Адміністративне право задача 1, 2020 р.

1.00 $

Описание

Наукою адміністративного права вироблено різні критерії класифікації органів виконавчої влади за: рівнем знаходження органу в системі виконавчої влади, територіальним масштабом його діяльності, характером компетенції, порядком вирішення підвідомчих питань, предметом спрямованості компетенції органу виконавчої влади.
На основі аналізу чинного законодавства України дайте характеристику за вищевказаними критеріями органам виконавчої влади: Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, Національне агентство України з питань державної служби, Міністерство охорони здоров’я України, обласна державна адміністрація, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області.

Орган: Кабінет Міністрів України
Рівень знаходження органу в системі виконавчої влади: вищий
Територіальний масштаб діяльності: вся територія України
Характер компетенції: орган загальної компетенції
Порядок вирішення підвідомчих питань: колегіальний
Предмет спрямованості компетенції органу виконавчої влади: орган загальної компетенції (Кабінет Міністрів забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціально-культурного розвитку України; організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи.