Господарське право і процес

Теми курсових робіт і рефератів з господарського права та господарського процесу

Господарська діяльність та основні засади її правового регулювання
Суб’єкти господарських правовідносин
Правовий статус учасників відносин у сфері господарювання
Організаційно-правові форми господарських організацій
Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації
Ліцензування господарської діяльності
Припинення діяльності суб’єктів господарювання
Правове регулювання відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання – боржника та визнання його банкрутом
Правовий режим майна суб’єктів господарювання
Господарські договори
Специфічні договірні конструкції у сфері господарювання
Відповідальність у господарських правовідносинах
Господарсько-правові санкції
Правові засади захисту економічної конкуренції
Правове регулювання патентування господарської діяльності
Процесуальний статус сторін господарської справи
Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб
Представництво у судовому процесі
Юрисдикція господарських судів
Докази у судовому процесі
Заходи процесуального примусу
Наказне провадження
Поняття та види позовів у господарському процесуальному праві
Позовне провадження
Розгляд справи по суті
Судові рішення
Апеляційне провадження
Касаційне провадження
Виконання судових рішень у господарських справах
Оскарження рішень третейських судів

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Сучасні проблеми господарського права».

Тема 1. Проблеми визначення загальних положень господарського права.
Тема 2. Проблеми кваліфікації господарських правовідносин.
Тема 3. Проблеми застосування приватноправових та публічно-правових норм до регулювання господарських правовідносин.
Тема 4. Проблеми зловживання суб’єктивними правами учасниками господарських правовідносин.
Тема 5. Проблемні аспекти корпоративних відносин у господарській діяльності.
Тема 6. Проблеми господарської діяльності фізичної особи-підприємця.
Тема 7. Проблеми створення та функціонування комерційних юридичних осіб.
Тема 8. Проблемні аспекти здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання.
Тема 9. Проблемні аспекти патентування та ліцензування господарської діяльності.
Тема 10. Проблемні аспекти припинення діяльності суб’єктів господарської діяльності.
Тема 11. Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.
Тема 12. Проблемні аспекти встановлення монопольного становища суб’єкта господарювання та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
Тема 13. Проблемні аспекти здійснення інвестиційної діяльності.
Тема 14. Проблемні аспекти здійснення біржової діяльності.
Тема 15. Проблемні аспекти здійснення страхової діяльності.
Тема 16. Проблемні аспекти функціонування ринків фінансових послуг.
Тема 17. Проблемні аспекти здійснення торговельної діяльності.
Тема 18. Проблемні аспекти здійснення банківської діяльності.
Тема 19. Проблемні аспекти зобов’язань у господарській діяльності.
Тема 20. Проблемні аспекти контролю за господарською діяльністю та притягненням до відповідальності суб’єктів господарювання.

Методичка тут
метод Господарське право і процес

Отображение 1–32 из 51