БЖД контрольна вар 22

1.00 $

Категория:

Описание

ЗАВДАННЯ
Варіант №22
Питання першого рівня складності
1. Шкала Ріхтера — це…
1. Шкала для визначення швидкості вітру.
2. Шкала для визначення інтенсивності землетрусу.
3. Шкала для визначення сили землетрусу.
4. Шкала для визначення інтенсивності і цунамі.

2. Сель — це…
1. Потік води, що містить до 75% за об’ємом мінеральні частинки, розміром віл кількох мкм до метра.
2. Раптове підвищення води у водоймі.
3. Велика хвиля, то прийшла і океану.
4. Раптовий зсув грунту зі схилу гір.

3. Високо токсичні небезпечні хімічні речовини — це речовини, смертельна доза яких при внутрішньому надходженні становить:
1. 51-500 мг/кг.
2. 501-5000 мг/кг.
3. < 1 мг/кг. 4. 1-50 мг/кг. 4. Конвекція - це... 1. Ступінь вертикальної стійкості атмосфери при якій нижні шари повітря мають температуру, однакову з верхніми шарами, що не сприяє швидкому розсіюванню зараженої хімічною речовиною хмари і зменшенню її вражаючої дії. 2. Ступінь вертикальної стійкості атмосфери при якій нижні шари повітря холодніші за верхні., що перешкоджає розсіюванню його по висоті і створює найбільш сприятливі умови для збереження високих концентрацій зараженого повітря. 3. Ступінь вертикальної стійкості атмосфери при якій нижні шари повітря нагріваються сильніше за верхні, і це сприяє швидкому розсіюванню зараженої хімічною речовиною хмари і зменшенню її вражаючої дії. 4. Швидкість і напрямок вітру в приземному шарі. 5. Активність - це... 1. Здатність радіоактивних елементів випромінювати елементарні частинки при нормальних умовах. 2. Кількість розпадів атомів радіоактивних елементів за одиницю часу. 3. Міра яка характеризує небезпеку території, забрудненої радіоактивними елементами. 4. Рівень радіації, який характеризує небезпеку території, забрудненої радіоактивними елементами. 6. Експозиційна доза радіоактивного випромінювання - це... 1. доза любого виду опромінення, яка створює такий же біологічний ефект що і поглинена доза рентгенівською або гама- випромінювання в одиницю поглинутої дози; 2. Характеризує інтенсивність радіоактивного випромінювання і є показником швидкості накопичення дози опромінення за одиницю часу; 3. Доза радіоактивного випромінювання яка характеризує ступінь забруднення поверхні і по суті відображає кількість енергії, яка випромінюється забрудненою поверхнею у довкілля; 4. Число радіоактивних розпадів за одиницю часу. 7. Променева хвороба III ступеня - це... 1. Хвороба, що виникає після отримання поглинутої дози в 1-2 Грея. 2. Хвороба, що виникає після отримання поглинутої дози 0,25-0,5 Грея. 3. Хвороба, що виникає після отримання поглинуті дози в 2-4 Грея. 4. Хвороба, що виникає після отримання поглинутої дози в 4-6 Грей. 8. Рентген - це... 1. Доза радіоактивного випромінювання любого виду, що призводить до таких же дій рентгенівського або -випромінювання в 1 Грей. 2. Доза радіоактивного випромінювання, яка створює у 1 см3 сухого повітря таку кількість іонів одного знаку, що їх сумарний заряд становить 1 од. заряду СГС. 3. Одиниця виміру потужності експозиційної дози в системі СГС. 4. 1 розпад ядра атома за 1 сек. 9. Кюрі-це... 1. одиниця виміру поглинутої дози; 2. одиниця виміру експозиційної дози; 3. одиниця виміру еквівалентної дози; 4. одиниця виміру активності. 10. Зона, на зовнішній межі якої рівень радіації становить 14 Р - це... 1. немає такої зони; 2. зона сильного радіоактивного забруднення (Б); 3. зона небезпечною радіоактивного забруднення (В); 4. зона надзвичайно небезпечною радіоактивною забруднення (Г). Питання другого рівня складності 1. Характеристика атмосфери як середовища проживання людини. 2. Виникнення та розвиток міжнародною гуманітарного права. 3. Характерні ознаки життєдіяльності. Питання третього півня складності 1. Опишіть свої дії при аварії па кораблі і у літаку.