Техническая механика

Решение контрольных работ и задач по технической механике

Методичка по технической механике в формате .doc здесь

Методичка

метод

Выберите нужное задание и заказать решение через форму. В случае если ваше задание отсутствует, перейдите в раздел Заказать новую работу и заполните необходимые поля.

Вы можете связаться с нами одним из способов:

Вайбер
Вконтакте
Почта

Виконання контрольних і курсових робіт з дисципліни Технічна механіка
Розрахунково-графічна робота. Визначення геометричних характеристик плоского поперечного перерізу
Для заданого поперечного перерізу, що складається з швелера, рівнобічного кутника, двотавра необхідно: Визначити положення центру тяжіння. Знайти осьові та відцентровий моменти інерції відносно довільних вісей, що проходять через центр тяжіння. Визначити напрям головних центральних вісей. Знайти моменти інерції відносно головних центральних вісей. Накреслити переріз в масштабі 1:2 та вказати на ньому всі розміри в числах та всі вісі.
Аналіз задачі розтягу-стискання прямолінійного стержня
Ступінчастий стальний стержень перебуває під дією сили F і розподіленого навантаження q. Матеріал стержня — низьковуглецева сталь. Модуль
пружності сталі Е = 2·105 МПа. Побудувати: епюру поздовжніх сил N по довжині стержня; епюру нормальних напружень по довжині стержня; епюру деформацій від зовнішніх сил по довжині стержня.
Аналіз напруженого плоского стану
Елемент перебуває під дією зусиль, які створюють напружений стан.
Визначити аналітично і графічно: головні напруження, а також положення головних площин; нормальні та дотичні напруження для заданої площини, що розташована під кутом; максимальні дотичні напруження та положення площин, де вони діють. Перевірити міцність матеріалу за теоріями міцності.
Аналіз задачі кручення прямолінійного стержня круглого поперечного перерізу
Визначити величину та напрямок крутного моменту М4. Побудувати епюру крутних моментів, визначити діаметри окремих ділянок валу за умовами міцності на кручення для суцільного та трубчастого валів. Порівняти ваги цих валів. Коефіцієнт d/D, де D, d — зовнішній та внутрішній діаметри трубчастого валу. Визначити кут закручування валу між опорами.
Аналіз задачі згину консольної балки
Для консольної балки побудувати епюри поперечних сил та згинальних моментів. Перевірити міцність балки прямокутного перерізу в небезпечних точках, де діють максимальні нормальні напруження. Прийняти для балок прямокутний переріз з шириною b = 30 см, висотою h. Матеріал балок Ст.3, Е = 2*105 МПа.
Привод до підвісного конвеєру, робота двозмінна протягом 3 роки.
Термін роботи машинного агрегату. Вибір двигуна. Кінематичний розрахунок двигуна. Вибір матеріалів зубчастих коліс. Розрахунок закритої передачі. Розрахунок відкритої передачі. Навантаження валів. Проектний розрахунок валів. Ескізне компонування редуктора. Розрахункова схема валів редуктора. Перевірочний розрахунок підшипників. Перевірочні розрахунки. Технічний рівень редуктора
Техническое задание Привод к лесотаске Исходные данные: Тяговая сила цепи F, кН 5,0, Скорость тяговой цепи, м/с 0,45, Шаг тяговой цепи р, мм 80, Число зубьев звездочки z 10, Допускаемое отклонение скорости грузовой цепи δ, % 3, Срок службы привода Lг, лет 6.
Кинематическая схема машинного агрегата. Выбор двигателя, кинематический расчет привода.
Выбор материалов зубчатых передач и определение допускаемых напряжений
Расчет закрытой цилиндрической передачи. Расчет открытой цепной передачи
Нагрузки валов редуктора. Проектный расчет валов. Эскизная компоновка редуктора
Расчетная схема валов редуктор. Проверочный расчет подшипников
Конструктивная компоновка привода
Технический уровень редуктора
Задачи и курсовые по дисциплине Техническая механика
Кривошип О1А вращается с постоянной угловой скоростью 2 рад/сек. Определить для заданного положения механизма: Скорости точек А, В, С,…механизма и угловые скорости всех его звеньев с помощью плана скоростей. Ускорение точек А и В и угловое ускорение звена АВ с помощью плана ускорений. Ускорение точки М, которая делит звено АВ пополам.

Представлено 27 товаров