Екологічне право

Замовити реферат і рішення задач з дисципліни Екологічне право
Предмет, метод, принципи та система екологічного права
Джерела екологічного права
Предмет екологічного права
Поняття екологічного права
Метод правового регулювання екологічних відносин.
Об’єкти і суб’єкти екологічного права
Управління природокористуванням та охороною довкілля
Поняття і зміст управління природокористуванням та охороною довкілля.
Органи загального державного управління і місцевого самоврядування та їх компетенція в галузі екології.
Органи державного управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної компетенції.
Функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля
Екологічні права та обов’язки громадян
Гарантії, охорона та форми захисту екологічних прав громадян.
Право власності на природні ресурси
Поняття та зміст права власності на природні ресурси.
Форми власності на природні ресурси.
Суб’єкти, об’єкти права власності на природні ресурси.
Підстави та порядок виникнення та припинення права власності на природні ресурси.
Права і обов’язки власників природних ресурсів, захист і гарантії їх прав
Право природокористування
Поняття права природокористування
Об’єкти права природокористування, суб’єкти права природокористування.
Підстави та порядок виникнення права природокористування та порядок припинення, зупинення, зміни права природокористування
Права та обов’язки природокористувачів.
Використання природних ресурсів на умовах оренди.
Захист права природокористування
Правове забезпечення екологічної безпеки
Поняття екологічної безпеки та правова основа забезпечення.
Види екологічної безпеки.
Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища
Збір за спеціальне використання природних ресурсів.
Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства
Поняття і функції відповідальності за порушення екологічного законодавства
Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація.
Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Право землекористування
Правове забезпечення раціонального використання земель як об’єкта природи
Правові заходи охорони земель та інших природних ресурсів у процесі землекористування.
Правове регулювання використання та охорони водних ресурсів
Поняття права водокористування.
Види права водокористування, Підстави виникнення права водокористуванні.
Права та обов’язки водокористувачів.
Відповідальність за порушення водного законодавства.
Право користування надрами
Поняття, об’єкти і суб’єкти права користування надрами.
Підстави та порядок виникнення права користування надрами та підстави і порядок припинення права користування надрами
Права та обов’язки користувачів надр і нагляд за їх здійсненням.
Правові засад, що забезпечують охорону надр.
Правове регулювання використання та охорони рослинного світу
Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.
Правове забезпечення використання рослинного світу.
Правова охорона рослинного світу.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.
Право лісокористування та його охорона
Загальна характеристика права лісокористування.
Права та обов’язки лісокористувачів.
Право спеціального використання лісових ресурсів.
Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів.
Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
Право використання тваринного світу
Тваринний світ як об’єкт охорони і використання.
Суб’єкти, види і підстави права використання тваринного світу.
Правове регулювання рибальства і рибного господарства
Правова охорона тваринного світу. Червона книга України.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.
Правова охорона атмосферного повітря
Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони та використання.
Правове регулювання стандартизації та нормування у галузі охорони атмосферного повітря.
Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря.
Особливості майнової відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій.
Загальна характеристика надзвичайних екологічних ситуацій.
Правове забезпечення запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям та їх ліквідації.
Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах.

Представлено 19 товаров