колеса по твердій поверхні під час прямолінійного рух 19
Тягово-швидкісні властивості автомобіля
Сили, що діють на автомобіль, під час прямолінійного руху
на підйомі
Сили опору рухові
Рушійна сила автомобіля
Нормальні реакції опорної поверхні
Тяговий баланс автомобіля
Потужнісний баланс автомобіля
Динамічний фактор, динамічна характеристика і паспорт автомобіля
Час і шлях розгону
Тяговий розрахунок автомобіля
Основні вихідні дані
Визначення повної маси
Вибір шин
Визначення потужності двигуна, побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна
Визначення передаточних чисел трансмісії
Тяговий і потужнісний баланси автомобіля
Динамічна характеристика і динамічний паспорт автомобіля
Час і шлях розгону автомобіля
Особливості тягового розрахунку за наявності гідромеханічної передачі
Безрозмірні характеристики гідромуфти і гідротрансформатора
Розрахунок тягової сили автомобіля з гідропередачею
Способи підвищення ККД гідропередачі
Визначення паливної економічності автомобіля
Вплив конструктивних чинників, технічного стану і водіння на паливну економічність автомобіля
Визначення витрати палива в АТП
Гальмівні властивості автомобіля
Гальмівна діаграма автомобіля
Уповільнення під час гальмування автомобіля
Перерозподіл нормальних реакцій під час гальмування
Стійкість автомобіля під час гальмування
Шлях гальмування, гальмівний шлях і шлях зупинки
Керованість і стійкість автомобіля
Кінематика повороту керованих коліс
Момент опору повороту шини на місці
Ваговий стабілізуючий момент
Ваговий стабілізуючий момент при поперечному нахилі шворня
Визначення впливу комбінованого нахилу шворня на ваговий стабілізуючий момент
Моменти тертя в шворневих вузлах автомобілів
Кочення колеса з відведенням
Чинники, що викликають кочення колеса з відведенням
Визначення кутів відведень керованих колес
Стабілізуючий момент шини і бічна сила
Момент опору повороту колеса під час руху
Момент опору повороту шини під час руху
Стійкість керованих коліс проти коливань
Диференціальне рівняння коливань керованого колеса
Стабілізація керованих колес
Стійкість автомобіля проти бічного перекидання
Оптимальне сходження керованих коліс
Прохідність автомобіля
Класифікація автомобілів за прохідністю
Характеристики поверхні руху
Взаємодія колеса з поверхнею, що деформується
Форма поверхні контакту
Характеристики автомобільної шини
Динаміка колеса під час руху по поверхні, що деформується
Опір коченню колеса по поверхні, що деформується
Зчеплення колеса з опорною поверхнею
Подолання автомобілем перешкод
Оцінні показники прохідності
Критерії опорної прохідності
Критерії профільної прохідності
Вплив конструкції автомобіля на його прохідність
Плавність руху
Характеристики пружних елементів, амортизаторів, шин
Характеристики дорожніх нерівностей
Критерії оцінювання плавності руху
Оцінні показники плавності руху
Розрахункові схеми автомобіля під час дослідження коливань
Коливання одномасової системи за наявності жорсткості
Розрахункові схеми коливань автомобіля під час аналізу плавності
Гальмівні та паливо-ощадні властивості автомобіля

Представлено 20 товаров