Кримінально-виконавче право

Замовити контрольні роботи, курсові, розв’язок задач з дисциплін Кримінально-виконавче право, Кримінально-виконавче право України, кримінальне право, кримінальний процес, адміністративне судочинство.
Політика у сфері виконання покарань

Поняття кримінально-виконавчого права, його предмет і метод; система навчального курсу.
Діяльність органів та установ виконання покарань як предмет регулювання кримінально-виконавчого права. Джерела кримінально-виконавчого права.
Принципи кримінально-виконавчого права.
Наука кримінально-виконавчого права.
Кримінально-виконавче законодавство України.
Правовий статус засуджених. Органи і установи виконання покарань.
Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи України.
Управління кримінально-виконавчою системою. Органи виконання покарань та їх компетенція.
Установи виконання покарань.
Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами та установами. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізаціі засуджених.
Міжнародні стандарти поводження із засудженими.
Виконання покарання у виді штрафу. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Виконання покарання у виді громадських робіт.
Виконання покарання у виді виправних робіт.
Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.
Умови відбування покарання у виді виправних робіт.
Порядок притягнення засуджених до відбування покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку відбування покарання у виді виправних робіт.
Порядок зняття з обліку осіб, засуджених до виправних робіт.
Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.
Виконання покарання у виді конфіскації майна.
Виконання покарання у виді арешту.
Загальний порядок виконання покарання у виді арешту.
Особливості виконання покарання у виді арешту відносно військовослужбовців. Виконання покарання у виді обмеження волі.
Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл за видами установ виконання покарань.
Поняття, значення і критерії класифікації засуджених до позбавлення волі.
Визначення засудженим виду установи виконання покарання.
Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі.
Режим у колоніях та засоби його забезпечення.
Умови відбування покарання в колоніях.
Праця засуджених до позбавлення волі.
Правові підстави та мета залучення засуджених до праці.
Умови праці засуджених до позбавлення волі.
Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі.
Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками і неповнолітніми.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.
Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.
Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Звільнення від відбування покарання.
Загальні положення про звільнення та підстави звільнення засуджених від відбування покарання у виді позбавлення волі.
Звільнення у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду.
Звільнення на підставі закону про амністію та акта про помилування.
Звільнення у зв’язку з скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи.
Звільнення у зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
Звільнення на підставі хвороби.
Інші підстави звільнення від відбування покарання.
Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.
Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.
Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі
Кримінально-виконавча політика, Норми кримінально-виконавчого права, Склад кримінально-виконавчих правовідносин, Суб’єкти, об’єкти правовідносин, Зміст кримінально-виконавчих правовідносин, Кримінально-виконавче законодавство, Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України, Принципи кримінально-виконавчого права, Міжнародні стандарти поводження із засудженими, Виправлення засудженого, Ресоціалізація, Підстава виконання і відбування покарання, Виправні центри, колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, із загальними умовами тримання, середнього рівня безпеки, максимального рівня безпеки, Виховні колонії, Правовий статус, Суб’єктивне право засудженого, Юридичні обов’язки засуджених, Законні інтереси засуджених, Контроль за діяльністю персоналу установ та органів виконання покарань, Міжнародний контроль, Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, Громадські, Виправні роботи, Службові обмеження для військовослужбовців, Конфіскація майна, Арешт, Обмеження волі, Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, Позбавлення волі на певний строк, Довічне позбавлення волі

Представлено 4 товара