Економіка та організація підприємства курсова варіант 52

3.00 $

Описание

Методичка:
Методичка Економіка та організація підприємства 2020

Задача 1
Розрахунок показників товарної, реалізованої, валової та чистої продукції
Задача 2
Розрахунок показників використання основних фондів та амортизаційних
відрахувань
Задача 3
Визначення потреби в сталі, її запас та суми оборотних коштів
Задача 4
Визначення показників продуктивності праці та кількості працюючих у плановому періоді
Задача 5
Складання повної калькуляції повної собівартості виготовлення деталі
Задача 6
Визначення оптової ціни машини та прибутку від реалізації
Задача 7
Визначення прибутку та рентабельності виробництва
Задача 8
Вибір ефективного варіанта обробки деталі та визначення річного економічного ефекту