Порівняльне правознавство

Замовити виконання контрольних робіт, есе з дисципліни Порівняльне правознавство

Історичні аспекти виникнення та становлення юридичної компаративістики.
Підходи до розуміння сутності порівняльного правознавства.
Предмет порівняльного правознавства й об’єкти порівняльно-правових досліджень.
Функції порівняльного правознавства.
Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук.
Значення результатів порівняльно-правових досліджень.
Поняття методології юридичної компаративістики.
Характеристика підходів до методології порівняльного правознавства. Зміст порівняльно-правового методу.
Характеристика інших методів наукового пізнання, що застосовуються юридичною компаративістикою.
Переваги та недоліки нормативного та функціонального порівняння.
Поняття діахронного та синхронного порівняння.
Характеристика внутрішнього та зовнішнього порівняння.
Бінарне порівняння та мультипорівняння.
Макро-, мікро- та інституціональне порівняння.
Правила організації та здійснення порівняльно-правового дослідження.
Способи оформлення результатів порівняльно-правового дослідження.
Критерії порівняльно-правового аналізу об’єктів дослідження.
Характеристика плюралістичної наукової думки щодо визначення поняття «правова система».
Значення категорії «правова система»для порівняльного правознавства.
Ознаки правової системи.
Співвідношення понять «правова система» і «система права».
Структура правової системи. Поняття правової сім’ї.
Значення категорії «правова сім’я» для юридичної компаративістики.
Проблема класифікації правових систем у правовій сім’ї.
Критерії класифікації правових систем.
Зміст концепції правових сімей Р. Давіда.
Характеристика концепції «правового стилю» К. Цвайгерта.
Історичні аспекти розвитку романо-германської правової сім’ї.
Характерні ознаки романо-германської сім’ї права.
Виділення романської та германської груп правових систем у структурі романо-германської сім’ї права.
Система джерел права романо-германської правової сім’ї.
Характеристика зв’язку романо-германської правової сім’ї з римським правом.
Вплив канонічного права на розвиток романо-германського права.
Роль науки у формуванні романо-германської правової сім’ї.
Вплив сучасних інтеграційних процесів в Європі на розвиток романо-германської сім’ї права.
Історичний шлях розвитку англо-американської сім’ї права.
Специфічні риси сім’ї англо-американського права.
Характеристика англійського права.
Спільні риси та відмінності права США й англійського права.
Система джерел права англо-американської правової сім’ї.
Сутність загального права. Співвідношення загального права та законодавства.
Характеристика декларативної теорії права. Поняття права справедливості.
Співвідношення права справедливості та загального права.
Характеристика різних наукових підходів до класифікації систем релігійного права. Характеристика структури релігійної правової сім’ї.
Ознаки правових систем релігійної орієнтації.
Плюралістична наукова думка щодо визначення мусульманського права. Ознаки мусульманського права. Система джерел мусульманського права.
Характерні ознаки індуського права. Джерела індуського права.
Ознаки іудейського права. Система джерел іудейського права.
Характеристика канонічного права. Характеристика процесу глобалізації.
Попередження та вирішення юридичних колізій.
Зближення національних законодавств. Поняття модельних законодавчих актів.
Поняття та значення міжнародно-правової допомоги.

Представлено 3 товара