Конституційне право

Замовити курсові, задачі з дисципліни Конституційне право України, Заказать курсовые, задачи Конституционное право России, выпускная квалификационная работа по направлению Юриспруденция

Конституційне право як провідна галузь національного права

методи конституційного права;
місце і роль конституційного права в системі національного права;
відповідальність у конституційному праві.
Дайте визначення поняття конституційного права. Які особливості конституційного права?
Які суспільні відносини регулюються конституційним правом?
Назвіть методи конституційного права.
Що таке конституційно-правова відповідальність?

Конституція України та її розвиток

історія становлення і розвитку конституції;
поняття конституції, види конституцій;
основні способи розробки і прийняття конституції;
юридичні властивості Конституції України;
основні етапи конституційних реформ.
Які основні етапи становлення та ровитку Конституції України?
Визначте юридичні властивості Конституції України. Які є види конституцій?
Як триває конституційний процес після прийняття Конституції України р.

Система конституційного права

поняття та особливості системи конституційного права;
особливості норм конституційного права, структура норм;
конституційні правовідносини: поняття, структура, суб’єкти;
джерела конституційного права.

Загальні засади конституційного ладу в Україні

поняття, загальні та специфічні засади конституційного ладу;
державний і суспільний лад; гарантії конституційного ладу.

Основи правового статусу людини та громадянина

поняття і принципи правового статусу особи;
система прав і свобод людини і громадянина;
гарантії прав і свобод; конституційні обов’язки.

Конституційні основи громадянства України

поняття громадянства, принципи законодавства України про громадянство;
належність до громадянства; підстави набуття і припинення громадянства;
органи державної влади, що вирішують питання громадянства України та їх повноваження.
Як закон визначає належність до громадянства України?

Вибори і референдуми як форма народовладдя в Україні

поняття виборів, види виборів; виборче право, виборчі права громадян;
виборчі системи; виборчий процес; поняття і види референдумів;
принципи і порядок проведення референдуму.

Система органів державної влади в Україні. Конституційний статус Верховної Ради України

поняття, система органів державної влади України;
місце і роль Верховної Ради в системі органів;
організація роботи Верховної Ради України;
функції та повноваження, форми їх здійснення;
законодавчий процес; статус народного депутата.
Які види сесій і засідань визначає Регламент Верховної Ради?
Назвіть права і обов’язки народного депутата.

Президент України. Конституційний статус Президента України

місце і роль Президента України в системі органів державної влади;
функції та повноваження Президента України;
підстави дострокового припинення повноважень;
Рада національної безпеки та оборони.
Яка процедура усунення Президента України з поста в порядку імпічменту?

Система виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України

охарактеризувати функції виконавчої влади;
порядок формування, повноваження Кабінету Міністрів України;
система центральних органів виконавчої влади, їх завдання;
конституційний статус місцевих органів виконавчої влади.
Яке місце і роль місцевих державних адміністрацій?

Конституційно-правовий статус органів прокуратури

вивчити законодавство, яким визначається статус прокуратури;
завдання, принципи діяльності прокуратури;
система, структура органів прокуратури; функції та повноваження прокуратури
Які завдання і принципи діяльності прокуратури визначені Законом України та які вона продовжує виконувати відповідно до закону?

Конституційні основи правосуддя в Україні. Конституційний суд України

охарактеризувати принципи правосуддя;
назвати систему судів загальної юрисдикції та їх завдання;
охарактеризувати статус суддів; назвати систему суддівського самоврядування;
завдання, принципи діяльності та повноваження Конституційного Суду України.
Які принципи правосуддя закріплені Конституцією і Законом України «Про судоустрій і статус судів загальної юрисдикції» ?

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим

поняття територіального устрою України, його складові;
ознаки України як унітарної держави;
система адміністративно-територіального устрою України;
адміністративно-територіальна реформа України; повноваження АРК;
система органів влади в АРК, їх повноваження.
Назвіть та охарактеризуйте систему адміністративно-територіального устрою України.

