Цивільне задача 2, 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Соколова звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі. В позовній заяві вона зазначила, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати машинобудівного заводу. Вважає, що її звільнили з займаної посади незаконно, так як ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. В той же день у відділ планування на посаду економіста було прийнято нову людину. Вона також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє неповнолітніх дітей 7 і 10 років. В заяві також було зазначено, що ніяких доказів вона не може надати, і тому просить суд допомогти їй зібрати докази.
Суддя направив Соколовій листа, у якому дав відповідь, що збирання доказів не входить до компетенції суду, і тому її справа буде розглянута тоді, коли вона надасть необхідні докази.
Дайте правову оцінку даній ситуації.
Чи правильні дії судді?
Якими нормами ЦПК України і яким принципом слід користуватися при вирішенні питання про збирання доказів по справі?

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також
строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності
можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише
у випадках:
змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;