Митне право

Замовити задачі, курсові, контрольні роботи, ситуаційні вправи з наданням обґрунтованих відповідей відповідно до чинного законодавства з дисципліни Митне право, Основи митної справи, Митне право України, Основи митного законодавства, Таможенное право, Таможенное законодательство, Международное таможенное право.

Головні напрями митної політики України, структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.
Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав.
Митний контроль і митне оформлення товарів, Митне регулювання
Поняття та правовий статус митних органів України
Митна служба України, Митні органи України, Регіональна митниця (РМ)
Виконавча діяльність митних органів, Завдання митниць
Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях
Правовий статус працівників митної служби України.
Порядок та умови проходження служби в митних органах.
Правовий та соціальний захист працівників митних органів України.
визначення правового статусу працівників митних органів у Митному кодексі, Законі України «Про державну службу» та трудовому законодавстві. категорії працівників митних органів. Назвіть основні права і обов’язки працівників митної служби України, а також загальні та спеціальні обмеження, встановлені для посадових осіб митної служби.
Порядок прийняття на службу в митні органи, спеціалізовані митні установи і організації на посади державних службовців, різновиди моральних зобов’язань передбачених митним законодавством України, перелік спеціальних звань, які присвоюються працівникам митної служби.
Характеристика правового та соціального захисту працівників митних органів, їх відмінність.
Організація здійснення митного контролю. Поняття, мета, форми та методи митного контролю, Зони митного контролю, Права митних органів щодо здійснення митного кон¬тролю, Особливі процедури митного контролю, де створюються зони митного контролю, хто приймає рішення про це і визначає конкретні місця їх розташування, хто забезпечує законність та правопорядок у цих зонах, яку встановлено відповідальність за порушення режиму зони митного контролю, повноваження митних органів України щодо здійснення митного контролю, примусові заходи до порушників, звільнення від окремих форм митного контролю та митного огляду, характеристика спрощеного митного контролю в спеціально обладнаних зонах (коридорах).
Митне оформлення, Мета, місце і термін здійснення митного оформлення, Декларування товарів і транспортних засобів, Підприємницька і посередницька діяльність у галузі митної справи, поняття, значення митного оформлення, порядок (початок і закінчення), обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення, в яких випадках підлягають декларуванню товари і транспортні засоби, від чого залежить форма декларування, які відомості і коли подаються в митні органи, хто має право здійснювати декларування, який встановлено загальний порядок декларування товарів та інших предметів, хто здійснює посередницькі функції в галузі митної справи, визначити правовий статус митного брокера та митного перевізника.

Представлено 15 товаров