Аграрне право задача 16

1.00 $

Категория:

Описание

Рішенням загальних зборів ВАТ «Нива» 2/3 голосів у статут ВАТ були внесенні доповнення, згідно з якими членами спостережної ради обираються голова правління, його заступники, головний бухгалтер та акціонери, які мають не менше 5 % акцій.
До відання спостережної ради передано повноваження з вирішення про внесення змін до статуту, про реорганізацію товариства та припинення його діяльності, про створення та ліквідацію дочірніх підприємств. Рішення цих питань повинні прийматися ¾ голосів членів спостережної ради. З решти питань рішення приймаються простою більшістю присутніх членів спостережної ради.
Обґрунтуйте відповідність такого рішення чинному законодавству.