Державно-правові концепції представників французького Просвітництва

1.00 $

Описание

План

Вступ
Концепція «природного права» Вольтера.
Державноправові концепції у працях Монтеск’є «Перські листи» та «Про дух законів».
Держава демократичного типу Ж.Ж. Руссо.
Політико-правові міркування Дідро, Гольбаха, Гельвеція.
Список літератури

Методичка тут
метод Історя вчень про державу та право