Теорія держави і права

Замовити контрольні, задачі з навчальної дисципліни Теорія держави і права

Науковий статус теорії держави і права.
Методологія теорії держави права.
Суспільство, держава і право.
Загальна характеристика суспільства.
Поняття і ознаки держави.
Поняття, принципи і функції права.
Співвідношення держави з суспільством.
Виникнення держави і права.
Філософія права.
Філософія держави.
Порівняльне державознавство.
Форма і типологія держави.
Форма правління.
Форма державно-територіального устрою та міждержавних об’єднань.
Загальна характеристика політико-державного режиму.
Демократичний режим.
Авторитарний режим.
Тоталітарний режим.
Цивілізаційний підхід до типології держави.
Формаційний підхід.
Сутність держави.
Загальна характеристика державної влади.
Основа та прояви державної влади.
З’єднання і поділ влади.
Функції і механізм держави.
Державний орган.
Норма права.
Поняття і класифікація соціальних норм.
Поняття норми права.
Співвідношення права і моралі.
Структура норми права.
Види правових норм.
Характеристика правового регулювання суспільних відносин.
Правотворчість.
Співвідношення понять «форма» і »джерело» права.
Характеристика окремих форм, права.
Поняття і види нормативно-правових актів.
Межі дії нормативно-правових актів.
Поняття, правотворчості.
Правотворчий процес.
Прогалини у позитивному праві.
Систематизація нормативних актів.
Юридична техніка.
Правовідносини.
Поняття, ознаки і види правовідносин.
Загальна характеристика суб’єктів права.
Об’єкти і зміст правовідносин.
Юридичні факти, презумпції і фікції.
Система права і законодавства.
Система права.
Система законодавства. Тлумачення норм права.
Поняття і егіди тлумачення.
Способи (прийоми) тлумачення правових норм. 10. Реалізація і застосування права.
Реалізація права.
Застосування права.
Акти правозастосування.
Юридичні колізії і способи їх розв’язання. Правосвідомість.
Поняття, структура і види правосвідомості.
Правова культура та її антиподи,
Законність, правопорядок і дисципліна.
Сутність законності правопорядку і дисципліни.
Гарантії законності.
Зміцнення законності — умова для формування правової держави і демократії.
Правова поведінка і юридична відповідальність.
Суть правової поведінки.
Характеристика правопорушення.
Юридичний склад правопорушення.
Правомірна поведінка.
Юридична відповідальність.
Сутність правового регулювання.
Механізм і стадії правового регулювання.
Правові стимули і обмеження.
Порівняльне правознавство.
Типологія права.
Правова система.

Методичка тут методичка Теорія держави та права

Отображение 1–32 из 45