Поняття та ознаки місцевого самоврядування в Україні

поняття, принципи, організаційна, правова, матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування;
система місцевого самоврядування; гарантії місцевого самоврядування.
Охарактеризуйте повноваження сільської, селищної, міської рад.
Поняття, предмет і методи конституційного права.
Конституційно-правові норми, їх особливості.
Конституційно-правові відносини.
Система конституційного права.
Джерела конституційного права.
Конституційно-правова відповідальність.
Місце і роль конституційного права в системі національного права.
Предмет, функції та методологія науки конституційного права.
Конституція України р., її структура та основні характеристики змісту. Основні напрями.
Поняття, юридичні властивості та види конституцій.
Функції конституції.
Порядок прийняття і зміни конституції.
Основні етапи конституційного розвитку України.
Конституційний проект Пилипа Орлика.
Конституція УНР р., загальна характеристика.
Загальна характеристика нормативно-правових актів, що відродили українську державність.
Поняття і загальна характеристика конституційного ладу.
Гуманістичні засади конституційного ладу України.
Демократичні засади конституційного ладу України.
Економічні засади конституційного ладу України.
Політичні засади конституційного ладу України.
Соціальні засади конституційного ладу України.
Конституційні принципи культурної та мовної політики в Україні.
Державні символи України. Гарантії конституційного ладу України.
Захист конституційного ладу України.
Конституційні характеристики України як суверенної та незалежної держави.
Конституційні характеристики України як демократичної та соціальної держави.
Конституційні характеристики України як правової держави.
Функції Української держави.
Поняття і види правового статусу людини і громадянина.
Загальна характеристика другого розділу Конституції України.
Поняття і класифікація прав і свобод людини і громадянина.
Міжнародні стандарти в галузі прав людини, їх втілення у Конституції України.
Принципи правового статусу людини і громадянина.
Загальна характеристика громадянських прав громадян України.
Загальна характеристика політичних прав громадян України.
Загальна характеристика економічних прав громадян України.
Загальна характеристика соціальних прав громадян України.
Загальна характеристика прав громадян України у сфері науки і культури.
Поняття і принципи громадянства України.
Належність до громадянства України. Підстави набуття громадянства України.
Умови прийняття до громадянства України. Припинення громадянства України
Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.
Характеристика прав людини на життя.
Характеристика прав людини на повагу до честі та гідності.
Характеристика права на свободу та особисту недоторканність.
Характеристика прав на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Право на сім’ю та на невтручання в сімейне й особисте життя.
Характеристика прав на свободу персування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.
Характеристика прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Характеристика прав на свободу світогляду і віросповідання.
Право громадян на звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування.
Характеристика права громадян на достатній життєвий рівень.
Характеристика права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Характеристика прав громадян на об’єднання у політичні партії та громадські організації.
Права громадян брати участь в управлінні державними справами.
Характеристика прав громадян на мирні збори та маніфестації.
Характеристика права громадян на власність.
Характеристика права громадян на підприємницьку діяльність.
Характеристика права громадян на підприємницьку діяльність.
Характеристика права громадян на страйк.
Характеристика права громадян на соціальний захист.
Характеристика права громадян на охорону здоров’я.
Характеристика права громадян на житло.
Характеристика права громадян на освіту.
Характеристика права громадян на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості.
Загальна характеристика конституційних обов’язків громадян України.
Обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів.
Правовий статус іноземців в Україні. Правовий статус біженців в Україні.
Обмеження прав і свобод. Гарантії прав і свобод. Захист прав і свобод.
Національні меншини в Україні та їх правовий статус.
Рівність прав, свобод і обов’язків як конституційний принцип.
Роль Конституційного Суду України у державному механізмі забезпечення прав і свобод людини.
Президент України як гарант забезпечення в Україні конституційних прав і свобод громадян.
Роль Верховної Ради України в державному механізмі захисту конституційних прав і свобод.
Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в забезпеченні прав і свобод громадян України.
Поняття і форми народного волевиявлення. Поняття і види виборів в Україні.
Поняття, види і характеристика виборчих систем.
Поняття і принципи виборчого права. Виборчий процес і його стадії.
Поняття і види референдумів в Україні.
Порядок припинення референдумів в Україні.
Конституційний статус Верховної Ради України.
Склад, структура, строки повноважень Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України.
Комітети Верховної Ради України: склад, порядок створення, повноваження.
Регламент Верховної Ради України: загальна характеристика, послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної Верховної Ради України.
Рахункова палата: склад, порядок формування, повноваження.
Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Статус народного депутата України: права, обов’язки, гарантії.
Депутатський мандат, принципи депутатського мандату.
Основні гарантії діяльності народних депутатів.
Депутатський запит, депутатське звернення.
Дострокове припинення повноважень народного депутата України.
Законодавчий процес: поняття та процедура розгляду законопроекту у Верховній Раді України.
Парламентські процедури, види парламентських процедур.
Конституційний статус Президента України.
Порядок обрання Президента України.
Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.
Адміністрація Президента України. Представництво Президента України в АРК.
Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України.
Повноваження та акти Президента України.
Процедура імпічменту Президента України.
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності.
Місце і роль Кабінету Міністрів у механізмі державної влади в Україні.
Центральні органи виконавчої влади. Повноваження міністра.
Правові засади та принципи діяльності Кабінету Міністрів України.
Компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів.
Порядок формування Кабінету Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади: поняття, система, завдання.
Напрями здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями.
Поняття, принципи правосуддя. Система судів загальної юрисдикції.
Конституційні принципи судочинства. Конституційний статус суддів.
Конституційний статус Вищої Ради юстиції.
Поняття прокуратури. Завдання, правові основи її діяльності.
Система, структура органів прокуратури.
Принципи організації і діяльності прокуратури. Гарантії її незалежності у здійсненні повноважень.
Основні функції прокуратури. Повноваження прокурора. Акти прокурора.
Поняття, засади територіального устрою України.
Система територіального устрою України. Проблеми та шляхи їх подолання.
Регіони: поняття, види. Населенні пункти: поняття, види.
Статус, завдання, принципи діяльності Конституційного суду України.
Склад Конституційного Суду України, порядок призначення суддів.
Структура Конституційного Суду України.
Повноваження Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України.
Суб’єкти права на конституційне подання.
Провадження в справах у Конституційному Суді України.
Підстави для визначення правових актів неконституційними.
Конституційний статус АРК. Верховна Рада АРК.
Рада Міністрів АРК: статус, порядок формування, повноваження.
Система органів влади в АРК. Загальна характеристика Конституції АРК.
Повноваження АРК. Поняття, принципи місцевого самоврядування.
Сучасні теорії місцевого самоврядуання. Правова матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.
Територіальна громада: поняття форми її діяльності.
Вибори до місцевих рад: види, строки проведення, виборчі системи, виборчий процес.
Представницькі органи місцевого самоврядування, форми їх діяльності. Компетенція.
Дострокове припинення повноважень місцевої ради, сільського, селищного міського голови.
Органи самоорганізації населення.
Особливості статусу обласних та районних рад.
Статус сільського, селищного, міського голови, повноваження.
Виконавчі органи ради. Сфери повноважень.
Гарантії місцевого самоврядування. Внесення змін до Конституції України.

Отображение 1–32 из 61