ВСТИ

Решаем контрольные и курсовые работы по ВСТИ (взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.

Пример готовой курсовой работы по ВСТИ
ВСТИ Курсовой

Курсовая работа состоит из 2-4 чертежей A1 в компасе + пояснительная записка .doc)

Свяжитесь с нами!

Приоритет связи (ответ в течении часа) через вайбер 380982089600.
Укажите задание, желаемый срок, крайне желательно прислать методичку — и мы ответим в максимально краткое время.

  Вы также можете связаться с нами одним из способов:

  Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання — Тематика контрольних робіт і варіанти завдань курсових робіт і
  задач
  Опишіть організаційні структури державної системи стандартизації України
  Перелічіть види метрологічних перевірок і дайте їм визначення
  Знайти відносну похибку вимірювання для кожної величини та наявність промаху
  Для з’єднання Ø35 H8/u8 визначити: граничні відхилення, розміри отвору і вала; допуски отвору, вала і посадки; зазори, натяги. Визначити середнє квадратичне відхилення натягу, межу інтеграції. Визначити вірогідність натягів (зазорів) відсоток натягів (зазорів). За отриманими даними у вибраному масштабі побудувати схему розташування полів допусків. Виконати ескізи вала, втулки та з’єднання проставити на них розміри та відхилення комбінованим способом.
  Виконати ескізи вала, втулки та з’єднання проставити на них розміри та відхилення умовним способом.
  Виконати ескізи вала, втулки та з’єднання проставити на них розміри та відхилення цифровим способом.
  Розрахунок та вибір посадок з натягом.
  Розрахунок та вибір посадок з зазором.
  Розрахунок перехідних посадок.
  Розрахунок та вибір посадок підшипників кочення на вали та в отвори корпусів.
  Розрахунок нарізних з’єднань.
  Розрахунок посадок шпонкових з’єднань.
  Розрахунок гладких калібрів для контролю циліндричних валів та отворів.
  Розрахунок розмірних ланцюгів.
  Вибір контрольного комплексу для зубчастого колеса.
  Вибір універсальних вимірювальних засобів для контролю деталей
  Розрахунок посадок гладких циліндричних з’єднань. розрахунок та аналіз посадок підшипників кочення, шпонкових, шліцевих та нарізних з’єднань. Виконання розмірного аналізу складальної одиниці.
  Розрахунок_виконавчих розмірів калібрів.
  Вибір універсальних вимірювальних засобів для контролю діаметральних, лінійних розмірів однієї з деталі. Вибір контрольного комплексу для зубчастого колеса
  Визначити параметри сполучення
  Для заданого сполучення Ø35 H8/u8 встановити
  до якої системи належить посадка
  для номінального розміру отвору і вала визначити верхнє і нижнє відхилення
  графічно зобразити розташування полів допусків отвору і вала щодо нульової лінії
  визначити вид посадки
  визначити допуск розміру вала
  Визначити ймовірнісні характеристики посадки наближеним методом
  Визначити виконавчі розміри гладких калібрів для заданого з’єднання
  Побудувати схему розташування полів допусків калібру – скоби
  Для заданого сполучення Ø35 H8/u8 встановити
  до якої системи належить посадка
  основною деталлю є деталь з отвором, так як їй задано основне відхилення Н, спряження деталей виконане в системі посадок отвору.
  Для заданого різьбового з’єднання М68 –5H/6h
  Визначити тип різьблення – метрична
  Визначити крок різьблення – р = 6 мм
  Побудувати схему розташування полів допусків для болта, гайки та різьбового з’єднання.
  Розрахунок параметрів з’єднання шпони.
  Посадки підшипників кочення.
  побудувати схему розташування полів допусків посадочних розмірів підшипника і з’єднаних з ним деталей, виконати ескіз посадочного місця вала, корпуса,підшипникового вузла
  Тема курсової роботи «Нормування точності й контроль деталей складальної одиниці».
  З’єднання гладких валів і отворів
  Варіанти завдань курсових робіт
  Привод маніпулятора промислового робота
  Механізм повороту руки маніпулятора
  Механізм привода подач верстата зі ЧПУ
  Нормування точності гладких з’єднань
  Підбор посадки методом подоби
  Призначення посадки розрахунковим методом
  Контроль розмірів гладкими калібрами
  Допуски розмірів, що входять у розмірні ланцюги
  Нормування точності типових з’єднань складного профілю
  Нормування точності метричного різьблення

  Представлено 2 товара