Економічна теорія

Контрольні роботи, задачі, курсові по дисципліні Економічна теорія

Теми:

Виникнення і основні етапи розвитку економічної теорії.
Предмет та методи економічної теорії. Функції економічної теорії.
Економічна політика та економічні закони.
Суспільне виробництво та основні умови його функціонування.
Основні фактори суспільного виробництва.
Виробнича функція.
Економічні потреби і інтереси.
Поняття економічної системи. Типи економічних систем.
Продуктивні сили суспільства та виробничі відносини.
Система економічних відносин суспільства.
Власність як економічна та юридична категорія. Типи, види та форми власності.
Форми суспільного виробництва.
Товар і його властивості.
Сутність грошей і грошових систем, їх еволюція.
Поняття ринку та його функції.
Інфраструктура ринку.
Монополії та конкуренція.
Закони попиту і пропозиції. Еластичність попиту і пропозиції.
Ціна як економічна категорія.
Підприємство і його види. Сутність та функції підприємництва.
Капітал як матеріальна основа підприємництва.
Аграрні відносини та їх особливості.
Рента на ресурси. Форми земельної ренти.
Сучасні теорії менеджменту підприємства.
Принципи маркетингової діяльності.
Витрати виробництва та їх класифікація.
Доход: сутність та види.
Прибуток, його норма і напрямки використання.
Поняття та методи виміру валового внутрішнього продукту (доходу).
Основні макроекономічні показники виміру національного продукту (доходу).
Споживання, заощадження та інвестиції як функції доходу.
Економічне зростання і його типи.
Економічні цикли: сутність та структура
Циклічні коливання економіки.
Безробіття: його види та наслідки.
Інфляція: сутність, види, причини і наслідки.

Представлено 3 товара