Нотаріат

Замовити контрольні, задачі, реферати з дисципліни Нотаріат України
Поняття, історія виникнення нотаріату.
Предмет і завдання нотаріату.
Джерела нотаріального процесуального права.
Нотаріальний процес і його стадії.
Принципи діяльності нотаріату.
Вимоги до осіб, які мають намір здійснювати нотаріальну діяльність.
Порядок проходження стажування особами, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.
Кваліфікаційний іспит осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю.
Підстави видачі та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.
Права і обов’язки нотаріуса України.
Організація роботи державної нотаріальної контори.
Організація роботи приватних нотаріусів.
Порядок заміщення приватного нотаріуса.
Поняття предметної та територіальної компетенції.
Предметна компетенція нотаріальних органів.
Територіальна компетенція нотаріальних органів.
Місце вчинення нотаріальних дій.
Строки вчинення нотаріальних дій.
Установлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, її дієздатності.
Підписання нотаріально посвідчувальних угод, заяв та інших документів.
Вимоги до документів, що подають для вчинення нотаріальних дій. Витребування додаткових документів.
Оплата нотаріальних дій.
Нотаріальні акти.
Реєстрація нотаріальних дій.
Підстави відмови у вчиненні нотаріальних дій.
Оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні.
Нотаріальні дії, що вчиняються в державних нотаріальних конторах.
Нотаріальні дії, що вчиняються приватними нотаріусами.
Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.
Нотаріальні дії, що вчиняються консульськими установами.
Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених
Порядок здійснення нотаріальних дій
Основні поняття нотаріату, повноважень нотаріальних органів, Захист прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб, система і діяльність нотаріату.

Представлено 14 товаров