Есе Місце і роль монополії на ринку

2.00 $

Категория:

Описание

В умовах ринкових відносин позначилися проблеми, нагальне розв’язання яких зумовлює позитивні результати реформаційних процесів, спрямованих на соціально орієнтовану економіку. Серед них особливу актуальність становлять ті, які пов’язані з необхідністю розуміння і формування на їх основі засобами законодавчої і виконавчої влади таких економічних відносин, які забезпечували і гарантували б самодостатній, конкурентоспроможний і сталий розвиток господарюючих суб’єктів і економіки України в цілому.
Актуальність теми полягає в тому, що проблеми монополізації господарського життя, конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення.