Апеляційне оскарження рішень господарського суду реферат 2021

3.00 $

Описание

ПЛАН
Вступ
1. Поняття та значення апеляційного оскарження у господарському процесі….4
2. Подання апеляційної скарги. Новели Господарського процесуального кодексу від 2017 року
3. Апеляційний розгляд справи у господарському процесі
Висновок
Список літератури

Реферат містить 24 сторінки

Апеляція (від лат. аppellatio — звернення) — один із видів оскарження судових рішень, що не набрали законної сили, з метою виправлення судових помилок. Апеляція є одним із способів перевірки судового акта в повному обсязі: стосується як встановлення фактичних обставин у справі, так і правильності застосування процесуального і матеріального законів. Апеляційний господарський суд наділений повноваженнями з усунення порушень щодо встановлених судом фактів та порушень або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права й ухвалення нового рішення. У зв’язку з цим, апеляційна інстанція не має права направляти справу на новий розгляд до місцевого господарського суду.
Відповідно завданням апеляції є перевірка законності й обґрунтованості рішень і ухвал, що не набрали законної сили, і тим самим недопущення набуття законної сили та виконання помилкових судових актів.
Для здійснення права на апеляційне оскарження необхідно дотримуватися:
1) процесуальних передумов — подання апеляційної скарги на судове рішення, що підлягає оскарженню, особою, яка наділена правом апеляційного оскарження у межах строку, передбаченого Господарським процесуальним кодексом України;
2) вимог щодо форми, змісту апеляційної скарги, закріплених у законі, та порядку реалізації цього права [9].