БЖД варіант 22 реферат

2.00 $

Категория:

Описание

План
Вступ
12. Вібрації та їх характеристики
22. Вплив електромагнітних випромінювань на організм людини
52. Перша допомога у разі вивихів, розтягів і розривів звʼязок
82. Природне та штучне освітлення
Список літератури
Робота містить 21 сторінку.

Методичка із БЖД
МЕТОД БЖД

За санітарними нормами вібрації поділяються на категорії:
1 – (небезпечно);
2 – (границя зниження продуктивності праці);
3 типу «а» – (границя зниження продуктивності праці);
3 типу «б» – (комфорт).
Вібрації категорії 2 виникають, наприклад, під час роботи виробничого транспорту, який розташований на підлозі; 3 типу «а» — під час роботи електричних машин, вентиляторів. Вібрації категорії 3 типу «б» характерні для обчислювальних центрів, приміщень управління, конторських приміщень, здоровпунктів.
У випадку загальної технологічної вібрації (категорія 3 тип «б»), яка передається на робочі місця в складах, їдальнях і деяких виробничих приміщеннях, де немає машин, які генерують вібрацію, наведені в ГОСТ 12.1.012-90 чисельні значення норм віброприскорення чи віброшвидкості повинні бути помножені на 0,4, а значення їх рівнів – зменшені на 8 дБ.
Контроль вібрації на робочих місцях здійснюється під час їх атестації, періодично, за вказівкою (вимогою) санітарних служб. Вібраційні характеристики ручних машин контролюють не рідше одного разу на рік.
Вібробезпечні умови праці забезпечуються:
— зменшення вібрації в джерелі виникнення;
— відходом від режиму резонансу;
— вібродемпфуванням;
— динамічним гасінням коливань віброізоляцією.
Найрозповсюдженішими інженерними методами захисту від вібрації є віброгасіння та вібродемпфування. Вібруючі машини (вентилятори, насоси, агрегати) встановлюються на окремих фундаментах. Між фундаментами під устаткуванням і стінами будівель повинні бути розриви. Джерела коливань ізолюють від опорних поверхонь гумовими, пружинними чи комбінованими віброізоляторами. Вентилятори приєднують до повітроводів за допомогою гнучких вставок.
Обмеження часу дії вібрації на робітників забезпечується регламентованими перервами впродовж робочої зміни для активного відпочинку і лікувально-профілактичних заходів.