Цивільне, Практичне завдання 1, 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

В господарському суд Харківської області звернулися кредитори товариства з додатковою відповідальністю «Спектр» із позовом про ліквідацію товариства в зв’язку з його неспроможністю (банкрутством). До складу майна, що підлягає розподілу між кредитора-ми, позивачі просили включити й активи дочірнього підприємства ТДВ «Спектр», а також майно, закріплене за представництвами і філіями ТДВ в інших містах. Заперечуючи проти запропонованих вимог, представник відповідача заявив, що дочірнє підприємство є самостійною юридичною особою і по боргах підприємства-засновника не відповідає. Іногородні філії, згідно з положенням про філії, також є юридичними особами і не повинні ліквідуватися. Крім того, ліквідація товариства в зв’язку з його банкрутством можлива тільки після застосування санації, тому що не виключається можливість його фінансового оздоровлення.
Оцініть викладені доводи. У чому полягає особливість правового положення товариств із додатковою відповідальністю? Охарактеризуйте правове положення філій, представництв юридичної особи та дочірніх підприємств.

Особливість товариства з додатковою відповідальністю полягає в характері відповідальності учасників щодо зобов’язань товариства. Якщо учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за зобов’язаннями товариства, то в товариства з додатковою відповідальністю учасники несуть субсидіарну (додаткову) відповідальність за боргами товариства своїм особистим майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного з них