Трудове право

Цены указаны в долларах и при оплате автоматически будут пересчитаны в вашу валюту (гривны или рубли).

В случае если ваше задание отсутствует, перейдите в раздел Заказать новую работу и заполните необходимые поля.

Тематика курсових, контрольних робіт із трудового права
Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю : поняття, ознаки й особливості.
Розмежування трудового договору та цивільно-правової угоди.
Форма, зміст і види трудових договорів. Трудова функція працівника.
Випробування під час прийняття на роботу : терміни, заборона, правові наслідки.
Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи.
Правові гарантії працівників під час укладення трудового договору.
Правове регулювання ведення трудових книжок.
Строковий трудовий договір. Контракт як особливий вид трудового договору.
Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками.
Правове регулювання сумісництва, суміщення та заступництва.
Особливості укладення трудових договорів з державними службовцями, неповнолітніми, молодими фахівцями, інвалідами, іноземцями та з роботодавцями – фізичними особами.
Зміна умов трудового договору : поняття, порядок здійснення, правові наслідки.
Переведення працівників на іншу постійну роботу та на іншу тимчасову роботу. Конституційні гарантії заборони примусової праці та правове регулювання переведень за трудовим правом.
Поняття та значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.
Сторони, зміст і форма трудового договору.
Випробування під час прийняття на роботу.
Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск до роботи.
Гарантії для працівників під час укладення трудового договору.
Правове регулювання ведення трудових книжок. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.
Строковий трудовий договір та особливості його укладення.
Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його застосування.
Особливості укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками.
Правове регулювання сумісництва та суміщення.
Особливості укладення трудового договору з іноземними громадянами.
Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами.
Переведення працівника на іншу постійну роботу.
Переведення працівників на іншу тимчасову роботу.
Правове регулювання переміщень працівників.
Конституційні гарантії заборони примусової праці та правове регулювання переведень за трудовим правом.
Зміна істотних умов праці : порядок проведення, правові наслідки.
Умови та підстави припинення трудового договору та їх класифікація.
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Припинення трудового договору за ініціативою осіб, які не є стороною трудового договору. Переважне право на залишення на роботі під час вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці.
Гарантії для працівників під час розірвання трудового договору.
Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога під час звільнення.
Відсторонення працівника від роботи : підстави й умови.
Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.
Правове регулювання неповного та скороченого робочого часу.
Правове регулювання надурочних робіт.
Режим робочого часу та його види за трудовим правом.
Спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення.
Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.
Поняття та види відпусток за трудовим законодавством.
Щорічна основна відпустка та порядок її надання. Перенесення відпустки.
Щорічні додаткові відпустки, їх види, порядок надання.
Додаткові відпустки працівникам у зв’язку з навчанням. Соціальні відпустки. Творчі відпустки.
Відпустки без збереження заробітної плати та порядок їх надання.
Поняття, структура та джерела виплати заробітної плати.
Тарифна система та її елементи.
Система оплати праці.
Державне регулювання заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці.
Гарантійні виплати за трудовим правом.
Компенсаційні виплати за трудовим правом. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон.
Порядок обчислення середнього заробітку.
Гарантії права працівників на оплату праці й обмеження утримань у заробітній платі
Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Трудові обов’язки працівників і роботодавця.
Заохочення працівників за добросовісну працю : правові засади.
Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників. Підстава й умови дисциплінарної відповідальності працівників.
Порядок застосування дисциплінарних стягнень.
Спеціальна дисциплінарна відповідальність за трудовим правом.
Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору.
Підстава й умови матеріальної відповідальності працівників. Її відмінності від цивільно-правової відповідальності.
Види матеріальної відповідальності працівників.
Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.
Підстава, умови та види матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.
Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.
Поняття та зміст охорони праці за трудовим правом, її правове регулювання.
Охорона праці жінок, молоді.
Розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, пов’язаних з виробництвом.
Органи нагляду та контролю за охороною праці, їх повноваження. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Поняття, види та причини виникнення трудових спорів.
Порядок утворення КТС та організація роботи та розгляд індивідуальних трудових спорів у КТС.
Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді.
Правове регулювання проведення страйку.

Отображение 1–32 из 137