Земельне право

Замовити реферат, задачі, курсову з дисципліни Земельне право

Предмет і метод земельного права.
Співвідношення земельного та цивільного законодавства при регулюванні земельних відносин.
Принципи земельного права.
Система та структура земельного права.
Співвідношення та взаємодія земельного права з суміжними галузями правової системи України.
Загальна характеристика земельних прав.
Поняття та класифікація земельних правовідносин.
Функції земельного права.
Поняття та класифікація джерел земельного права.
Особливості та форми права власності на землю.
Поняття, основні риси та юридична природа приватизації земель.
Суб’єкти, об’єкти та форми приватизації земель.
Особливості приватизації земель сільськогосподарського призначення й інших категорій земель.
Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.
Загальна характеристика права землекористування та його класифікація.
Право постійного землекористування: суб’єкти і об’єкти.
Підстави та порядок виникнення та припинення права землекористування.
Право обмеженого землекористування: суперфіцій та емфітевзис.
Права й обов’язки землекористувачів.
Поняття та юридичні ознаки договору оренди землі.
Особливості виникнення права землекористування на умовах оренди.
Характеристика рівності форм права власності на землю.
Особливості спорів, які вирішують органи місцевого самоврядування.
Об’єкти та суб’єкти оренди землі.
Емфітевзис як форма використання земель.
Права й обов’язки орендаря земельної ділянки.
Поняття й особливості договору оренди земельної ділянки.
Специфіка припинення права оренди земельної ділянки.
Поняття та класифікація обмежень прав на землю.
Обмеження прав на землю, які випливають із права добросусідства.
Земельні сервітути.
Особливості державної реєстрації прав на землю.
Поняття та класифікація гарантій прав на землю.
Форми та способи захисту прав на землю.
Земельні спори: поняття та класифікація.
Система та компетенція органів, що вирішують земельні спори.
Поняття та стадії механізму реалізації прав на землю.
Правове забезпечення набуття прав на землю.
Процедура припинення прав на землю.
Економіко-правовий механізм у сфері земельних відносин.
Загальна характеристика та правові форми плати за землю.
Суб’єкти й об’єкти плати за землю та пільги.
Функції управління у галузі використання й охорони земель.
Поняття, зміст і суб’єкти управління у галузі використання та охорони земель.
Система та повноваження органів управління у галузі використання та охорони земель.
Контроль за використанням та охороною земель.
Державний земельний кадастр.
Види приватизації земель.
Правочини (угоди) із земельними ділянками.
Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.
Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.
Поняття та зміст правової охорони земель.
Рекультивація земель.
Консервація земель.
Особливості правової охорони ґрунтів.
Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства.
Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності в земельному праві України.

Отображение 1–32 из 66