Теоретическая механика Ровно

Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

2. ЗАВДАННЯ
2.1. Завдання С1. Визначення реакцій опор балки
Для зазначеної балки (рис. 2.1) визначити реакції опор та зробити перевірку знайденого розв’язку. Вагою балки знехтувати. Вихідні дані взяти з таблиці 2.1, номер схеми відповідає порядковому номеру в журналі.
2.2. Завдання С2. Визначення реакцій опор плоскої рами
Для заданої рами (рис. 2.2) визначити реакції опор та зробити перевірку розв’язку. Вагою рами знехтувати. Вихідні дані взятии з таблиці 2.2, номер схеми відповідає порядковому номеру в журналі.
2.3. Завдання С3. Визначення реакцій в’язей у складеній конструкції Для конструкції (рис.2.3), яка складається із двох абсолютно твердих ламаних стержнів, визначити реакції опор та зусилля в шарнірі С і зробити перевірку розв’язку. При розрахунку вагою конструкції знехтувати. Вихідні дані взятии з таблиці 2.3, номер схеми відповідає порядковому номеру в журналі.
2.4. Завдання С4. Визначення зусиль в стержнях плоскої ферми
Для заданої ферми способом вирізання вузлів визначити зусилля у всіх стержнях і провести перевірку правильності отриманих результатів в трьох довільних стержнях, використовуючи спосіб наскрізних перерізів (Ріттера). Вагою елементів ферми (стержнів та вузлів) знехтувати. Вихідні дані взяти з таблиці 2.4, номер схеми на рис.2.4 відповідає порядковому номеру в журналі.

Методичка — Механика Ровно методичка

Представлено 4 товара