Электроника и микросхемотехника

Курсовые работы и задачи по электронике и микросхемотехнике. Выполняем работы любого уровня сложности.

Свяжитесь с нами!

Вы можете связаться с нами одним из способов:

Варианты задания
методичка

Принципиальная схема
схема

Методичка по курсовой работе
Методичка курсова ЕМТ

Тема проекту: Необхідно спроектувати пристрій сполучення датчика температури з аналого-цифровим перетворювачем
Вихідні дані проекту Варіант 2

  1. Тип датчика – Термопара ТМК
  2. Діапазон температури – від 30 до 350 °С
  3. Від вхідного сигналу – ЕРС
  4. Вимірювальний підсилювач – неінверт.
  5. Порядок фільтру – 2
  6. Клас точності перетворення – 0,05

Перелік графічного матеріалу
Схема електрична функціональна
Пірометр ПД-4-05 (4..20 мА), Пірометр ДИЭЛТЕСТ-ТВС,Терморезистор СТ3-25, Термоопір ТСП100П

Пример решения
Вар 02 табл А1 пример

Курсові проекти, задачі з дисципліни Електроніка і мікросхемотехніка
Розрахувати підсилювальний каскад із ЗЕ, схему якого наведено на рис. 1. Вихідні дані для розрахунку вибрати з табл.1, відповідно до варіанта.
Визначте, чи є сумісними типові значення параметрів транзистора, увімкненого за схемою з ЗБ
Розрахувати підсилювальний каскад з ЗК на складеному транзисторі
Розрахувати диференційний підсилювач на біполярних транзисторах з генератором стабільного струму, вибрати значення напруги джерел живлення, розрахувати елементи схеми, величину коефіцієнта послаблення синфазного сигналу, оцінити приведений дрейф підсилювача за умови, що абсолютні значення температурних приростів напруги і струмів транзисторів складають 5 %.
Розрахувати двотактний безтрансформаторний вихідний каскад.
Розрахувати вимірювальний підсилювач на основі операційного підсилювача (ОП) для підсилення сиґналу різниці з діагоналі мосту, в одне з плечей якого ввімкнений терморезистор. Оцінити величину синфазної завади на виході підсилювача, ураховуючи розкид номінальних опорів резисторів схеми.
Розрахувати схему автогенератора лінійно-зростаючої напруги на операційному підсилювачі (ОП), що забезпечує частоту генерації, амплітуду вихідної напруги, нелінійність, відносну нестабільність частоти генерації у діапазоні температур (-40-40оС) при роботі на опір навантаження Rн = 10 кОм.
Визначити тип наведеного на схемі логічного елемента (ДТЛ, ТТЛ, ЕЗЛ, МДП, КМДП), зазначити тип використаних активних елементів і призначення кожного з них у конкретній схемі. Поясніть порядок керування активними елементами. Визначте вигляд логічної функції та рівні вихідної напруги логічних схем, для всіх непарних варіантів логіка позитивна, а для всіх парних – негативна.
Одержати мінімальну форму і побудувати функціональну схему для реалізації чотиримісної логічної функції, для двох випадків:для побудови принципових схем можна використовувати всі елементи серії К155;для побудови принципових схем можна використовувати тільки двовходові елементи І-НІ К155ЛА3.
розробка схеми електронного підсилювача за схемою з загальним коллектором, розрахувати номінали і підібрати елементи схеми електричної принципової пристрою. Вид схеми Схема з ЗЕ, Провідність транзистора «pnp», Частота вхідного сигналу Гц, 3410 СВА*10, Опір навантаження, Ом, 41 ВА, Струм емітера транзистора в статичному режимі, мА, 1,4 АВ/10, Напруга живлення В, 8 (С+В+А), Напруга на емітері, В, 1,1 (1+А/10), Попереднє значення коефіцієнта передачі струму бази транзистора 34 (СВ), Коефіцієнт підсилення за напругою Кu 14 АВ.
Розрахувати та спроектовати підсилювач низької частоти.
Мікрофони, Акустичні системи, Лічильники імпульсів, Тригери і тригерні пристрої, Цифро-аналогові аналого-цифрові перетворювачі, Аналогові схеми на операційних підсилювачах, Підсилювальні каскади на польових транзисторах, Осцилографи, Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах, Механізми руху носіїв електронних сигналів, ЖК-індикатори, Волоконно-оптичні лінії зв’язку, Оптрони, Стабілітрони, Фотоелементи, Пристрої пам’яті, Мікропроцесори, РІС-контролери, Дешифратори, Світлодіоди та способи відображення інформації, Адаптери мікропроцесорних систем, Тунельні радіоелементи, Фільтри, Змішувачі, Генератори частот.
Основи радіоелектроніки
Визначити передавальну характеристику Н(р) схеми з активним елементом двома засобами: На підставі схеми заміщення активного елемента з використанням залежних джерел. На підставі методу вузлових напруг з використанням нуллаторно- нораторної схеми заміщення активного елемента. Порівняти одержані характеристики між собою і зробити висновки, визначити функціональне призначення дослідженої схеми та описати її властивості й основні функціональні параметри, побудувати ідеальні частотні характеристики. Побудувати АЧХ та ФЧХ пристрою (реальні) за умови використання в його схемі елементів. Дослідити вплив паразитних параметрів активних елементів та технологічного розбігу параметрів пасивних елементів на частотні характеристики.
Схеми заміщення активних елементів електронних схем, Схеми заміщення активних елементів з використанням аномальних елементів, Складання передавальних функцій, Визначення функціонального призначення схеми за передавальною характеристикою, Завдання основних параметрів схеми та побудова ідеальних частотних характеристик
Курсовые проекты по Электронике и микросхемотехнике, решение задач
Усилительные каскады на полевых транзисторах.
Адаптеры микропроцессорных систем
Необходимо построить принципиальную схему и рассчитать параметры каскадов многокаскадного усилителя низкой частоты. Исходные данные: выходная мощность Рвых=1,5 Вт, источник входного сигнала – звукосниматель электромагнитный, коэффициент частотных искажений Мн=4 Дб, коэффициент нелинейных искажений кг=2%, элементная база: входного каскада – К174, выходного каскада – транзисторы, рабочий диапазон частот 50-6000 Гц, внутреннее сопротивление Rг=200-1000 Ом = 500 Ом, выходное напряжение U=50…70 мВ=50 мВ.
выполнить расчет силового трансформатора для источника питания.
выполнить расчет выпрямителя для источника питания. Составить схемы однополупериодного выпрямителя и мостовую схему выпрямления и произвести их расчет.
решение задач разработки источников питания.
Для выбранного датчик температуры указать тип, конструктивное исполнение, диапазон измеряемых температур, погрешность измерения, вид выходного сигнала.
Рассчитать и спроектировать активный фильтр
Выбор аналого-цифровых преобразователей.

Отображение 1–32 из 75