Демократія як форма розвитку цивілізації, Курсова 2017 р.

2.00 $

Описание

Зміст
Вступ
Основні теорії демократії
Поняття, ознаки і принципи демократії
Форми та інститути демократії
Демократія як загальнолюдська цінність
Висновки
Список використаних джерел

аналізуючи праці на цю тему, не можна не помітити, що вони розглядають переважно лише окремі аспекти демократії. В цілому ж у літературі майже відсутні комплексні дослідження демократії як багатовимірного явища. У цьому зв’язку можна назвати лише праці А. І. Соловйова та В. П. Пугачова, які запропонували виділити окремі види демократії, зокрема за формою народного суверенітету, за принципами реалізації у суспільстві рівності, за ступенем надання народу виборчих прав.

Методичка тут методичка Теорія держави та права