Цивільно-правова відповідальність. Курсова 2010 р.

1.00 $

Категория:

Описание

Зміст
Вступ
Поняття і особливості цивільно-правової відповідальності
Підстави цивільно-правової відповідальності
Договірна і позадоговірна відповідальність
Види цивільно-правової відповідальності
Поняття делікту
Звільнення від відповідальності
Відповідальність без вини, поняття джерела підвищеної небезпеки
Непереборна сила, вина кредитора, крайня необхідність
Відповідальність неповнолітніх і їх батьків
Висновки
Перелік використаних літературних джерел

Цивільний оборот може існувати та успішно розвиватися лише за умови, що всі його учасники належно виконуватимуть свої обов’язки. Порушення цього правила безумовно завдає шкоди окремим громадянам, юридичним особам, групі осіб чи суспільству в цілому
Одним із заходів впливу на особу, що посягнула на права чи інтереси інших учасників цивільного обороту, які охороняються законом, є цивільно-правова відповідальність. Вона полягає в тому, що на правопорушника покладається додатковий обов’язок, що тягне за собою певні майнові втрати, зменшення його майнової сфери. Ці санкції майнового характеру спрямовані на відновлення порушених прав та полягають у відшкодуванні збитків, стягненні неустойки чи пені

Методичка тут:
метод Курсова Актуальні проблеми цивільного права та процесу