БЖД контрольна вар 12

1.00 $

Категория:

Описание

ЗАВДАННЯ
Варіант №12
Питання першого рівня складності
1. Безпека — це … . .
1. .. сукупність чинників виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконування нею трудових обов’язків.
2. .. стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.
3. .. відсутність шкідливого впливу на людину.
4. .. явище, що характеризується сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві.

2. Життєдіяльність це…
1. .. обмін речовин.
2. .. здатність до розмноження.
3. .. комплекс систем організму людини, який дозволяє пристосуватися до зміни умов навколишнього середовища.
4. . складне матеріальне середовище, основу якого складають люди, засоби праці, результати праці і середовище життя.

3. Активні небезпечні і шкідливі фактори це…
1. .. фактори, які можуть вплинути на людину завдяки своїй енергії.
2. .. фактори, що активізуються за рахунок енергії, носіями якої є людина або обладнання.
3. .. фактори, які впливають на людину опосередковано, через деякий час.
4. .. фактори які діють на людину миттєво.

4. Реакція фотосинтезу — це…
1. .. реакція взаємодії молекул води та вуглекислого газу на світлі на зернах хлорофілу з утворенням кисню.
2. .. реакція взаємодії молекул води та вуглекислого газу у темряві на зернах хлорофілу з утворенням кисню.
3. .. реакція взаємодії вуглецю та кисню на світлі на зернах хлорофілу з утворенням вуглекислого газу.
4. .. реакція взаємодії вуглецю та кисню у темряві на зернах хлорофілу з утворенням вуглекислого газу.

5. Середнє добове споживання їжі людиною вагою близько 70 кг повинно становити…
1. .. близько 1500 ккап.
2. .. близько 2700 ккал.
3. .. близько 3500 ккал.
4. .. близько 4200 ккал.

6. Умова доброго здоров’я людини — це…
1. .. відсутність антропогенного забруднення природи.
2. .. правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці та побуту.
3. .. оптимальне фізичне та розумове навантаження організму.
4. .. всі відповіді вірні.

7. Іонізуючий чинник техногенного середовища — це…
1. .. ультразвук.
2. .. лазерне випромінювання.
3. .. рентгенівське випромінювання.
4. .. акустичні коливання.

8. Мутагенні отрути — це…
1. .. речовини, що впливають на репродуктивну функцію.
2. .. речовини, що впливають на генетичний апарат клітин організму.
3. .. речовини, що уражають центральну нервову систему.
4. .. речовини, що уражають внутрішні органи людини.

9. Захист осіб, що знаходяться під владою сторони, що бере участь у збройному конфлікті — це…
1. .. заборона тілесних покарань.
2. .. заборона узяття заручників.
3. .. заборона загрози тілесних покарань.
4. .. всі відповіді вірні.

10. Закон, що забезпечує безпечну життєдіяльність людини у природному навколишньому середовищі — це…
1. .. Закон «Про охорону праці».
2. .. Закон «Про дорожній рух».
3. .. Закон «Про екологічний аудит».
4. .. Закон «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Питання другого рівня складності
1. Основні проблеми життєдіяльності.
2. Характеристика атмосфери як середовища проживання людини.
3. Виникнення та розвиток міжнародного гуманітарного права.

Питання третього рівня складності
Опишіть свої дії при попередженні про повінь і при її раптовому настанні.