Державне та конституційне право зарубіжних країн

Замовити курсові і контрольні роботи з дисципліни Конституційне право зарубіжних країн, Державне (конституційне) право зарубіжних країн, Державне право зарубіжних країн,
заказать курсовые и контрольные по дисциплине Конституционное (государственное) право зарубежных стран.

Джерела державного права зарубіжних країн;
тенденції розвитку конституцій зарубіжних країн;
класифікацію партій та партійних систем; політичні режими;
правовий статус людини та громадянина; форми держави;
виборче право та виборчі системи; центральні органи влади та управління;
структури місцевих органів влади.
аналізувати конституційно-правові основи суспільного ладу та державної політики ведучих зарубіжних країн;
оцінювати діяльність різних політичних партій та підсумки виборів;
характеризувати існуючі політичні режими в зарубіжних країнах.

Предмет, система та джерела державного права зарубіжних країн.

Поняття державного права зарубіжних країн, його суть і призначення.
Державне право як галузь права. Наука та навчальний курс державного права зарубіжних країн.
Предмет державного права зарубіжних країн.
Суб’єкти державно-правових відносин, їх класифікація.
Джерела державного права зарубіжних країн.

Політичні партії в зарубіжних країнах.

Партійні системи. Багатопартійність. Двопартійні системи та їх різновиди.
Функції політичних партій. Партії та державний апарат.
Основні види організаційних структур партійну деяких зарубіжних країнах.

Основи правового стану особи в зарубіжних країнах.

Особа, суспільство, держава. Громадянство, порядок його набуття та втрати.
Суть демократичних прав і свобод. Обмеження прав громадян за політичними мотивами.
Класифікація прав і свобод. Особисті права і свободи.
Соціально-економічні права. Політичні права і свободи.
Порядок здійснення прав і свобод громадян.

Виборче право та виборчі системи.

Поняття виборчого права. Активне та пасивне виборче право. Поняття абсентеїзму.
Виборчі цензи, їх характеристика.
Прямі та непрямі вибори.
Поняття виборчих систем, їх характеристика.
Мажоритарні виборчі системи, їх види. Пропорційні виборчі системи.
Змішані виборчі системи.

Глава держави

Глава держави. Поняття, місце глави держави.
Монархійноправовий статус залежно від виду монархії. Президент його правовий стан. Основні системи обрання президента. Дострокове звільнення президента з посади.
Компетенція глави держави в різних сферах життя: У сфері державного управління; у сфері законодавства; у зовнішньополітичній сфері; у військовій сфері. Глава уряду. Види урядів. Порядок діяльності урядів. Урядові комітети.

Основи державного права США.

Конституція США, її основні риси.
Вищі органи державної влади: Конгрес. Правове становище, повноваження. Президент. Кабінет. Верховний суд. Форми державного устрою.
Правовий стан особи.

Основи державного права Великобританії.

Конституційні акти. Судові прецеденти. Конституційні звичаї.
Вищі органи державної влади. Монарх. Уряд і кабінет. Судова влада.
Державний устрій. Правовий стан особи.

Основи державного права Франції.

Конституція. Основні риси.
Вищі органи державної влади: Президент. Уряд. Парламент. Судова влада

Основи державного права Італії.

Конституція. Основні риси і особливості.
Вищі органи державної влади: Президент. Уряд. Парламент.
Судова влада їх місце та компетенція.
Державний устрій. Муніципальна система.

Основи державного права Російської федерації.

Конституція, загальні риси.
Вищі органи державної влади: Президент. Парламент. Уряд.
Судова влада. Їх правовий стан.
Правовий стан особи. Муніципальна система.

Конституция и законодательные акты
Основные правовые системы современности
Системы права развивающихся стран
Великобритания центральное и местное управление
Конституция государств Европы
Системы права развивающихся стран
Парламенты

Представлено 17 товаров